Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Innlandet

Kompetansebroen Innlandet – Årsrapport 2021

Kompetansebroen Innlandet publiserer et bredt spekter fagartikler i samarbeid med gode kompetansemiljøer og utdanningsinstitusjoner i regionen. Det er viktig å være tett på ulike nettverk og fagmiljøer for å fange opp hva som rører seg, og videre kunne bidra til å dele informasjon gjennom Kompetansebroen. Det har det vært avholdt kontaktmøter med 31 kommuner der […]

Foto: Shutterstock

Kompetansebroen Innlandet publiserer et bredt spekter fagartikler i samarbeid med gode kompetansemiljøer og utdanningsinstitusjoner i regionen. Det er viktig å være tett på ulike nettverk og fagmiljøer for å fange opp hva som rører seg, og videre kunne bidra til å dele informasjon gjennom Kompetansebroen. Det har det vært avholdt kontaktmøter med 31 kommuner der det er informert om Kompetansebroen, gitt tips til anvendelse i hverdagen og gitt tid til innspill og behovskartlegging.

Kompetansebroen Innlandet fikk to nye medarbeidere sommeren 2021;  Brita Aaslie-Fjell startet opp 1. juni og Mona Hauger Kjelsberg 1. september. Brita og Mona har et dedikert ansvar for innholdet på Kompetansebroen Innlandet. Stillingene er delt mellom 50 % kommune (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (Oppland) v/Brita) og 50 % spesialisthelsetjeneste (Sykehuset Innlandet Avd. Samhandling og Brukermedvirkning v/Mona). Det praktiske samarbeidet har for det meste foregått digitalt, men også gjennom fysiske arbeidsøkter på tilhørende arbeidsplasser. 

Foto: Privat, Brita og Mona

Kompetansebroen gir faglig påfyll og god innsikt i spennende utviklingsarbeid i kommuner, spesialisthelsetjeneste og akademia. I tillegg er det inspirerende å samarbeide så tett med de andre redaksjonene.

Mona Hauger Kjelsberg

Nyhetssaker, arrangementer og faginnhold

Kompetansebroen Innlandet skal sørge for lokalt innhold, som ukentlige nyhetssaker, informasjon om nyttig og innovativt samarbeid, opplyse om arrangementer og webinarer og presentere annet lokalt fagstoff. 

Nyhetssaker

Nyhetssakene 2021 har blant annet dreid seg om samhandling, eldrehelse, legemiddelhåndtering og gode samarbeidsprosjekter innen rus/psykisk helsevern. Helsefellesskap Innlandet var siste sak ut før nyttår. Kompetansebroen Innlandet har publisert 33 nyhetssaker i 2021. Noen saker er publisert kun for Innlandet og noen har blitt publisert felles for alle områdene som er med i Kompetansebroen. Eksempler på nyhetssaker 2021:

 • Aktuelt innlandet

  Helsefellesskap Innlandet

  Regjeringen og KS har inngått avtale om å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. Målet er å skape mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjeneste.

 • Aktuelt innlandet

  Sterk og stødig – et forebyggende treningsprogram for seniorer

  Gjennom treningsprogrammet “Sterk og stødig” styrkes mulighetene for at eldre kan ha god livskvalitet lenger. Foreløpig har få kommuner tatt i bruk programmet.

 • Aktuelt innlandet

  Musikkterapi i Gjøvikregionen

  Musikkterapi prøves nå ut i FACT-teamene i Gjøvik-regionen. På fagdagen i oktober ble forskning og prosjekter om god behandlingseffekt presentert. Konserten “Rocovery Innlandet” skal bli en årlig markering av Verdensdagen for psykisk helse.

 • Aktuelt innlandet

  Krisekonferanse i 10 år

  For tiende år på rad, arrangerte DPS Gjøvik Krisekonferanse 15. november. Tema i år var “Pandemiens ringer i vann”. Konferansen ble strømmet, og saken har lenke til forelesningene.

Arrangementer

I 2021 ble det publisert 31 lokale arrangementer og webinarer på Kompetansebroen Innlandet. 2021 har vært et år preget av pandemi og mange arrangement har derfor vært meldt inn som digitale forelesninger og faglunsjer. Noen har vært med fysisk tilstedeværelse. 

Faginnhold

Kompetansebroen Innlandet publiserer et bredt spekter fagartikler i samarbeid med gode kompetansemiljøer og utdanningsinstitusjoner i regionen. Noen av artiklene produseres i Kompetansebroens sentrale redaksjon, og publiseres felles for alle.

