+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Helsepedagogikk – Veiledning

Etter endt kurs skal du:

  • ha god innsikt i veiledningsprosessen
  • kjenne til egne styrker og svakheter når det gjelder veiledning
  • kunne ta i bruk veiledningsmetodikk

Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre kurset.