+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Tre mennesker sitter sammenFoto: Shutterstock

Helsepedagogikk

Helsepedagogikk er ofte definert som pedagogikk i en helsesetting. I dette kurset lærer du om hvordan du kan utvikle og gjennomføre gruppebasert opplæring til pasienter og pårørende slik at de får et godt læringsutbytte.
Kurset inneholder ressurser du kan laste ned.

Etter endt kurs skal du kunne

  • anvende den didaktiske relasjonsmodellen
  • kjenne til sentrale pedagogiske prinsipper i planlegging, gjennomføring og evaluering av pasient- og pårørendeopplæring
  • laste ned ressurser du kan ta i bruk

Det tar ca 15 minutter å gjennomføre kurset. 

Dette er et e-læringskurs i en gruppe på tre. De to andre kursene finner du ved å klikke på bildene under: