Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Vestfold

Oversikt over prosjektet

Ung Arena + Vestfold skal utvikles over en periode på fem år. Her kan du finne informasjon om de forskjellige fasene og dokumenter til prosjektet.

Foto: Shutterstock

Ung Arena + Vestfold skal utvikles over en periode på fem år. Her kan du finne informasjon om de forskjellige fasene og dokumenter til prosjektet.

Forankring 01.02.2021 – 11.09.2021

I  forankringsfasen i prosjektet inngås avtaler, samarbeidsavtaler og mandatet utarbeides.

Utviklingsplan

Samarbeidsavtale mellom Ung Arena +, Tønsberg Kommune og Sykehuset i Vestfold

Intensjonsavtale mellom Ung Arena Oslo, Tønsberg Kommune og Sykehuset i Vestfold

Sluttrapport forprosjekt januar 2019

 

Innsikt 11.09.2021 – 01.01.2022

I Innsiktsfasen gjennomføres nullpunktsanalyser

Her kan du lese den endelige innsiktsrapporten.

Tjenesteutvikling 02.01.2022 – 31.12.2022

I denne fasen skal det jobbes med rapport som viser løsningsbeskrivelse og anbefalinger. Rapporten skal gi et fullstendig bilde av det konseptet som behandles (UA+) som et tilstrekkelig grunnlag for å ta beslutninger: om prosjektet skal tas videre til pilotering slik det foreligger, om modellen må utredes ytterligere eller om beslutningen skal utsettes.

Faseplan tjenesteutvikling

Samarbeidsavtale Larvik

Ung Arena + Løsningsrapport

Pilotering 02.01.2023 – 31.12.2024

I denne fasen skal man ha testet og kvalitetssikret løsning klar for godkjenning evalueringsrapport.

Evaluering og effekter 01.01.2024 – 01.01.2025

Effektene av den nye tjenesten skal i denne perioden evalueres og deretter forhåpentligvis går tjenesten over i drift. Og den 20.12.2024 er målet at sluttrapport fra prosjektet er godkjent.

Drift/Ny praksis 01.06.2025

Under forutsetning av godkjent iverksettelse av løsningene, går prosjektet over til drift /realisering. Prosjektet avsluttes.

Ny praksis Gevinstoppfølging.

Alle fagartikler