700x467Helsepersonell jobber i nettverk

Ressurssykepleienettverket i palliasjon og kreftomsorg i Innlandet

Å leve med kreftsykdom kan være vanskelig både for den som er syk og for pårørende. Ressurssykepleiernettverket i palliasjon og kreftomsorg i Innlandet var 30 år i fjor – det eldste i Norge! Det ble ingen markering i 2021, men i år satser vi, så hold av datoene:  Jubileumskonferanse 27.-28.10.22 på Scandic Hamar»

Nettverket i Innlandet består av ressurssykepleiere på sykehus, i sykehjem og i hjemmesykepleien. Målet for arbeidet i nettverket er å bidra til at pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i sykdomsforløpet, uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon.

Her kan du se en film om arbeidet som gjøres i ressurssykepleienettverket i palliasjon og kreftomsorg Innlandet

Avtale mellom kommunene og Sykehuset Innlandet

Partene i avtalen forplikter seg til å bidra til at målsettingen for nettverket kan realiseres og til å legge forholdende til rette for at ressurssykepleierne kan utøve sin funksjon. Nettverket er forankret på ledernivå, mellom kommunene i Innlandet og Sykehuset Innlandet, og avtalen som regulerer nettverket ble undertegnet den 30.10.2019 av Overordnet samarbeidsutvalg.

Avtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom kommunene og Sykehuset Innlandet.

Endringer til listen over kontaktpersoner
Har du endringer til kontaktpersoner i kommune eller sykehus – trykk på knappen under.

Kommunekontakter

Alvdal

Marita Bakås Gjersvold – Solsida omsorgsheim, hjemmesykepleien
Telefon: 62489703/45439909
E-post: [email protected]

Dovre

Lene Mari F. Gilberg
Telefon: 61242020/91773189
E-post: [email protected]

Eidskog

Monica Åsberg, kreftkoordinator (man, tirs, tors)
Telefon: 62833631/ 40034594
E-post: [email protected]

Frida Moseny Furuseth, Eidskog helsetun 2A
Telefon: 62833884
Epost: [email protected]

Therese Rudberg, Eidskog helsetun 2A
Telefon: 62833884/ 62833865/ 41220286
E-post: [email protected] / [email protected]

Elverum

Berit Svendsen, kontaktsykepleier i kreftomsorg
Tlf: 95458047
E-post: [email protected]

Monica Holen, kreftkoordinator
Telefon: 99310169
E-post: [email protected]

Cathrine Oppegård, HBO, Nordre distrikt
Telefon: 41690034
E-post: [email protected]

Trine Lill Bangstad Erlund, Moen sykehjem avd.3
Telefon: 62433903
E-post: [email protected]

Ingrid Kilde, Moen Sykehjem, avd. 1
Telefon: 95468700
E-post: [email protected]

Engerdal

Line Rønes, kreftsykepleier, hjemmesykepleien
Telefon: 95187213
E-post: [email protected]

Etnedal

Karianne Hagen Rogne
Telefon: 61121375
E-post: [email protected]

Hege B. Eklund, kreftkoordinator
Telefon: 92665149
E-post: [email protected]

Folldal

Oddfrid Eriksrud, kreftkoordinator
Telefon: 41424545/ 99515613
E-post: [email protected]

Gausdal

Marie Myklebø, kreftkoordinator
Telefon: 95366242
E-post: [email protected]

Erna Dalbak
Telefon: 95910422
E-post: [email protected]

Eva Svendsen, Follebutunet
Telefon: 61055020/ 99707856
E-post: [email protected]

Gjøvik

Karin Hammer, kreftkoordinator
Telefon: 61189873/ 90206901
E-post: [email protected]

Inger Lise Muser, Sørbyen omsorgssenter
Telefon: 61184958/ 91337842
E-post: [email protected]

Lillian Eliassen, Nordbyen omsorgssenter
Telefon: 61158967/ 95864436
E-post: [email protected]

