+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Helsepedagogikk – Veiledning

Etter endt kurs skal du:

 • ha god innsikt i veiledningsprosessen
 • kjenne til egne styrker og svakheter når det gjelder veiledning
 • kunne ta i bruk veiledningsmetodikk

Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre kurset.

Dette er et e-læringskurs i en gruppe på tre. De to andre kursene finner du ved å klikke på bildene under:

 • kurs

  Helsepedagogikk

  Lær om hvordan du kan utvikle og gjennomføre gruppebasert opplæring til pasienter og pårørende slik at de får et godt læringsutbytte.

 • kurs

  Helsepedagogikk – helsefremming

  Hva gjør du hvis du skal jobbe helsefremmende med pasienter og pårørende?