Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Kompetansebroen Ahus – Årsrapport 2022

I årsrapporten kan du lese mer om hva som har skjedd spesielt på Kompetansebroen Ahus.

Tallet 2022 på klosser på turkis bakgrunnBilde: Shutterstock

Kompetansebroen er et viktig og nyttig verktøy for å støtte opp under samhandling, kompetanse og informasjonsutveksling mellom de ulike partene i samarbeidet. I årsrapporten under kan du lese mer om hva som har skjedd spesielt på Kompetansebroen Ahus. Innholdet du finner nedenfor er et utdrag av nyhetssaker, arrangementer, lokalt innhold, samt samhandling og nettverksinformasjon.

I redaksjonen til Kompetansebroen Ahus er det ansatt en redaksjonskoordinator som har ansvaret for opptaksområdet til Ahus samt utdanningsinstitusjonene i området. Redaksjonskoordinator publiserer fagartikler, nyhetssaker, arrangementer og samhandlingsinformasjon. Hovedoppdraget til redaksjonskoordinator er å bidra til innhold som understøtter helsefellesskapet. I 2022 har redaksjonskoordinator blant annet vært på kommunebesøk, holdt webinarer og ledet fagråd.

Anne Bull Enger Wiel,
Redaksjonskoordinator

Nyhetssaker, arrangementer og faginnhold

Oppgaven som redaksjonskoordinator innebærer å sørge for innhold spesielt for Ahus området, som nyhetssaker, samhandlingsinformasjon, arrangementer og lokalt fagstoff. Under finner du et utdrag nyhetssaker og faginnhold som er publisert i 2022.

Nyhetssaker

Kompetansebroen Ahus publiserer nyhetssaker og har publisert 43 nyhetssaker i 2022. Noen saker er publisert for Ahus området lokalt og noen har blitt publisert felles for alle områdene. Sakene har i hovedsak handlet om kommende arrangementer, studier på OsloMet, nytt innhold, temasaker og generelle samhandlingsnyheter. Hver fredag går det ut nyhetsbrev til Kompetansebroen Ahus sine 2186 abonnenter med ukens nyhetssaker.

Under finner du et utdrag nyhetssaker som er publisert i 2022. Klikk på bildene for å lese sakene:

 

Arrangementer

Det publiseres også lokale arrangementer og i 2022 ble det publisert 97 lokale arrangementer. I 2022 har mange arrangementer igjen vært fysiske etter to år med pandemi. Digitale arrangementer og webinarer har likevel kommet for å bli og det meldes fortsatt inn arrangementer som er heldigitale eller hybride. Hver tirsdag blir det sendt ut nyhetsbrev med nye arrangementer til Kompetansebroen Ahus sine 2329 abonnenter.

Undervisningswebinarer – En stor suksess!
Høsten 2021 startet Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam (AST) et samarbeid om undervisningswebinarer. Fagpersoner fra sykehuset underviser i et tema og Kompetansebroen Ahus veileder i bruk av ressursene på Kompetansebroen til videre fagutvikling. Det ble gjennomført fem webinarer innen ulike temaer våren 2022 og fire webinarer høsten 2022. Det har vært mellom 150 og 400 deltagere på webinarene. Dette har blitt en ny arena for kompetansedeling mellom sykehus og kommune og den digitale formen gjør at svært mange kan delta. Mange har sittet samlet på arbeidsplassen og sett på webinarene sammen. Webinaret om sepsis i november hadde deltagerrekord på 373 deltagere!

Faginnhold

Kompetansebroen Ahus publiserer lokale fagartikler om blant annet ressursnettverk, ulike fagtema og filmer. I 2022 ble det publisert 29 artikler, noen ligger felles for alle områdene og noen ligger lokalt for Ahus området.

Her ser du noe av det nye faginnholdet fra 2022. Klikk på bildene for å komme til innholdet:

Samhandling

Kompetansebroen skal være en felles arena for å informere og dele innhold som er relevant for samarbeidet mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner. Det er viktig å kunne være tett på ulike nettverk og fagmiljø for å fange opp hva som rører seg, og videre kunne bidra til å dele informasjon gjennom Kompetansebroen.

Kompetansebroen Ahus har egen samhandlingsside hvor det er publisert informasjon om samhandlingsorganene i helsefellesskapet og strukturen for samarbeidet, pågående prosjekter og annen relevant informasjon for samhandlingen.

