+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Skjerdump fra filmen "Informasjon om keisersnitt"

Informasjonsfilmer fra Kvinneklinikken på Ahus

Kvinneklinikken på Ahus har laget to informasjonsfilmer til gravide kvinner. Filmene er oversatt til ti språk og kan brukes av fastleger, helsesykepleiere, jordmødre og annet helsepersonell som jobber med gravide i sitt informasjonsarbeid til denne gruppen. 

For at kvinner skal kunne være best mulig forberedt til fødsel er god informasjon viktig.  Fødeavdeling på Ahus har laget en film om fødeavdelingen og en film informasjon rundt keisersnitt for å kunne trygge gravide kvinner best mulig.

Informasjonsfilmene inngår i et forbedringsarbeid for å gjøre alle best mulig forberedt før fødselen. Ved å oversette filmene til ti språk ønsker fødeavdelingen å nå ut til både norsk- og fremmedspråklige kvinner med nyttig informasjon om fasiliteter og rettigheter

Velkommen til fødeavdelingen:

Informasjon om keisersnitt:

For å finne filmene på flere språk se linkene under:

Velkommen til fødeavdelingen
Informasjon om keisersnitt

Se også nyhetssaken skrevet om filmene, på Kompetansebroen 29.mars 2019, her.