+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Om opplæringsprogrammet

Målgruppe for opplæringsprogrammet er studenter i helsefaglige utdanninger og ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Opplæringsprogrammet kan gjennomføres individuelt, i grupper eller som en kombinasjon av dette. Refleksjonsspørsmålene underveis innbyr til gode diskusjoner, og er nyttige i undervisningssammenheng, på avdelingsmøter, fagsamlinger og lignende.

Opplæringsprogrammet er bygget opp med forskjellige temaer som vises gjennom eksempler fra ulike tjenesteområder. Uavhengig av hvilken tjeneste du jobber i, vil innholdet ha overføringsverdi til de ulike helse- og omsorgstjenestene. Det vil si at alle modulene må gjennomgås for å få med seg utvalget av nyttig kunnskap om hvordan du kan ivareta og involvere pårørende. Oversikt over tema finner du her.

Opplæringsprogrammet har foreløpig seks moduler. Den sjuende modulen er under utarbeiding og vil publiseres i 2023.

Det advares mot sterke bilder i modul 2 – Ta på alvor – ikke for gitt og modul 6 – Leve eget liv.

Du kan gjennomføre kunnskapstesten når du har vært gjennom alle modulene.

Kunnskapstesten har 13 spørsmål. Du kan se retting av din besvarelse med en gang og gjennomføre testen så mange ganger du vil. Alle svar må være riktige for å få kursbevis

Husk at du må være innlogget når du gjennomfører modulene og før du går i gang med å gjennomføre testen for å kunne hente ut kursbevis.

Opplæringsprogrammet er utarbeidet av USHT Innlandet (Oppland) og Fagskolen Innlandet, i samarbeid med NTNU Gjøvik, Institutt for design.

Brukerveiledning til opplæringsprogrammet

Det er anbefalt at opplæringsressursen gjennomføres på en pc, da dette gir best effekt med oppbyggingen av tekst, bilder og film.

I menyen til venstre kan du gå rett inn i en av modulene, du kan følge den sekvensielt eller lete fram det du er mest interessert i. I modulene kan du søke på hva som helst med tastene Ctrl + F.

Ønsker du teksting i filmene, klikker du på CC-knapen nederst til høyre i filmrammen. Hvis du vil gå igjennom alle modulene og ønsker markering av hvor langt du er kommet, klikker du på «Jeg har fullført»-knappen på slutten av modulene. Da får du en gul markering i menyen på de modulene du har fullført. Merk at dette krever at du er logget inn på Kompetansebroen.