+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: SSHF

Helsepedagogikk – helsefremming

Hva gjør du hvis du skal jobbe helsefremmende med pasienter og pårørende?

Dette kurset gir deg kunnskap om helsefremming og etter endt kurs skal du kjenne til salutogenese, empowerment og opplevelse av sammenheng (OAS).

Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre kurset.