Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus
Innlandet
Østfold
Vestfold

Årsrapport 2022

Her finner dere Kompetansebroen sin årsrapport for året 2022.

I denne årsrapporten vil du få et innblikk i noe av det som har skjedd på Kompetansebroen i løpet av 2022. Du vil i første del finne nytt innhold, kommunikasjonstiltak og virksomhetsutvikling fra sentral redaksjon. Lengst ned i rapporten vil du kunne gå videre til årsrapporter for de lokale redaksjonene for Ahus, Vestfold, Innlandet og Østfold-områdene.

Nytt innhold i 2022

Kompetansebroen skal tilby ulike typer digitale læringsressurser av god kvalitet og innholdsporteføljen er i stadig utvikling. I temaseksjonen er læringsressurser og relevant informasjon strukturert i det som nå teller 18 ulike fagtema. Temaseksjonen inneholder ressurser innen film, e-læring, podkast og fagartikler. Det jobbes kontinuerlig med oppdatering faginnholdet.

Under vil du få noen smakebiter av innhold publisert i 2022.

Fokus på legemidler

Kompetansebroen har i løpet av året som har gått, hatt fokus på utvikling av gode og kvalitetssikrede fagressurser innen tema legemidler.

Revidert digital eksamen i Grunnkurs for helsefagarbeidere

I samarbeid med Sykehusapoteket har vi tidligere utviklet Grunnkurs for helsefagarbeidere, hvor den digitale eksamen nå er revidert.  Endringene består i hovedsak av å redusere muligheten for misforståelser i spørsmålene, tydeliggjøring av mening bak noen spørsmål, og tydeligere svaralternativer. Det oppgis også nå hvor mange svaralternativer som er riktige ved hvert spørsmål. Vi har fått positive tilbakemeldinger på endringene som er gjort.

Det er i år også utviklet et oppfriskningskurs som er basert på innholdet i grunnkurset. Her får man repetert det mest sentrale innholdet ved hjelp av spørsmål med ulike svaralternativer. Ved å klikke på «Se svar» kan du gå igjennom hele besvarelsen og få informasjon om hvilke spørsmål som er besvart riktig og hvilke som er besvart feil. Du vil også få fasiten til hvert spørsmål. 

Kompetansebroen anbefaler at den enkelte helsefagarbeider gjennomfører Grunnkurs i legemiddelhåndtering med tilhørende digitale eksamen først, og deretter tar Forkortet kunnskapstest som en oppfriskning i etterkant. Det er den enkelte virksomhetsleder som avgjør hvor ofte testen skal tas og hvilken basiskunnskap som skal ligge til grunn og dokumenteres i forkant.

Oppfriskningskurs i legemidler for sykepleiere

Det ble også meldt inn behov for et oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for sykepleiere som Kompetansebroen nå har utviklet i samarbeid med Sykehusapoteket og OsloMet. Oppfriskningskurset gir en kort innføring i tema det er viktig at sykepleiere har god kunnskap om.

Kurset er delt opp i to deler hvor del 1 omhandler legemiddelhåndtering, og del 2 omhandler legemidler ved ulike sykdomstilstander. De to delene er bygget opp av ulike moduler basert på de ulike temaene som anses som sentrale områder som sykepleiere bør ha god oversikt over i sin praksis. Hver del avsluttes med en kunnskapstest.

Målgruppen for kurset er ferdig utdannende sykepleiere med behov for oppfriskning av kunnskapen innen tema legemidler.
I Norge vil vernepleiere håndtere legemidler utenfor spesialisthelsetjenesten på samme måte som sykepleiere. Kurset vil derfor også være relevant for vernepleiere i kommunehelsetjenesten.


Nye fagartikler

Det ble totalt laget og publisert 45 artikler i 2022, fordelt på de ulike temaene vi har. Klinisk observasjonskompetanse er en av våre mest brukte fagressurser. Her har vi nå laget en kunnskapstest for at du selv kan kartlegge om du har fått med deg det mest grunnleggende innholdet i ressursen.


