+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Kompetansebroen Østfold

Kompetansebroen Østfold er organisert i et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viken (Østfold), Høgskolen i Østfold og Fagskolen i Viken (Østfold). Fra 12. januar 2021 er Østfold en del av Kompetansebroen. Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner, og er på den måten et viktig bidra for å støtte opp under samhandling, kompetansedeling og informasjonsutveksling i vårt helseforetakområde.

Kompetansebroen er fylt med masse nyttig og kvalitetssikret innhold som vi i Østfold kan benytte. I tillegg vil vi arbeide for å tilpasse siden til oss i Østfold. Har du innspill, ideer og tanker er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss! Det er etablert en lokal redaksjon som har ansvar for Østfold sine sider, og redaksjonen kan nås på e-post: [email protected]

Lokal redaksjon består av:

  • Karen Kvale Saugestad, fag- og kompetanseavdelingen, Sykehuset Østfold (leder av redaksjonen)
  • Hilde Cecilie Larsen, samhandlingsavdelingen, Sykehuset Østfold
  • Jon Bertil Warenius, fag- og kompetanseavdelingen, Sykehuset Østfold
  • Ina Kristin Blågestad, USHT Viken (Østfold)
  • Guro Øyen Huby, avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold
  • Martine Hemstad Lyslid, fag- og kompetanseavdelingen, Sykehuset Østfold

Artikler:

I forkant av lansering av lokal side i januar 2021 har det vært gjennomført et forprosjekt med en kartlegging blant de involverte partnerne.
I artikkelen “Hvordan få maksimal uttelling av et samarbeidsprosjekt” har professor ved Høgskolen i Østfold Guro Øyen Huby oppsummert funnene fra forprosjektet, og inviterer til refleksjon rundt hvordan vi kan få maksimal uttelling av et samarbeidsprosjekt som Kompetansebroen jo er.