Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Forum for sykehjemsmedisin på Ahus

Mer informasjon finner du her

Eldre pasient som går i gangen med pleier.Foto: Shutterstock

Praksiskonsulentene (PKO) på Ahus arrangerer faglige møter for sykehjemslegene i opptaksområdet til Ahus og har gjort dette siden 2010.

Møteplan 2023, kl 14.00-15.30

Det har ikke vært avholdt møter i 2024. Håper å komme igang igjen høst 2024. Det ønskes innspill til temaer.

Det arrangeres fire- fem møter i året og møtene avholdes på torsdager kl.14.00 – 15.30. Møteinvitasjon sendes på e-post til sykehjemsleger i Ahus sitt opptaksområde. Dersom du er sykehjemslege og ikke har fått mail: Ta kontakt med PKO på Ahus Lene.Gjelseth.Dalbak@ahus.no eller Morten.glaso@ahus.no

Tema og forberedelse

Temaene velges basert på hva sykehjemslegene ønsker og opplever som relevant for sitt daglige arbeid på sykehjem og i samhandling med Ahus. En overlege fra aktuell avdeling gir en faglig orientering og svarer på spørsmål fra sykehjemslegene. Sykehuslegen behøver ikke forberede særskilt foredrag før møtene. Det oppfordres til at sykehjemslegene legger fram kasus fra sykehjem for drøfting av aktuelle problemstillinger. Formålet med forumet er at sykehjemslegene skal få faglig veiledning på områder som er relevante for eget pasientarbeid, samt fungere som en møteplass.

Godkjenning av kurstimer

Møtene er godkjent som møteserie av Legeforeningen og godkjennes med 2 timer pr møte. En forutsetning for godkjenning av kurstimer er 6 timer møtedeltagelse, det vil si deltagelse på minst 3 møter, i løpet av et år. Tilbudet er gratis for sykehjemslegene og kommunene.

Alle fagartikler