E-læring og opplæringsressurser

Det ble i 2022 publisert 25 nye e-læringskurs og digitale opplæringsressurser på Kompetansebroen. Ressursene er en blanding av e-læringskurs fra regionale læringsplattformer i spesialisthelsetjenesten, nasjonale kompetansetjenester, Helsedirektoratet og egenproduserte kurs/opplæringsressurser.

DigLIS – opplæringsressurs om LIS-ordningen

Helsedirektoratet har i samarbeid med Kompetansebroen utviklet en ny nasjonal opplæringsressurs, som omhandler spesialistordningen for LIS-leger. Denne ble publisert i juni 2022. I desember 2022 ble en ny modul rettet mot medisinstudenter publisert.

Hensikten med opplæringsressursen er å dekke informasjonsbehovet som finnes om ny ordning, og kan fungere som et supplement til allerede eksisterende initiativ.

Sett, hørt og forstått – opplæringsprogram om pårørende

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, USHT Innlandet (Oppland) og Fagskolen Innlandet har i samarbeid med NTNU Gjøvik, Institutt for design og Kompetansebroen utarbeidet opplæringsprogrammet Sett, hørt og forstått, et opplæringsprogram om ivaretakelse og hvordan få til et godt samarbeid om og med pårørende.

Opplæringsprogrammet er bygget opp med forskjellige tema vist som eksempler fra ulike tjenesteområder. Uavhengig av hvilken tjeneste du jobber i, vil innholdet ha overføringsverdi.

 

Under finner dere et utvalg ny digital læring i 2022:


Filmer

Det ble i 2022 publisert 31 filmer på Kompetansebroen. Film er et godt verktøy for opplæring og er populært innhold på Kompetansebroen. Vi ser særlig interesse for korte og lett konsumerbare filmer som på en enkel måte viser fremgangsmåter på ulike prosedyrer.

Her kan dere se et lite utvalg av filmer fra 2022:


Podkast

Sesong 7 og 8 av Helhjerta ble publisert i 2022, og hadde et bredt spekter av både kjente og ukjente gjester som alle deler av sine historier og erfaringer.

Podkasten har publisert 81 episoder, som til sammen har hatt over 240 000 nedlastninger.

Under finner du de fire episodene med flest nedlastninger i 2022.

Målet for podkastvert Heidi Skutlaberg Wiig er å få til refleksjon over viktige tema innen helsefaget, og være en helhjerta samtale mellom to mennesker. Dette kan du lese mer om i denne nyhetssaken fra Ahus.no.

Heidi Skutlaberg Wiig – Helhjerta-podkasten. Foto: Morten Brøndmo

Terje Lund-Sandal

May Granly

Kari Annette Os

Lars Erik Lund


Arrangementer

I 2022 ble det publisert 223 arrangementer på Kompetansebroen, 88 flere arrangementer enn året før. Kurs kunne igjen gjennomføres som planlagt med fysisk oppmøte, og vi så en større del av hybride løsninger.

Arrangement-modulen på Kompetansebroen bidrar til mer deling av kurs og andre arrangementer mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner, både innad i ett helseforetaksområde og mellom områdene.

For arrangørene gjør den både utlysning, påmelding og fakturering mye enklere. Arrangementene blir også markedsført ut til målgruppen med eget nyhetsbrev som sendes ukentlig .

Skjermdump: Arrangementskalender fra august/september 2021

Kommunikasjon og markedsføring

 

Aktueltsaker

Kompetansebroen legger ut nye aktueltsaker, både fra sentral redaksjon og de lokale redaksjonene. Slik holder vi forsiden levende og dynamisk. Eksempler på aktueltsaker kan være nytt innhold på Kompetansebroen, fokus på lokale prosjekter, nasjonale merkedager og arrangementer.

Redaksjonene i Kompetansebroen samarbeider om sakene og bruker et digitalt årshjul som planleggingsverktøy. Årshjulet inneholder blant annet regionale, nasjonale og internasjonale merkedager som er relevant for helsepersonell. På denne måten kan vi lage aktueltsaker og opplæringsressurser rettet mot de ulike fokusområdene.

