Hopp til hovedinnhold

Kompetansebroens årsrapport for 2018

Innledning

Første driftsår for Kompetansebroen har vært et innholdsrikt og spennende år. I denne mediebaserte årsrapporten kan du bla deg nedover og få en smakebit på både filmer, tema, aktueltsaker og annet spennende innhold Kompetansebroen har produsert i 2018. I tillegg vil du se en statistisk oversikt over bruken av portalen.

Teamet i Kompetansebroen takker av drift- og supportansvarlig Jonas Valand som går videre med spennende utfordringer som medisinstudent i Trondheim og ønsker Boas Krøgh Nielsen velkommen tilbake som rådgiver med ansvar for innovasjon og utvikling.

Aktuelt og film

Aktuelt

Aktuelt-spalten vår har vi opprettholdt med 1-2 nyhetssaker per uke med påfølgende nyhetsbrev på epost. Saker vi har skrevet om har variert fra nyheter om kommende arrangementer, nytt innhold, temasaker som f.eks velferdsteknologi og generelle samhandlingsnyheter. I tillegg til de skrevne sakene har også Kompetansebroen utforsket bruk av videoreportasjer som aktueltsaker.

Slike videoreportasjer er noe vi ønsker å lage mer av så ta gjerne kontakt med oss om du har forslag til saker vi kunne utforsket med dette formatet.

Filmer om observasjonskompetanse

I samarbeid med Senter for medisinsk simulering (SIM) ved Akershus universitetssykehus har Kompetansebroen produsert to filmer innen observasjonskompetanse.

Første film viser eksempel på hvordan man bruker ABCDE som metode for systematisk observasjon og skåringsverktøyet NEWS, et validert verktøy for å identifisere pasienter med forverret tilstand.

Andre film viser bruk av kommunikasjonsverktøyet ISBAR, som brukes for å sikre trygg og strukturert kommunikasjon mellom helsepersonell. Filmene er aktuelle for både spesialist- og primærhelsetjeneste.

Filmer fra Ambulerende sykepleieteam

I samarbeid med Ambulerende sykepleieteam ved Ahus har Kompetansebroen utarbeidet fire filmer som viser utførelse av de mest etterspurte sykepleiefaglige fremgangsmåtene i Ahus sitt opptaksområde.

Ambulerende sykepleieteam reiser ut og bistår helsepersonell på sykehjem, i hjemmetjeneste og i omsorgsbolig.  Filmene er ment som et supplement til opplæringen teamet gir og tar utgangspunkt i fremgangsmåtene som blir brukt.

Filmer fra nasjonal konferanse om IMR-metoden i psykisk helsevern

Illness management recovery eller IMR baserer seg på behandling av personer med alvorlige psykiske lidelser uten bruk av medikamenter. Modellen blir blant annet brukt på Ahus og på Hurdalssjøen recoverysenter. Kompetansebroen var til stede under det første nasjonale seminaret 16. januar 2018 og filmet seminaret i sin helhet, samt et intervju med skaperne av metoden.

Susan Gingerich og Kim Mueser snakket blant annet om ulike innfallsvikler til bruk av IMR og hvilke faktorer som leder til en vellykket implementering av modellen.

Temaseksjon og e-læring

Temaseksjon

Temaseksjonen på Kompetansebroen har gjennomgått en større revidering i 2018 og nytt spennende innhold er lagt til. Bruken øker og det siste halvåret har vi koblet oss på flere nettverk.

Vi har fått tilsendt godt faglig innhold fra blant annet:

I tillegg har vi utarbeidet ressursartikler til nesten alle temaene i samarbeid med Helsebiblioteket, se eksempel her.

E-læring

E-læringsbiblioteket vårt har vi også oppdatert med flere nye kurs i 2018. De fleste kursene er hentet fra Læringsportalen til Ahus og Helse Sør-Øst, men vi har også fått tilsendt relevante kurs fra andre aktører. Her er noen av de nye kursene i 2018:

 

Digitalt læringsløp lindrende behandling

Kompetansebroen og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus (USHT) fikk tildelt samhandlingsmidler 2018 til prosjektet «Digitalt læringsløp lindrende behandling». USHT utviklet i 2016 en grunnleggende kompetansepakke i samarbeid med flere kommuner i Akershus, som retter seg mot alt personell som arbeider i kommunenes helse- og omsorgstjeneste.

