Hopp til hovedinnhold

Sykehustjeneste for ALIS ved SiV HF

Sykehuset i Vestfold og kommunene i Vestfold har inngått en samarbeidsavtale for å sikre at LIS i allmennmedisin får nødvendig praktisk tjeneste i spesialisthelsetjenesten. Samarbeidsavtalen praktiseres og følges opp slik det fremgår av saken nedenfor.

Leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS) har i henhold til nytt spesialistregelverk behov for minimum 6 mnd. tjeneste (eller 3 pluss 3) i godkjent utdanningsvirksomhet innen kliniske spesialiteter. Et alternativ til sykehustjenesten er at ALIS har tjeneste i kommunale helseinstitusjoner som har overlege i full stilling, kan tilby individuell veiledning og supervisjon på nivå med godkjente utdanningsvirksomheter og har organisert internundervisning. ALIS må delta i vaktordning der dette finnes.

Som registrert utdanningsvirksomhet skal kommunene utarbeide en individuell utdanningsplan for sine ALIS, og i denne skal mulig tidspunkt sykehustjeneste eller tjeneste i kommunal helseinstitusjon fremgå. For at Sykehuset i Vestfold skal få nødvendig informasjon om ALIS med behov for sykehustjeneste er det behov for at den enkelte kommuneoverlege (eller annen utdanningsansvarlig i kommunen) tar ansvar for å kartlegge behovet, og melde inn dette til LIS-koordinator ved SiV.

Anbefalt fremgangsmåte:

  1. Kommuneoverlegen kartlegger regelmessig ALIS med behov for sykehustjeneste. Kartleggingen bør fremskaffe informasjon om følgende: navn på ALIS, kontaktinformasjon, ny eller gammel ordning, prioritert ønske om tjeneste i aktuelle spesialiteter ved SiV, varighet, og ønske om tidspunkt for oppstart av sykehustjenesten.
  2. Kommuneoverlegen melder opplysningene inn til LIS-koordinator ved SiV Jørgen Rodal joerod@siv.no
  3. Tjenestetid i sykehuset for å oppnå de aktuelle læringsmålene utføres fortrinnsvis gjennom minimum 6 måneder tjeneste ved samme avdeling/seksjon.
  4. Når aktuell spesialitet har et ledig vikariat som ALIS ønsker seg til, og dette samsvarer med ønske om oppstartstidspunkt, tilbys ALIS vikariatet (mao. vikariatet lyses ikke ut).
  5. Det tas forbehold om at det kan forekomme avvik for ønsket gjennomføringstidspunkt.

ALIS står i tillegg fritt til å søke på ordinært utlyste vikariater. Det er da viktig at kommuneoverlegen melder tilbake om at behovet for å stå på venteliste hos LIS-koordinator faller bort.

Spørsmål om sykehustjeneste for ALIS i Vestfold kan rettes til LIS-koordinator Jørgen Rodal.

Samarbeidsavtale ALIS Vestfold