+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Koronainformasjon Ahus og kommuner/bydeler

Dette er en samleside med koronainformasjon for Ahus og tilhørende kommuner og bydeler. Siden retter seg i hovedsak mot helsepersonell og tilbyr informasjon knyttet til diagnostikk og behandling, koronarelatert samhandlingsinformasjon og ukentlig statistikk for koronarelaterte innleggelser i sykehuset. I tillegg utvalgte digitale opplæringsressurser innen smittevern, smittesporing, vaksinering og behandling.

For informasjon, råd og anbefalinger til privatpersoner vises det til offentlig informasjon fra Helsenorge, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Samhandling smittevern og beredskap

Samarbeid om smittevern og beredskap

Fagråd beredskap og smittevern

Fagrådet er sammensatt av fagpersoner fra Akershus universitetssykehus HF og kommuner i opptaksområdet og skal samarbeide om planer innenfor krise- og katastrofeberedskap og smittevern for opptaksområdet. Herunder planlegging og gjennomføring av øvelser, utarbeide og følge opp felles risiko- og sårbarhetsanalyser, nødvendige smittevern planer og tiltak, og beredskapsplaner, oversikt og koordinering av møteplasser /dialogmøter.

I forbindelse med koronapandemien har fagrådet vært svært aktivt med møter hver eller annenhver uke, som har gitt god flyt i informasjonsoverføring og felles planlegging.

Eventuelle henvendelser til fagrådet kan sendes via avdeling samhandling ved Ahus på epost [email protected].

Koronainformasjon fra kommunene

Bydelene/Oslo

Ukentlig statistikk innleggelser og utskrivelser Ahus

Opplæringsressurser