I prosjektet er kompetansepakken blitt utviklet til et digitalt læringsløp og skal piloteres i 2019. Prosjektet lanseres 14. mars ved USHT.

Det er produsert en animasjonsfilm i tilknytning til læringsløpet og her kan du få se innledningen til filmen.

Statistikk og trender

Tallene oppsummert

Det har i løpet av 2018 vært stor vekst i antall brukere (62 %) og sidevisninger (83 %).

Samtidig tilbringer hver besøkende mer tid på nettsiden og besøker i snitt flere sider per besøk enn tidligere. Sammenlignet med landet for øvrig har veksten vært større i samarbeidskommunene – det tyder på at Kompetansebroen treffer målgruppen.

Vekst fra 2017 til 2018

Antall brukere i 2018 sammenlignet med 2017

Samarbeidende kommuner

Kommune Antall brukere (2018)
Aurskog-Høland 487
Eidsvoll 247
Enebakk 100
Fet 390
Frogn 306
Gjerdrum 87
Hurdal 12
Lørenskog 4 334
Nannestad 180
Nes 142
Nesodden 312
Nittedal 996
Oppegård 424
Oslo 13 373
Rælingen 490
Rømskog 3
Skedsmo 2 614
Ski 560
Sørum 581
Ullensaker 1 392
Ås 418

Antall brukere – topp 30

Kommune Antall brukere
Oslo 13373
Lørenskog 4334
Skedsmo 2614
Ullensaker 1392
Nittedal 996
Sørum 581
Bærum 930
Bergen 824
Trondheim 797
Ski 560
Hamar 524
Tromsø 515
Drammen 493
Rælingen 490
Aurskog-Høland 487
Stavanger 448
Oppegård 424
Ås 418
Lillehammer 405
Fet 390
Kristiansand 390
Fredrikstad 386
Asker 361
Sarpsborg 353
Ringsaker 330
Nesodden 312
Frogn 306
Bodø 285
Tønsberg 264
Eidsvoll 247

Nyhetsbrev

Fra 1. januar 2018 til 31. desember økte totalt antall abonnenter til nyhetsbrev fra Kompetansebroen fra 796 til 1714. Det gir en økning på over 100 %.

Enhetsstatistikk

Enhet Antall brukere Andel
Desktop 27 856 64%
Mobil 13 684 31%
Tablet 2 074 5%

Søkeord – topp 10

1 Ernæring
2
Barn som pårørende
3
Samhandlingsmidler
4 Hospitering
5 Barsel
6 IMR
7 SAVE
8 Migrasjon
9 Smittevern
10
Helsepedagogikk

E-læringskurs – topp 5

1
Picc line kateter – stell og håndtering
2
Barn som pårørende
3
Ernæringspumpe Flocare Infinity
4
Familiefokusert praksis
5
Akuttmedisin for legevaktpersonell

Temaseksjonen – topp 5

1
Ambulante tjenester
2
Barn og unge
3
Ernæring
4
Etikk
5 Etter- og videreutdanning

Trafikkilder

Kurskatalog

 

I kurskatalogen har vi hittil publisert over 200 ulike arrangementer.

Kursarrangører får administrativ støtte med deltagerliste og løpende oppdateringer, samt oppfølging av kursavgift på betalingskurs.

Kurs meldes enkelt inn gjennom elektronisk innmeldingsskjema og sendes ut i nyhetsbrev til abonnenter.

I 2018 fikk vi implementert betalingsløsning med EHF-faktura, som er blitt krav i offentlig sektor. Det betyr at faktura for kursavgiften sendes direkte til arbeidsgivers elektroniske fakturamottak.

Organisasjon og drift

Daglig drift

Akershus universitetssykehus HF er driftsansvarlig, ved Avdeling kompetanse og utdanning. Team Kompetansebroen har i 2018 bestått av tre årsverk fordelt på fire stillinger:

 • Kristin Steigedal Wendelbo, fag- og kvalitetssikring
 • Sigbjørn Kristiansen, kommunikasjon og utvikling
 • Jonas Valand, drift og brukerstøtte
 • Kjersti Sirevåg, daglig leder

I tillegg Boas Krøgh Nielsen, tilknyttet arbeid med utvidelse til nye områder og ny teknisk løsning