Weronika Mendus, Haugtun omsorgssenter- sentrum 6 og 7
Telefon: 61146900/ 95972233 (sentrum 6) / 90514811 (sentrum 7)
E-post: [email protected]

Sølvi Skundberg, Snertingdal omsorgssenter
Telefon: 90514811
E-post: [email protected]

Agnes Steingrimsdottir, Lindrende enhet
Telefon: 61146975
E-post: [email protected]

Ann Aldal, Åslundmarka
Telefon: 61158844/ 95149014
E-post: [email protected]

Ingeborg Munkelien, fysio- og ergoterapitjenesten
Telefon: 90258720
E-post: [email protected]

Gran

Christine Marie Runden, kreftkoordinator
Telefon: 91136860
E-post: [email protected]

Grue

Line D. Gulaker, hjemmebasert omsorg
Telefon: 62942272/ 62942291/ 48191490
E-post: line. [email protected]

Laila H. Nygaard, hjemmebasert omsorg
Telefon: 62942262/ 62942291/ 48191490
E-post: [email protected]

Hamar

Marte-Lill Solstad, kreftkoordinator
Telefon: 92041433
E-post: [email protected]

Tove Elisabeth Rise, kreftsykepleier avd.4 Prestrudsenteret
Telefon: 62563840
E-post: [email protected]

Camilla Jensen Solstad, sone lindrende Presterudsenteret
Telefon:
E-post: [email protected]

May Kristin P. Tangen, hjemmetjenesten Team lindrende, Prestrudsenteret
Telefon: 95464815
E-post: [email protected]

Vigdis Nordtømme, kreftsykepleier ute i distrikt
Telefon: 46862117
E-post: [email protected]

Kongsvinger

Ingrid Holter, kreftkoordinator
Telefon: 47 47 85 43
E-post: [email protected]

Lesja

Lene Mari F. Gilberg
Telefon: 61242020/ 91773189
E-post: [email protected]

Lillehammer

Anne Myhrsveen Steine, kreftkoordinator
Telefon: 61105125/ 46923729
E-post: [email protected]lehammer.kommune.no

Lom

Malin Sætre, kreftsykepleier
Telefon: 975 06 860
E-post: [email protected]

Anne Cathrine Aas Sandvoll, hjemmesykepleien (20 %)
Telefon: 48289568
E-post: [email protected]

Lunner

Hege Torp, Kreftkoordinator/spesialsykepleier
Telefon: 469 10 182
E-post: [email protected]

Løten

Hilde Fjærstad Haugen, kreftsykepleier
Telefon: 99506711/ onsdager: 94134354
E-post: [email protected]

Nord Aurdal

Aud Marit Røhr
Telefon: 97689021
E-post: [email protected]

Nina Røine
Telefon: VLMS kreftpol: 61358946/ 41210296- onsdag/torsdag 61358923
E-post: [email protected]

Hege B. Eklund, kreftkoordinator
Telefon: 92665149
E-post: [email protected]

Nord-Fron

Linda Evensen, heimesjukepleia
Telefon: 61216432
E-post: [email protected]

Anne Tove Krok Lien, heimesjukepleia
Telefon: 61216432
E-post: [email protected]

Nord- Odal

Anne-Lene Gravli, hjemmesykepleien
Telefon: 62978220
E-post: [email protected]

Anne Østvand, hjemmesykepleien
Telefon: 62978220
E-post: [email protected]

Tone Bekken Solhaug, sykehjem
E-post: [email protected]

Nordre Land

Renate Saue, enhet omsorg og rehabilitering
Telefon: 95898315
E-post: [email protected]

Os

Karen Elisabeth Johaug, spesialhjelpepleier
Telefon: 62470171
E-post: [email protected]

Gunlaug Sivertsen, kreftkoordinator
Telefon: 99263057
E-post: [email protected]

Rendalen

Anne T Holen, helse- omsorgssenteret Otnes
Telefon: 62466300/ 62466348/ 41609828
E-post: [email protected]

