+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Forum for sykehjemsmedisin på Ahus

Praksiskonsulentene (PKO) på Ahus arrangerer faglige møter for sykehjemslegene i opptaksområdet til Ahus.

PKO på Ahus har siden 2010 arrangert faglige møter for sykehjemsleger. Det arrangeres seks-sju møter i året og møtene avholdes på tirsdager kl.14.00 – 15.30. Møteinvitasjon sendes på papir til sykehjemslegene på alle sykehjem i opptaksområdet og på e-post til sykehjemslegene som har oppgitt sin e-postadresse til PKO Ahus.

Tema og forberedelse

Temaene velges basert på hva sykehjemslegene ønsker og opplever som relevant for sitt daglige arbeid på sykehjem og i samhandling med Ahus. En overlege fra aktuell avdeling gir en faglig orientering og svarer på spørsmål fra sykehjemslegene. Sykehuslegen behøver ikke forberede særskilt foredrag før møtene. Det oppfordres til at sykehjemslegene legger fram kasus fra sykehjem for drøfting av aktuelle problemstillinger. Formålet med forumet er at sykehjemslegene skal få faglig veiledning på områder som er relevante for eget pasientarbeid

Godkjenning av kurstimer

Møtene er godkjent som møteserie av Legeforeningen og godkjennes med 2 timer pr møte. En forutsetning for godkjenning av kurstimer er 6 timer møtedeltagelse, det vil si deltagelse på minst 3 møter, i løpet av et år. Tilbudet er gratis for sykehjemslegene og kommunene.