+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Anne Karima Lindberg

Pasientforløp for KOLS i Vestfold

Pasientforløpet for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) i Vestfold skal dreie behandling og oppfølging mot en koordinert tjeneste, hvor samhandling, ny teknologi og kompetanse står sentralt.

Mål for pasientforløpet:

  • Redusere antall eksaserbasjoner (forverring) for pasientene
  • Bremse videreutvikling av sykdommen
  • Øke livskvaliteten
  • Redusere sykehusinnleggelser.

KOLS-mappe

KOLS-mappe er ett av tiltakene i pasientforløpet. KOLS-mappen skal gi pasientene et verktøy og støtte til egenmestring, samt at informasjonen i mappen skal være nyttig på tvers av tjenestenivåer. En del av KOLS-mappen er en individuell egenbehandlingsplan. Planen skal fylles ut av fastlege eller lungelege. Hensikten er å veilede pasienten, og eventuelt bistående helsepersonell i stabil fase av sykdommen, og komme raskt i gang med medisiner og øvrige tiltak for å forhindre forverring og eventuell sykehusinnleggelse.

Ved behov for mer informasjon eller oppdatering av pasientens KOLS-mappe under en legekonsultasjon vil alt nødvendig materiell være tilgjengelig her.

Dokumenter til KOLS-mappen:
Innhold til KOLS-mappen
KOLS informasjon
Pasientsjekkliste kols mappe
Egenbehandlingsplan
Informasjon om treningsøvelser til deg med kols
Informasjon til deg om fysisk aktivitet og kols
Informasjon til deg om pusteteknikker ved kols
Informasjon om bruk og rengjøring av forstøverapparat
Informasjon om oksygenbehandling til pasienter med KOLS
Informasjon om maskebehandling
Informasjon om bruk av inhalasjonslegemidler
Lungerehabiliteringskurs – kort info
Informasjon om lungerehabilitering
Kols vurderingstest (CAT)
MMRC – Klassifikasjon av dyspné ved Kols

Involvering av pasienter og pårørende

Pasientforløpet ønsker å ansvarliggjøre pasienten og sette fokus på pasientens egne ressurser og styrking av disse, ved både livsstilsendringer og oppfølging av egen sykdom. På den måten blir pasient (og eventuelt pårørende) en aktiv deltager og «co-produsent» av helsetjenesten.

Blant annet kan pasienten delta på lungerehabiliteringskurs ved Sykehuset i Vestfold (SiV). Målet med lungerehabiliteringskurs er at pasienter med KOLS skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse for og kontroll over egen situasjon.

SiV arrangerer også pårørendekurs jevnlig. Målet med kurset er at pårørende til en som har en KOLS-diagnose skal være tryggere i rollen som pårørende. Det å få kunnskap og informasjon om KOLS og det å dele erfaringer med andre i samme situasjon kan bidra til dette. Kurset består av forelesninger, men det vil også bli anledning til å stille spørsmål. Kontakt [email protected] for nærmere opplysning om kurs.

Kompetansebroen har tidligere skrevet flere aktueltsaker om pasientforløpet for KOLS i Vestfold:

Pasientforløp for KOLS

Horten kommune er pilot for nytt KOLS pasientforløp

Hva innebærer et pasientforløp for KOLS?

Videreføring av pasientforløp for KOLS i Vestfold

Undervisninspresentasjon for KOLS-mappe:

KOLS-mappe presentasjon pr mars 2020

Table of Content: