+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjon: Shutterstock

Hvordan kan vi hjelpe flyktningene?

Russland invaderte Ukraina på morgenen torsdag 24. februar. Over 3 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina til naboland, i første rekke Polen, men mange vil også komme til Norge. For å kunne ivareta flyktningene på en best mulig måte har Kompetansebroen samlet noen ressurser som kan være til hjelp.

Vi har delt denne informasjonen inn i to deler; en del omhandler hvordan vi kan møte flyktningenes psykiske helse og det psykososiale behovet, og en del omhandler praktisk informasjon som kan være nyttig når man skal ta imot flyktninger.