Redaksjonskoordinator sitter som observatør i Arbeidsutvalget (AU) til strategisk samarbeidsutvalg i Helsefellesskapet Ahus og kommunene og har i tillegg faste arbeidsmøter med sekretariatet for helsefellesskapet for utvikling av samhandlingssidene.

Her ser du noen av artiklene på samhandlingssiden:

Legesiden

Kompetansebroen Ahus har en egen legeside med god trafikk årlig. I 2022 hadde de 5739 sidevisninger og 2804 unike brukere. Det er Praksiskonsulent Lene G. Dalbak og Samhandlingoverlege Morten Glasø som har ansvaret for legesiden. De kommuniserer med fastleger og kommuneoverleger gjennom legesiden. Legesiden fikk nytt utseende i 2022. Du kan klikke her for å komme til legesiden. Det publiseres ukentlige nyhetssaker og i 2022 ble det publisert 32 saker. Ved publisering av nye artikler blir det utsendt nyhetsbrev til Legesiden Ahus sine 322 abonnenter.

Praksiskonsulentene på Ahus, Lene Gjelseth Dalbak og Morten Glasø

Samarbeid med fagmiljø i sykehus, kommune og utdanning

Den lokale redaksjonen er i jevnlig kontakt med fagmiljø og samhandlingsnettverk for tips og innspill til relevante saker og for å kunne fange opp hva som rører seg og videre kunne bidra til å dele informasjon gjennom Kompetansebroen.

Redakjsonskoordinator brukte våren på å reise på kommunebesøk til 11 kommuner i opptaksområdet. Besøkene resulterte i nyttige innspill og tilbakemeldinger fra brukere av Kompetansebroen. Alle innspill er tatt med videre til den sentrale redaksjonen.

Redaksjonskoordinator er leder for fagråd Kompetanse, innovasjon, forskning og digital samhandling som har jevnlige møter. Her sitter representanter fra sykehuset og kommunene i helsefellesskapet Ahus og kommunene. I 2022 ble det sendt ut invitasjon til workshop for fagsykepleiere i kommune og sykehus for å få innspill til innhold på Kompetansebroen i fremtiden. Workshopen gjennomføres i januar 2023.

Kompetansebroen Ahus samarbeider også med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus) (USHT). De har en egen artikkel på samhandlingssiden og deler informasjon om blant annet ressursnettverk og arrangementer. Redaksjonskoordinator sitter i samarbeidsrådet til USHT.

OsloMet er også med i samarbeidet og Kompetansebroen Ahus har skrevet om ulike studier og ledige studieplasser på OsloMet.

Rapportering og nettverksarbeid

Redaksjonskoordinator sender månedlig oversikt over trafikk og statistikk og nettverks- og implementeringsarbeid til samhandlingskoordinatorene for de fire regionene i området. Redaksjonskoordinator har i løpet av 2022 presentert Kompetansebroen Ahus i helseledernettverk/kommunalsjefsnettverk i Kongsvinger og Folo regionen.

Kompetansebroen Ahus avholdt i april digitalt møte med kontaktpersonene fra kommuner og sykehus og kontaktpersonene har mottatt nyhetsbrev hvert kvartal. Her vises det til nytt innhold og kommende planer og arrangementer.

Trafikk og statistikk Kompetansebroen Ahus

Antall unike besøkende av området til Ahus på Kompetansebroen har hatt en økning på 10,99%, noe som tilsvarer nesten 160 000 unike besøkende gjennom året. Økningen i antall sidevisninger for Ahus-området på Kompetansebroen har hatt en økning i 2022 sammenlignet med 2022 på 19,26%, som tilsvarer nesten 1 040 000 sidevisninger.

Totalt sidevisninger

1 034 875

Totalt unike besøkende

159 008

Vekst i trafikk fra 2021 til 2022

19,26%

Graf av trafikk fra opptaksområdet til Ahus i 2022

Topp 10 kommuner:

  1. Oslo
  2. Lørenskog
  3. Ullensaker
  4. Nes
  5. Aurskog-Høland
  6. Kongsvinger
  7. Rælingen
  8. Nesodden
  9. Nittedal
  10. Ås

Årsrapport Kompetansebroen- sentral redaksjon 2022

Klikk på bildet under for å komme til årsrapporten fra sentral redaksjon:

Alle fagartikler