Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Kompetansebroen Østfold

Kompetansebroen Østfold er organisert i et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viken (Østfold), Høgskolen i Østfold og Fagskolen i Viken (Østfold). 12. januar 2021 ble Kompetansebroen Østfold lansert. Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner, og er på den måten et viktig bidra for […]

Bilde: Shutterstock

Kompetansebroen Østfold er organisert i et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viken (Østfold), Høgskolen i Østfold og Fagskolen i Viken (Østfold).

12. januar 2021 ble Kompetansebroen Østfold lansert. Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner, og er på den måten et viktig bidra for å støtte opp under samhandling, kompetansedeling og informasjonsutveksling i vårt helseforetaksområde.

Kompetansebroen er fylt med masse nyttig og kvalitetssikret innhold som vi i Østfold kan benytte. I tillegg vil vi arbeide for å tilpasse siden til oss i Østfold. Har du innspill, ideer og tanker er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss! Det er etablert en lokal redaksjon som har ansvar for Østfold sine sider, og redaksjonen kan nås på e-post kompetansebroen@so-hf.no  

Lokal redaksjon:

  • Karen Kvale Saugestad, fag- og kompetanseavdelingen, Sykehuset Østfold (leder av redaksjonen)
  • Martine Hemstad Lyslid, fag- og kompetanseavdelingen, Sykehuset Østfold
  • Linda Eikemo, samhandlingsavdelingen, Sykehuset Østfold

Artikler fra Kompetansebroen Østfold:

  • I forkant av lansering av lokal side i januar 2021 har det vært gjennomført et forprosjekt med en kartlegging blant de involverte partnerne.
    I artikkelen “Hvordan få maksimal uttelling av et samarbeidsprosjekt” har professor ved Høgskolen i Østfold Guro Øyen Huby oppsummert funnene fra forprosjektet, og inviterer til refleksjon rundt hvordan vi kan få maksimal uttelling av et samarbeidsprosjekt som Kompetansebroen jo er.
  • I mai 2021 gjennomførte vi to workshops med kontaktnettverket til Kompetansebroen Østfold. En oppsummering av workshopen er samlet i artikkelen “Hvordan fungerer Kompetansebroen Østfold så langt? Og hvordan kan vi utvikle den videre?. Artikkelen i sin helhet kan leses her.
  • I perioden april 2022 til juli 2023 har prosjektet “Kompetansebroen – en digital arena for samarbeidsdrevet innovasjon” pågått. Dette prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom lokalredaksjonen i Kompetansebroen Østfold og forskere ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon ved Høgskolen i Østfold. Denne rapporten forteller om et samarbeidsprosjekt mellom praksisfeltet og akademia som har vært innrettet mot å fremskaffe en kunnskapsbasert forståelse av hvordan fremme strategisk samhandling og kompetansedeling i helsefellesskapet ved bruk av den digitale plattformen Kompetansebroen.