Nyhetsbrev

Kompetansebroen sender ukentlig ut faste nyhetsbrev på tirsdager og fredager. Hver uke sendes det ut 8652 nyhetsbrev fordelt på Ahus, Innlandet, Vestfold og Østfold. Her får abonnentene informasjon om nye arrangementer, samt lokale og sentrale nyhetssaker.

Klikk på knappen om du ønsker å melde deg på våre nyhetsbrev:

Kompetansebroen på Facebook

Per 2022 er Facebook den prioriterte kanalen til Kompetansebroen på sosiale medier. På vår facebook-side kan vi enkelt dele både sentralt og lokalt innhold med våre følgere, og oppfordrer også til deling videre.

Nyhetssaker som har nådd flest på Facebook gjennom 2022:

 

Trafikk og statistikk

Etter kjempevekst i 2020 hvor man så viktigheten av tilgjengeligheten av opplæring på digitale flater har Kompetansebroen fortsatt med god vekst både i 2021 og 2022. Antall unike besøkende av tjenesten har hatt en økning på 10,45%, som tilsvarte over 300 000 unike besøkende inne på Kompetansebroen gjennom året. Økningen i antall sidevisninger var på 10,47%, som tilsvarte over 2 800 000 sidevisninger.

Totalt sidevisninger

2 854 719

Totalt unike besøkende

311 012

Vekst i trafikk fra 2021 til 2022

10,47%

Topp 10 kommuner:

 1. Oslo
 2. Bergen
 3. Lørenskog
 4. Stavanger
 5. Trondheim
 6. Tønsberg
 7. Hamar
 8. Sarpsborg
 9. Fredrikstad
 10. Kristiansand

Topp 5 – Filmer:

 1. Ambulerende sykepleieteam – Stell av PICC-line
 2. ABCDE og NEWS
 3. Ambulerende sykepleieteam – VAP nål
 4. Ambulerende sykepleieteam – Blærekylling ved permanent kateter
 5. Ambulerende sykepleieteam – Stell av nefrostomikateter

Topp 5 – Mest besøkte sider:

 1. Klinisk observasjonskompetanse
 2. NEWS og ISBAR skjema for utskrift
 3. Grunnkurs i legemiddelhåndtering for sykepleiere
 4. Legemiddelhåndtering for sykepleiere – Oppfriskningskurs
 5. Ernæringsscreening

Topp 5 e-læringskurs:

 1. Picc-line kateter – Stell og håndtering
 2. Basale smittevernsrutiner
 3. Digital eksamen i legemiddelhåndtering
 4. Koordinator og individuell plan
 5. Smertepumpe Cadd-Legacy PCA 6300

Høydepunkter fra det lokale arbeidet 2022:

Kompetansebroen Ahus

Videreført suksessen med undervisningswebinarer, som har skapt stort engasjement og interesse også utover Ahus sitt opptaksområde.

Kompetansebroen Innlandet

Stort fokus på gode lokale nyhetssaker. Dette gjenspeiler seg i økningen av interesse for deres nyhetsbrev med en vekst på over 16% i antall abonnenter.

Kompetansebroen Vestfold

Formidabel vekst på over 75% i sidevisninger, hvor mye av veksten kommer fra deres arbeid med påkobling til grunnkurset i legemiddelhåndtering.

Kompetansebroen Østfold

Stor økning på 44% i antall unike besøkende, hvor mye av veksten kommer fra det gode samarbeidet med Fagskolen og Høyskolen i området.
Organisering, styring og utvikling

I 2022 ble det produsert en kort film som fokuserer på Kompetansebroen som ressurs for helsefellesskapene. I filmen deles erfaringer fra flere hold om Kompetansebroens nytteverdi.

Det som er bra med Kompetansebroen er at det gir oss en felles plattform, et felles kompetanseløft og ikke minst det å være et fellesskap og gå i samme retning

Mette Vikan Andersen, kommunalsjef Mestring og helse, Tønsberg kommune
Samarbeid mellom redaksjonene

Kompetansebroen har i 2022 hatt fem redaksjoner, hvorav en er den sentrale redaksjonen med ansvar for drift og felles utvikling, og fire lokale redaksjoner som publiserer innhold for eget område.

