+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

NEWS og ISBAR-skjema for utskrift

Under finner du nedlastbare ISBAR-, NEWS- og ABCDE skjemaer i lommeformat for utskrift. (ABCDE – skjemaet kan lastes ned i to eksemplarer, et til bruk i sykehus og et til bruk i kommunen)

Se hvordan man bruker disse skjemaene i praksis i filmene under:

Se også læringsressursen “Klinisk observasjonskompetanse – Grunnleggende ferdigheter“. Her vil du finne filmer og tekst som beskriver hvordan man utfører korrekt vitale målinger, samt handlingsberedskap i subakutte og akutte situasjoner.

Ahus lommehefte – NEWS2 (side 1 og 2)

Ahus lommehefte – ABCDE

Ahus lommehefte – ISBAR

KlinObsKommune – NEWS lommekort

KlinObsKommune – ABCDE lommekort

KlinObsKommune – ISBAR lommekort