Ringebu

Ingrid Ånsløkken, kreftkoordinator
Telefon: 61283300
E-post: [email protected]

Hanne Vole, kreftkontakt Hjemmetjenesten Fåvang
Telefon: 917 12 068
E-post: [email protected]ommune.no

Mona Skogstad, kreftkontakt Hjemmetjenesten Ringebu
Telefon: 61283350
E-post: [email protected]

Hanne Blakarstugun
Telefon: 913 83 224
E-post: [email protected]

Trude Praner, palliativ sykepleier
Telefon: 472 65 977
E-post: [email protected]

Ringsaker

Heidi Nordsveen, kreftkoordinator
Telefon: 62362046/ 48132058
E-post: [email protected]

Anne Rosenlund, sone 3 Nes
Telefon: 951 61 402
E-post: [email protected]

Ingunn Johanne Friis, sone 3 Nes
Telefon: 476 98 804
E-post: [email protected]

Kristin Skaug, sone 3 Nes
Telefon: 476 98 804
E-post: [email protected]

Elin Myhre Ludvigsen, sone 1 Brumunddal
Telefon: 464 20 125
E-post: [email protected]

Bente Berntsen, sone 1 Brumunddal
Telefon: 62362017/ 62362019
E-post: [email protected]

Ingrid Nordbye Simensen, sone 1 Brumunddal
Telefon: 464 20 125/902 86 093
E-post: [email protected]

Hilde Bjerke, KMS
Telefon: 62362026
E-post: [email protected]

Lisbeth Melleby, sone 1 Brumunddal
Telefon: 464 20 125
E-post: [email protected]

Aina Jakobsen, sone 4 Moelv
Telefon: 476 98 776
E-post: [email protected]

Sel

Hilde Aarvik, kreftkoordinator
Telefon: 91766351
E-post: [email protected]

Marthe Mork Fagernes, kreftsjukepleiar, Dagenheten, LMS Otta
Telefon: 994 72 410
E-post: [email protected]

Skjåk

Gry Kveen, kreftkoordinator
Telefon: 90934931
E-post: [email protected]

Ida Mork, kreftsykepleier
Telefon: 95982603
E-post: [email protected]

Anette Thoresen, palliativ sykepleier
Telefon: 959 82 603
E-post: [email protected]

Stange

Hege Snesrud Lindquister, kreftkoordinator
Telefon: 93446811
E-post: [email protected]

Ingeborg Duenger Blehr, palliativ sykepleier i lindrende enhet Ottestad
Telefon: 62562354
E-post: [email protected]

Aud Granmo, palliativ sykepleier Ottestad sykehjem
E-post: [email protected]

Karen Eldøy
Telefon: 40466091
E-post: [email protected]

Bjørg Kjeverud, kreftsykepleier i hjemmesykepleien
Telefon: 99434538

Stor-Elvdal

Elisabeth Åsvang, hjemmetjeneste
Telefon: 90501777
E-post: [email protected]

Søndre-Land

Silje Aannerud, kreftkontakt
Telefon: 61126540/ 61129109/ 97515540
E-post: [email protected]

Anne Kirsti Nybakke, Hovli sykehjem
Telefon: 61129120
E-post: [email protected]

Stine Skrebergene Fallingen, Unicare Landaasen rehabilitering
Telefon: 61124200
E-post: [email protected]

Sør-Aurdal

Aud Torhild Bergene, hjemmetjenesten
Telefon: 95871531/ 41523060
E-post: [email protected]

Sylvi Midje, Sør-Aurdalsheimen
Telefon: 61348710
E-post: [email protected]

Hege B. Eklund, kreftkoordinator
Telefon: 92665149
E-post: [email protected]

Sør-Fron

Camilla Sønstevold, hjemmesykepleien
Telefon: 61299207
E-post: [email protected]

Berit Strandlien Rudland, hjemmesykepleien
Telefon: 61299208
E-post: [email protected]