Det avholdes digitale redaksjonsmøter annenhver uke, og to ganger i året møtes medarbeiderne på redaksjonssamling. Disse arenaene tilrettelegger for deling av innhold mellom områdene, samarbeid om felles satsinger og generelt utveksling av tips og inspirasjon for det lokale arbeidet.

I 2022 har redaksjonene særlig samarbeidet om å prøve ut løsninger for å sikre medvirkning fra alle områder til utarbeidelse av felles strategi og utviklingsplan, samt å drive nettverks- og implementeringsarbeid i egne områder for at partnerne skal få benyttet Kompetansebroen best mulig.

Interimsstyret

I mars ble det konstituert et interimsstyre med representanter fra alle tilknyttede områder og aktører.

Interimsstyrets mandat 2022-2024:

 • Sørge for driften av sentral redaksjon
 • En langsiktig plan for styring og finansiering som gir forutsigbarhet og støtter videreutvikling av innovasjonen, herunder å legge tilrette for en nasjonal modell som innebærer at alle helsefellesskap som ønsker, kan tilknytte seg løsningen
 • Etablere en medvirkningsprosess som sikrer innflytelse på felles utviklingsplan for alle aktørene

Styrerepresentanter i 2022:

AHUS | STYRELEDER: Jørn Limi
Viseadministrerende direktør, Akershus universitetssykehus HF

AHUS KOMMUNE| NESTLEDER: Andreas Halvorsen
Kommunedirektør, Enebakk kommune

AHUS | STYREMEDLEM: Bente Heggedal Gerner
Avdelingsleder samhandling og helsefremmende, Akershus universitetssykehus HF

AHUS KOMMUNE | STYREMEDLEM: Gunhild Grimstad-Kirkeby
Kommunaldirektør Helsevern og sosial omsorg, Ullensaker kommune

VESTFOLD | STYREMEDLEM: Anita Elmer
Seksjonsleder HR Kompetanse og utdanning, Sykehuset i Vestfold HF

VESTFOLD | VARA: Rannveig Velken
Kvalitetsrådgiver Færder kommune

INNLANDET | STYREMEDLEM: Målfrid Schiager
Virksomhetsleder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet

INNLANDET | VARA: Bente Langvik Olsen
Seniorrådgiver og fagleder digital læring, Sykehuset Innlandet HF

ØSTFOLD | STYREMEDLEM: Guro Steine Letting
Kommuneoverlege Fredrikstad kommune og samhandlingssjef for kommunene i Østfold

ØSTFOLD | VARA: Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef, Sykehuset Østfold HF

OSLOMET | STYREMEDLEM: Kåre Rønn Richardsen
Prodekan, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet – Storbyuniversitetet 

Arbeid med videre vekst og utvikling

Interimsstyret oppnevnte i mars 2022 en arbeidsgruppe for utredning av nasjonal modell for Kompetansebroen. Arbeidsgruppen ble ledet av kommunalsjef Marit Kronborg, og sluttrapport med verdifulle innsikter og anbefalinger for styrets videre arbeid ble overlevert styret i desember.

Kompetansebroen sentralt er blitt invitert inn på mange arenaer og sammenhenger for å presentere plattformen og samarbeidet, herunder regionale og nasjonale aktører, på konferanser og for interesseorganisasjoner. Trafikken viser at Kompetansebroen allerede brukes nasjonalt og vokser stadig.

I 2022 ble det startet opp arbeid med å etablere en medvirkningsmodell som skal sikre alle tilknyttede aktører innflytelse på felles utviklingsplan for Kompetansebroen. Dette er et spennende nybrottsarbeid hvor ambisjon om å samle et stort antall aktører – i 2022 fire helsefellesskap med rundt 85 kommuner og fire sykehus med tilhørende universitet, høyskoler og fagskoler i områdene. Piloten i 2022 har gitt verdifulle innsikter som tas med i det videre arbeidet med strategi og handlingsplan.

Kompetansebroen har også på tampen av 2022 startet opp en prosess for redesign av løsningen. Det er viktig at teknologi og design gir en god brukeropplevelse, og god brukerinnsikt er viktig i dette arbeidet.

Under finner du årsrapportene for de lokale redaksjonene:

Alle fagartikler