Her ser du noe av det nye faginnholdet fra 2021:

 • Sår og sårbehandling

  Når sår ikke gror, kan det skyldes systemiske sykdommer eller lokale forhold i såret. I mange tilfeller er det en kombinasjon av disse.

 • Etikknettverket Innlandet

  Innlandet har etikkveiledere i de fleste tjenester for sårbare grupper. Nettverket øker kompetanse om etisk refleksjon i regelmessige møter og fagdager.

Samhandling

Kompetansebroen skal være en felles plattform for å informere og dele innhold som er relevant for samarbeidet mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner. Det er viktig å være tett på ulike nettverk og fagmiljøer for å fange opp hva som rører seg, og videre kunne bidra til å dele informasjon gjennom Kompetansebroen. Kompetansebroen Innlandet har i 2021 vektlagt og styrket slikt samarbeid.

Lokalredaksjon oppdaterer kontaktinformasjon for ulike fagnettverk eksempelvis Ressurssykepleienettverket i palliasjon og kreftomsorg i Innlandet.

Samarbeid med fagmiljø i sykehus, kommune og utdanning

Den lokale redaksjonen er i jevnlig kontakt med utdanningsaktører og samhandlingsnettverk for tips og innspill til aktuelle saker. Det er et mål å fange opp hva som rører seg og videre bidra til å dele informasjon gjennom plattformen.

Fagleder i Kompetansebroen Innlandet, Brita Aaslie-Fjell er ansatte ved USHT Innlandet (Oppland), og er tett på fagmiljøer og kompetansenettverk i kommunene. Redaksjonskollega Mona Hauger Kjelsberg, er ansatt ved Avdeling for Akuttpsykiatri og Psykosebehandling ved Sykehuset Innlandet Reinsvoll. Hun er nært på fagmiljøer innen psykisk helsevern og rusbehandling, og kan fange opp samhandlingsprosjekter og utvikling i behandling og overganger mellom tjenestenivåene. Sammen ser de fram til å videreutvikle lokalt redaksjonsarbeid og samarbeid med ansatte i øvrige fagmiljøer.

Nettverksarbeid

På Innlandet har det vært avholdt kommunekontaktmøter med 31 kommuner der det er informert om Kompetansebroen, tips til anvendelse i hverdagen og gitt tid til innspill og behovskartlegging. Eksempler på ønsker var mer informasjon om kronikere, samtykkekompetanse, somatisk helse, kapittel 4a, eldrehelse og velferdsteknologi. Når det gjelder velferdsteknologi, kom vi godt i gang med samarbeid med HelseInn og flere kommuner for å se på løsninger for å samle opplæringsressurser på eget område på Kompetansebroen. Dette arbeidet fortsetter i full fart inn i det nye året.

Flere kommuner ga tilbakemeldinger om at de ønsket forbedringer i legemiddelhåndteringskurset. I etterkant av kommunekontaktmøtene ble det gjennomført en brukertesting med ansatte og ledere fra utvalgte kommuner i Innlandet. Legemiddelhåndteringskurset revideres i disse dager i tråd med resultatene fra brukertesten.

Redaksjonene Vestfold, Østfold, Ahus og Innlandet har tett kontakt og samarbeider godt med Sentalredaksjonen, og det er stor grad av gjenbruk og gjensidig inspirasjon for utvikling av nytt lokalt eller felles innhold. Det er kort vei for bistand rundt det tekniske og redaksjonene deler tips og råd for implementering og nettverksarbeid.

Trafikk og statistikk Kompetansebroen Innlandet 2021

Sidevisninger totalt

243 138

Antall unike besøkende

30 652

Graf av trafikk fra opptaksområdet til Innlandet i 2021

Topp 10 kommuner:

 1. Gjøvik
 2. Hamar
 3. Lillehammer
 4. Ringsaker
 5. Stange
 6. Østre-Toten
 7. Vestre-Toten
 8. Nord-Aurdal
 9. Elverum
 10. Gran

2022 er godt i gang, og her er noen av sakene i det nye året:

Lokalredaksjon Innlandet ønsker å være framoverlent med tanke på utvikling og innovasjonsarbeid som foregår i helsetjenestene på Innlandet. Velkommen til å tipse oss om nye saker i 2022.

Alle fagartikler