Sør-Odal

Gunn Kristin Broen Larsen, kreftkoordinator
Telefon: 91339285
E-post: [email protected]

Hilde Schau, Sør-Odal alders- og sykehjem
Telefon: 91837491
E-post: [email protected]

Tolga

Turid Thorbjørnsen, kreftsykepleier hjemmebaserte tjenester
Telefon: 62496457/ 47455943
E-post: [email protected]

Trysil

Sara Iselin Holt, kreftsykepleier
Telefon: 488 93 988
E-post: [email protected]

Victoria Høgås, palliativ sykepleier
Telefon:
E-post: [email protected]

Tynset

Marita Leet, kreftsykepleier instutusjon
Telefon: 99107486
E-post: [email protected]

Bente Rønning, kreftsykepleier hjemmesykepleie
Telefon: 99334476
E-post: [email protected]

Vang

Anne Marte Melby
Telefon: 61369520 / 97047113
E-post: [email protected]

Unni Sandsengen
Telefon: 61369520 / 97047113
E-post: [email protected]

Hege Birketvedt Eklund, kreftkoordinator
Telefon: 92665149
E-post: [email protected]

Vestre-Slidre

Hege Birketvedt Eklund, kreftkoordinator
Telefon: 92665149
E-post: [email protected]

Wenche Bendiksen, Vestre-Slidre sjukeheim
Telefon: 61343660/ 97622998
E-post: [email protected]

Vestre-Toten

Tonje Pedersen, hjemmetjenesten Raufoss
Telefon: 99592554
E-post: [email protected]

Rita B. Bekk, hjemmetjenesten
Telefon: 99507236
E-post: [email protected]

Vågå

Hilde Aarvik, kreftkoordinator
Telefon: 91766351
E-post: [email protected]

Inger Lise Skrebergene, ressurssykepleier
Telefon: 916 37 663 (onsdager)/970 52 651 (heimesjukepleia) /481 42 710 (privat)
E-post: [email protected]

Randi Merethe Randen, ressurssykepleier
Telefon: 916 37 663 (onsdager)/970 52 651 (heimesjukepleia) /971 50 928 (privat)
E-post: [email protected]

Våler

Bente Møller Nyen, Våler omsorgssenter
Telefon: 62424164
E-post: [email protected]

Kari Strandvik Skarderud, hjemmesykepleien
Telefon: 62424150
E-post: [email protected]

Østre-Toten

Anna Östlund, kreftkoordinator
Telefon: 900 16 558
E-post: [email protected]

Tove Mette Sandvik, hjemmesykepleien
Telefon: 913 95 830 (vakttelefon team 1)
E-post: [email protected]

Anne Brandal Rognstad, hjemmesykepleien
Telefon: 913 95 830 (vakttelefon team 1)
E-post: [email protected]

Marianne Hvalby Solli, hjemmesykepleien
Telefon: 950 38 863 (vakttelefon team 2)
E-post: [email protected]

Marian Eriksrud, ambulerende hjemmetjenester
Telefon: 950 38 863 (vakttelefon team 2)
E-post: [email protected]

Bente Jorunn Pedersen, Labo
Telefon: 61142010
E-post: [email protected]

Rosa Pyka, Labo
Telefon: 61142010
E-post: [email protected]

Wenche Bjerkengen, hjemmesykepleien
Telefon: 913 95 830 (vakttelefon team 1)
E-post: [email protected]

Anne Olstad Gulliksen, ambulerende hjemmetjenester
Telefon: 977 68 928 (vakttelefon team 3)
E-post: [email protected]

Øyer

Marit Linnerud, kreftkoordinator
Telefon: 61056100/ 46941850
E-post: [email protected]

Hanne Gråv, kreftkontakt i hjemmetjenesten
Telefon: 94788893
E-post: [email protected]

Ingrid Margaretha Bjørkman, Øyer helsehus
Telefon: 61056100
E-post: [email protected]

Øystre- Slidre

Camille Bergli, heimetjenesta
Telefon: 61342870/ 95967990/ 91123255
E-post: [email protected]

