+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Forum for sykehjemsmedisin på Ahus

Praksiskonsulentene (PKO) på Ahus arrangerer faglige møter for sykehjemslegene i opptaksområdet til Ahus.

PKO på Ahus har siden 2010 arrangert faglige møter for sykehjemsleger. Under Coronapandemien har dette ligget nede, men nå setter vi i gang igjen.

Møteplan 2022, torsdager fra 14.00 – 15.30:

3. mars tema sårbehandling

12. mai tema alderspsykiatri

15. september tema geriatri

24. november tema palliasjon

Det arrangeres fire- fem møter i året og møtene avholdes på torsdager kl.14.00 – 15.30. Møteinvitasjon sendes på e-post til sykehjemsleger i Ahus sitt opptaksområde. Dersom du er sykehjemslege og ikke har fått mail: Ta kontakt med PKO på Ahus [email protected] eller [email protected]

Tema og forberedelse

Temaene velges basert på hva sykehjemslegene ønsker og opplever som relevant for sitt daglige arbeid på sykehjem og i samhandling med Ahus. En overlege fra aktuell avdeling gir en faglig orientering og svarer på spørsmål fra sykehjemslegene. Sykehuslegen behøver ikke forberede særskilt foredrag før møtene. Det oppfordres til at sykehjemslegene legger fram kasus fra sykehjem for drøfting av aktuelle problemstillinger. Formålet med forumet er at sykehjemslegene skal få faglig veiledning på områder som er relevante for eget pasientarbeid, samt fungere som en møteplass.

Godkjenning av kurstimer

Møtene er godkjent som møteserie av Legeforeningen og godkjennes med 2 timer pr møte. En forutsetning for godkjenning av kurstimer er 6 timer møtedeltagelse, det vil si deltagelse på minst 3 møter, i løpet av et år. Tilbudet er gratis for sykehjemslegene og kommunene.