Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Foto: SSHF

Helsepedagogikk – Helsefremming

Hva gjør du hvis du skal jobbe helsefremmende med pasienter og pårørende?

Dette kurset gir deg kunnskap om helsefremming og etter endt kurs skal du kjenne til salutogenese, empowerment og opplevelse av sammenheng (OAS).

Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre kurset.

Dette er et e-læringskurs i en gruppe på tre. De to andre kursene finner du ved å klikke på bildene under:

  • Kurs

    Helsepedagogikk

    Lær om hvordan du kan utvikle og gjennomføre gruppebasert opplæring til pasienter og pårørende slik at de får et godt læringsutbytte.

  • Kurs

    Helsepedagogikk – Veiledning

    Få innsikt i veilednings-prossessen, kjenn dine styrker og svakheter og ta i bruk veiledningsmetodikk.