Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Avansert hjemmesykehus (AHS) for barn

Les mer om AHS og finn kontaktinformasjon her

Bil med åpen dør med logo avansert hjemmesykehus for barn. Førerdøren er åpen med en dame som står der.

Avansert hjemmesykehus for barn (AHS) er en av fem seksjoner i Avdeling Barn og Ungdom (ABU). Vi gir behandling og oppfølging til barn som har behov for spesialisthelsetjeneste primært i barnets/ungdommens hjem.

Vi har fem sengeplasser og tilbyr også poliklinikk til barn med spesielle behov. Hjemmesykehus er frivillig og et alternativ til opphold på sykehus. Seksjonen gir også utstrakt opplæring til ulike tjenester rundt barn/ungdom i kommunen. På dagtid i ukedagene er vi organisert slik at en sykepleier koordinerer, planlegger kalender, ivaretar digital oppfølging av pasienter, og en til to sykepleiere ambulerer.

Pasientgruppen er barn og ungdom i alderen 0-18 år med et bredt spekter av ulike medisinske diagnoser – blant annet diabetes, kreft, ulike infeksjoner, ernæringsproblematikk og barn/ungdom med sjeldne diagnoser. Vi er i stadig utvikling og har tatt i bruk digitale verktøy i oppfølgingen av pasientene.

Hvorfor hjemmesykehus:

 • Barn og familier har det som regel best hjemme
 • Barnet tilfriskner raskere
 • Hverdagen kan opprettholdes i større grad
 • Kvaliteten på helsetjenestene er like gode som på sykehus

Hvem er vi:

Avansert hjemmesykehus for barn består av seks sykepleiere og en seksjonsleder. Seksjonen er stort sett bemannet med to til tre sykepleiere på dagtid i ukedagene, og en sykepleier på kveld og i helger/på helligdager.

Hvem samarbeider vi med:

 • Barnets lege(r) på sykehuset
 • Fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, Barn- og unges psykisk helse (BUPH), Palliativt team og avdelingene inne på sykehuset

For å sikre god kvalitet og kontinuitet, samt skape bedre overganger mellom sykehus og primærhelsetjenesten samarbeider AHS også med kommuner/bydeler i Ahus sitt opptaksområde.

Hva kan vi tilby:

AHS tilbyr blant annet:

 • Observasjon og vurdering
 • Veiledning og opplæring
 • Administrering av intravenøse medikamenter
 • TPN (total parenteral ernæring)
 • Blodprøvetaking
 • Vektkontroll
 • Nedleggelse av sonde

AHS vurderer hva som kan tilbys ut fra barnets behov, geografiske forhold og kapasitet.

Opplæring og undervisning

Avansert hjemmesykehus ønsker et tett og godt samarbeid rundt den enkelte pasienter der pasienten er. AHS tilbyr derfor bistand og opplæring i sykepleiefaglige prosedyrer til ansatte i kommunen, ved at de kommer ut der pasienten er for å gi opplæring til de som skal hjelpe pasienten.

På den måten kan AHS og hjelpeinstanser i- og utenfor sykehus samarbeide om oppgaver som for eksempel antibiotikabehandling, palliasjon osv.

Kontaktinformasjon:

Åpningstid: Alle dager hele året mellom kl. 0730 – 2230.

Ansvarlig sykepleier: 902 96131
Seksjonsleder 679 69283
E – post: kundemail.avansert.hjemmesykehus.for.barn@ahus.no

Se videoreportasje om AHS her

Alle fagartikler