Helsepedagogikk – Veiledning

Etter endt kurs skal du:

  • ha god innsikt i veiledningsprosessen
  • kjenne til egne styrker og svakheter når det gjelder veiledning
  • kunne ta i bruk veiledningsmetodikk

Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre kurset.

E-Kursinnhold