Hege Birketvedt Eklund, kreftkoordinator Valdres
Telefon: 92665149
E-post: [email protected]

Åmot

Solveig Halseth, kreftsykepleier- hjemmesykepleien
Telefon: 40033524
E-post: [email protected]

Åsnes

Hanne Berntsen, kreftsykepleier hjemmesykepleien
Telefon: 62956974
E-post: [email protected]

May-Liss Sæther, palliativ sykepleier
Telefon: 62956942
E-post: [email protected]

Kontakter – Sykehus

Hospice Sangen, Hamar

Marte Perminow, kreftsykepleier
Telefon: 40033524
E-post: [email protected]

SI Elverum

Heidi Åslie, medisinsk avdeling 1
Telefon: 62438650
E-post: [email protected]

Aina Høgevold, medisinsk avdeling 2
Telefon: 62438650
E-post: [email protected]

Trine Louise Bergholt, gynekologisk avdeling
Telefon: 62438338
E-post: [email protected]

Conni Lillekjendlie, kreftpoliklinkken
Telefon: 62438712
E-post: [email protected]

Anne Glorvigen Hanstad, kreftpoliklinikken
Telefon: 62438712*
E-post: [email protected]

Marit Olaug Hole, palliativt team
Telefon: 47679437
E-post: [email protected]

SI Gjøvik

Malin Gram, kirurgisk avdeling 3A
Telefon: 61157135/ 40478466
E-post: [email protected]

Solvår Frydenlund, kirurgisk avdeling 3A
Telefon: 61157135
E-post: [email protected]

Bente Tokerud, stråleenheten
Telefon: 61157785/ 91868465
E-post: [email protected]

Bodil Sem Kolsgaard, stråleenheten – stråleterapistudien
Telefon: 61158311/ 46959638
E-post: [email protected]

Synøve Revling Holm, palliativt team
Telefon: 61157836
E-post: [email protected]

Navneet Singh, medisinsk avdeling 2AB
Telefon: 61157166
E-post: [email protected]

Mette Olsen Ruud, medisinsk avdeling 2AB
Telefon: 61157166
E-post: [email protected]

Anita Rostad Beck, kirurgisk poliklinikk
Telefon: 61157369
E-post: [email protected]

Maren M Dalseg, lungepoliklinikken
Telefon: 61157294
E-post: [email protected]kehuset-innlandet.no

Britt-Irene Bakken, medisinsk avdeling 1E
Telefon: 61157870
E-post: [email protected]

Brit Berg, fysikalsk medisin og rehabilitering
Telefon: 61175000
E-post: [email protected]

Helle Langedrag 2E
Telefon: 61157167
E-post: [email protected]

Mona Nordstrand, kreftenheten
Telefon: 61157070
E-post: [email protected]

SI Hamar

Ida Solbakken, medisinsk avdeling
Telefon: 62537661
E-post: [email protected]

Kjersti Kolloen Skaug, kirurgisk avdeling H1
Telefon: 62537461
E-post: [email protected]

Maren Opsahl, Kreft-enheten, Hamar
Telefon: 62537711
E-post: [email protected]

Gunn Berit Syversen, kirurgisk avdelin H4
Telefon: 62537480/62537482/98699922
E-post: [email protected]

Aina Sørum, leder palliativt team/kreftsykepleier
Telefon: 62537585
E-post: [email protected]

Hanne Roland, kreftsykepleier
Telefon: 62537268
E-post: hanne.roland@abasykehuset-innlandet-no

SI Lillehammer

Hanne Finstad Røislien, sykepleier. Medisinsk Poliklinikk
Telefon: 480 18 345
E-post: [email protected]

Hanne Finstad Røislien, sykepleier. Medisinsk Avdeling Plan 11
Telefon: 612 72 238/612 72 242
E-post: [email protected]

Elfrid Konstance Ekerhovd, helsefagarbeider med videreutdanning i kreft
Telefon: 612 72 238/612 72 242
E-post: [email protected]