Styremøter 2018

 • 12.3
 • 14.5
 • 20.8
 • 12.11

SU og SF

Kompetansebroen har hatt saker til behandling i overordnede organ følgende datoer:

 • Samarbeidsforum (SF): 29.5 og 4.9
 • Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsorgan (SU): 31.5, 6.9 og 6.12

Styrerepresentanter

FOLLO | STYRELEDER: Kenneth Andre Johannessen
Kommunalsjef, Enebakk kommune

ØVRE ROMERIKE | STYREMEDLEM: Tom Sundar
Kommuneoverlege og virksomhetsleder, Nannestad kommune

NEDRE ROMERIKE | STYREMEDLEM: Gry Røste
Kommunaldirektør helse og omsorg, Lørenskog kommune

BYDELER OSLO | STYREMEDLEM: Jan-Henrik Karlsen
Avdelingsdirektør helse og mestring, Bydel Alna

AHUS | STYREMEDLEM: Pål Wiik
Direktør, Enhet for medisin og helsefag, Akershus universitetssykehus HF

OSLOMET | STYREMEDLEM: Ingrid Narum
Prodekan, OsloMet – storbyuniversitetet

AHUS, DRIFTSANSVARLIG AVDELING | Vibeke Kristiansen
Avdelingsleder, avdeling kompetanse og utdanning, Akershus universitetssykehus HF

ANSATTES REPRESENTANT SYKEHUS | Torgeir Birkeland
Hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund, Akershus universitetssykehus HF

ANSATTES REPRESENTANT KOMMUNE | Macarena Gonzales
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Bydel Alna

Klikk på bildet under for å se en større versjon av organisasjonskartet

Nettverk og samarbeid

Fagforum

Kompetansebroen har fått observatør-plass i Fagforum kompetanse og utdanning. Vi har i løpet av 2018 fått presentert oss i fagforumene for kompetanse og utdanning, IKT, helhetlig pasientforløp og forskning og innovasjon. Vi håper på godt samarbeid med fagforumene i det videre arbeidet.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket er gode på forskning og metode, Kompetansebroen er opptatt av å være praksisnær. Vi er enige om at vi kan utfylle hverandres tjenester på en god måte. I tillegg til samarbeidet om egne artikler med lenke til ressurser i Helsebiblioteket, ønsker tjenestene å se på flere samarbeidsmuligheter. Vi fortsetter dialogen i 2019.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus (USHT)

Kompetansebroen og USHT har styrket samarbeidet på flere punkter i 2018. Vi er opptatt av å bruke hverandres nettverk og ressurser på best mulig måte, og ha tett dialog. I løpet av året har vi hatt flere samarbeidsmøter og ikke minst har vi hatt mye kontakt gjennom samhandlingsprosjektet med digitalt læringsløp for lindrende behandling.

Utvidelse til nye områder

Mange utenfor vårt område har fanget opp Kompetansebroen og bruker ressursene de finner der. Tidlig på året mottok vi henvendelser Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Innlandet som på vegne av sitt område sonderte muligheten for å koble seg på løsningen og få sin lokale versjon av Kompetansebroen. Lansering av nye områder på Kompetansebroen planlegges til 1. juni 2019.

Det er også avklart at Kongsvinger-kommunene vil innlemmes i Kompetansebroen, i forbindelse med overføring av Kongsvinger sykehus til Ahus.

Vi ser frem til samarbeid med nye områder og ikke minst til alt nytt innhold og nye læringsressurser de vil bringe inn i Kompetansebroen!

Kontaktpersoner

Det er opprettet et nettverk med kontaktpersoner i hver enhet (kommune, bydel, divisjon, utdanningsinstitusjoner) som skal bidra til at Kompetansebroen gjøres kjent blant de ansatte i enheten, være pådriver for at enheten tar i bruk ressursene på Kompetansebroen og sikre påvirkning fra sin enhet.

Dette kan gjøres gjennom å:

 • Melde inn kurs sammen med andre medarbeidere og være pådriver for god delingskultur
 • Tipse om aktuelle nyhetssaker til redaksjonen
 • Kartlegge behov og gi innspill til ny utvikling på vegne av sin enhet

Det er blitt arrangert frokostmøter for kontaktpersonene 15. februar og 10. oktober. Kontaktpersonene har også deltatt i en brukerundersøkelse om Kompetansebroen hvor de gav innspill til videre utvikling og implementering.