Marte Haug Tagestad, kreftsykepleier. Nevrologisk avdeling
Telefon: 916 70 289
E-post: [email protected]

Trude Jeistad, kreftsykepleier. Palliativt team
Telefon: 480 18 377
E-post: [email protected]

Aud-Elin Jevnheim, gastrokirurgisk avdeling – plan 10
Telefon: 61050363
E-post: [email protected]

Gunvor Hjelle, kreftenheten
Telefon: 61272360
E-post: [email protected]

Heidi Ous, gynekologisk avdeling
Telefon: 61272216
E-post: [email protected]

Heidi Frikstad, kirurgisk poliklinikk
Telefon: 61272462/94132807
E-post: [email protected]

Kari Brevik, barne- og ungdomsposten
Telefon: 61272321
E-post: kari.brevik@abasykehuset-innlandet-no

Ragnhild Haukåen, Infeksjonsavdeling 9A
Telefon: 612 72 229
E-post: [email protected]

SI Tynset

Nadia Therese Telebond, medisinsk avdeling
Telefon: 482 25 380 / 951 35 010
E-post: [email protected]

Evy Rita Hagen, kreftpoliklinikken og medisinsk avdeling
Telefon: 62483010/62483029
E-post: [email protected]

Elin Svenning, kirurgisk avdeling
Telefon: 62483189
E-post: [email protected]

Anne Grete Nytrøen, kreftpoliklinikken og kirurgisk avdeling
Telefon: 62483189/62483029
E-post: [email protected]

Tina Undseth Eggen, kreftpoliklinikken og kreftkoordinator pakkeforløp
Telefon: 47719838/62483029
E-post: [email protected]

Liv Alfhild Utby, kreftpoliklinikken
Telefon: 62483029
E-post: [email protected]

Ahus Kongsvinger

Shabana Rinden, kirurgisk sengepost
E-post: [email protected]

Wenche Johnsrud Rogstadmoen, medisinsk sengepost
E-post:  [email protected]

Jim Anders Sand, medisinsk sengepost
E-post: [email protected]

Linda Mari Lysen, kreftsykepleier palliativt team
Telefon: 90165412
E-post:  [email protected]

Om nettverket

Nettverket

Klinisk utvalg 2021-2022

 • Synøve Revling Holm, Kreftsykepleier palliativt team, SI Gjøvik – leder
 • Ida Målfrid Skrindsrud, brukerrepresentant
 • Torunn Wester, Enhetsleder ved Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst
 • Marte-Lill Solstad, Kreftkoordinator, Hamar kommune
 • Karin Hammer, Kreftkoordinator, Gjøvik kommune
 • Marit Olaug Hole, Kreftsykepleier og koordinator palliativt team, SI Elverum
 • Unn Torill Tveitane, Rådgiver, Kreftforeningen
 • Britt Haugen, Sykehuset Innlandet, Stab helse – sekretær


Arbeidsgruppen 2021-2022

 • Aina Sørum, Kreftsykepleier og koordinator for palliativt team, SI Hamar
 • Trude Jeistad, Kreftsykepleier i palliativt team, SI Lillehammer
 • Solveig Halseth Hagen, Kreftsykepleier, Åmot kommune
 • Karin Hammer, Kreftkoordinator, Gjøvik kommune
 • Marte-Lill Solstad, Kreftkoordinator, Hamar kommune
 • Hege B Eklund, Kreftkoordinator i Valdres kommunene
 • Bente  Tokerud, Spesialsykepleier, SI Gjøvik
 • Nadia Therese Telebond, Kreftsykepleier/fagsykepleier medisinsk avdeling, SI Tynset
 • Anne Myhrsveen Steine, Kreftkoordinator i Lillehammer kommune
 • Marit Olaug Hole, Kreftsykepleier og koordinator palliativt team, SI Elverum
 • Åsa Serholt Jensen, Rådgiver, USHT Innlandet
Formålet med nettverket

Formålet med avtalen er at sykepleiernettverket skal settes i stand til å:

 • bidra til en formalisering og forankring i samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten ved et organisert fagnettverk omkring pasienter med behov for lindrende behandling
 • bidra til å bygge opp og spre kompetanse, samt arbeide for samhandling innen lindrende behandling i sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste
 • bidra til at ressurssykepleier får økt rolleforståelse slik at de kan fungere som ressurser for pasienter, pårørende og kollegaer
 • bidra til at pasienter med behov for palliativ behandling og omsorg samt deres pårørende, i større grad opplever helsevesenet som en kompetent og sammenhengende behandlingskjede
 • bidra til å bedre ressursutnyttelsen og øke forutsigbarheten for alle involverte
Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen ligger på Sykehuset Innlandet sine nettsider. Gå hit for å lesehttps://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/ressurssykepleiernettverket-i-palliasjon-og-kreftomsorg-i-innlandet#avtale-som-regulerer-ressurssykepleiernettverket

Funksjonsbeskrivelse

Generelt

Funksjonsbeskrivelsen må ses i sammenheng med avtalen som regulerer Ressurssykepleienettverket i palliasjon og kreftomsorg i Innlandet, og tilpasses det enkelte arbeidssted. I alle kommuner/avdelinger skal det være en ressurssykepleier med særlig kompetanse og spesielt fokus på pasienter med behov for lindrende behandling og deres pårørende.Ressurssykepleier forplikter seg til å:

 •  inngå i ressurssykepleiernettverket og delta på temadager nettverket arrangerer
 • gjennomføre kompetansepakke/opplæringspakke ved utnevnelse
 • utvikle særlig kompetanse innen fagområdet
 • ta initiativ til, og gjennomføre jevnlige møter med sin leder
  • er legges en plan med definerte mål for ressurssykepleiers arbeid
 • sammen med sin leder ha et spesielt ansvar for organisering av omsorgstilbudet for nevnte pasientgruppe
 • ha et spesielt ansvar for undervisning, veiledning og rådgivning av kollegaer
 • holde kollegaer oppdatert om nyheter og referere fra samlinger
 • gi beskjed til sin leder og klinisk utvalg når vedkommende fratrer funksjonen

Klinisk virksomhet

Ressurssykepleier:

 • fungerer som en ressursperson for pasient og deres pårørende, og kollegaer
 • sikrer oppfølging av barn og unge som pårørende
 • har oversikt over pasienter i sin egen sone/avdeling og informeres/konsulteres vedrørende aktuelle pasienter
 •  er bindeledd og bidrar til samhandling mellom nivåene i helsetjenesten for den enkelte pasient
 • sørger for tilgang til aktuell informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell

Samhandling- og systemarbeid

Ressurssykepleier skal:

 • sammen med leder innføre felles rutiner for samhandling, kartlegging og koordinering
 • arbeide for å implementere rutiner for samarbeid og samhandling
 • arbeide for å implementere pasientforløp, gode rutiner for samhandling med andre faggrupper og etater som er viktig for pasient og pårørende
Rapporter og planer

Kompetanseplan for ressurssykepleiere https://www.kompetansebroen.no/wp-content/uploads/2021/01/Kompetanseplan-for-ressurssykepleiere-i-Ressurssykepleienettverket-i-palliasjon-og-kreftomsorg-i-Innlandet.pdf

Handlingsplan 2020-2021https://www.kompetansebroen.no/wp-content/uploads/2021/01/Handlingsplan-2020-2021-ressurssykepleiernettverket-rev-feb2021.pdf

Årsrapport 2020https://www.kompetansebroen.no/wp-content/uploads/2021/01/Arsrapport-2020-ressurssykepleiernettverket.pdf

Årsrapport 2021 https://storage.kompetansebroen.no/wp-content/uploads/2022/06/13091642/Arsrapport-2021-Ressurssykepleiernettverket.pdf