Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Innlandet

Kompetansebroen Innlandet – Årsrapport 2022

Kompetansebroen Innlandet har gjennom året publisert et bredt spekter fagartikler og informasjon om nye satsningsområder i regionen. Vi er tett på ulike nettverk og fagmiljøer for å fange opp hva som rører seg, og videre kunne bidra til å dele informasjon gjennom Kompetansebroen. Det har det vært avholdt kontaktmøter med mer enn 30 av kommunene […]

Hånd som bygger klosser oppå hverandre med tallene 2022.Bilde: Shutterstock

Kompetansebroen Innlandet har gjennom året publisert et bredt spekter fagartikler og informasjon om nye satsningsområder i regionen. Vi er tett på ulike nettverk og fagmiljøer for å fange opp hva som rører seg, og videre kunne bidra til å dele informasjon gjennom Kompetansebroen.

Det har det vært avholdt kontaktmøter med mer enn 30 av kommunene i Innlandet der bruk og anvendelse av Kompetansebroen har vært tema.

Kompetansebroen Innlandet har to stillinger fordelt på 50 % kommune (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (Oppland) og 50 % spesialisthelsetjeneste (Sykehuset Innlandet Avd. Samhandling og Brukermedvirkning).  Det praktiske samarbeidet har for det meste foregått digitalt, men også gjennom fysiske arbeidsøkter på tilhørende arbeidsplasser. 

Kompetansebroen bidrar til deling informasjon som er viktig på tvers av tjenestenivåene; og god tilgang på informasjon om utviklingsarbeid i kommuner, spesialisthelsetjeneste og akademia.

Brita Aaslie-Fjell

Nyhetssaker, arrangementer og faginnhold

Kompetansebroen Innlandet sørger for publisering av lokalt innhold, som ukentlige nyhetssaker, informasjon om nyttig og innovativt samarbeid, opplyse om arrangementer og webinarer og presentere annet fagstoff.

Nyhetssaker

Nyhetssakene 2022 har blant annet dreid seg om samhandling, eldrehelse, legemiddelhåndtering og gode samarbeidsprosjekter innen rus/psykisk helsevern. Siste sak før nyttår var om Nasjonale pasientforløp rus og psykisk helse. Kompetansebroen Innlandet har publisert 57 nyhetssaker i 2022. I tillegg er det publisert felles saker og samarbeid med de øvrige redaksjonene. Eksempler på nyhetssaker 2022:

 • Aktuelt innlandet

  Innovasjon i ambulansetjenesten

  De senere årene har Divisjon Prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet og de høyere utdanningsmiljøene samarbeidet systematisk og effektivt for å utvikle videobasert beslutningsstøtte i ambulansetjenesten i samtlige distrikt i Innlandet. Resultatet er raskere og bedre akutthjelp.

 • Aktuelt innlandet

  Hjelp og beredskap til ukrainske flyktninger

  Krig er væpnet konflikt med høye menneskelige kostnader, fysisk og psykisk. Krigen i Ukraina setter alvorlig preg på hele Europa. I mange europeiske land skaper […]

 • Sykehusprestetjenesten: Eksistensiell omsorgsgiver i spesialisthelsetjenesten

  Sykehusprestene er en av faggruppene i sykehuset som medvirker til helhetlig behandling og bedring – spesielt når ordinær behandling ikke når helt frem.

 • Aktuelt innlandet

  Studentambassadører i virtuelt medisinrom

  I slutten av mai fikk lokal redaksjon i Innlandet delta på en historisk begivenhet på Høgskolen i Innlandet. Fem studenter har jobbet tett på utdanningsinstitusjonen […]

 • Aktuelt innlandet

  SMILE – digital hjemmeoppfølging

  Sykehuset Innlandet v/Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) koordinerer SMILE – et forskningsbasert prosjekt, der en ønsker å utvikle og teste ut nye innovative teknologiske løsninger som skal bidra til at pasienter kan leve uavhengig hjemme med sin sykdom. I samarbeid med kommuner i Gudbrandsdalen skal en teste ut løsninger for digital hjemmeoppfølging av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

 • Aktuelt innlandet

  Tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide

  Stortinget har vedtatt at alle gravide skal få tilbud om ultralyd i første trimester. Fra høsten 2022 tilbys ultralyd til alle gravide – også de under 35 år ved de gynekologiske avdelingene ved sykehusene Gjøvik, Lillehammer, Elverum-Hamar og Tynset.

 • Aktuelt innlandet

  Firedagersbehandlingen virker

  Et engasjert OCD-team fra DPS Gjøvik forteller at firedagersbehandlingen for bl.a. tvangslidelse og sosial angst gir svært gode resultater. Det å se at så mange tar livet tilbake, gir arbeidet mening.

 • Aktuelt innlandet

  Kols-pilot i Innlandet

  Organiseringen med Helsefellesskap er i gang. Det forventes mer samhandling om forbedringsprosjekter i tida som kommer. Kols-pilot er et slik prosjekt.

Arrangementer

I 2022 ble det publisert 31 lokale arrangementer og webinarer på Kompetansebroen Innlandet.

Faginnhold

Kompetansebroen Innlandet publiserer et bredt spekter fagartikler i samarbeid med gode kompetansemiljøer og utdanningsinstitusjoner i regionen. Noen av artiklene produseres i Kompetansebroens sentrale redaksjon, og publiseres felles for alle.

Her ser du noe av det nye faginnholdet fra 2022:

Samhandling

Kompetansebroen skal være en felles plattform for å informere og dele innhold som er relevant for samarbeidet mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner. Det er viktig å være tett på ulike nettverk og fagmiljøer for å fange opp hva som rører seg, og videre kunne bidra til å dele informasjon gjennom Kompetansebroen. Kompetansebroen Innlandet har i 2021 vektlagt og styrket slikt samarbeid.

Lokalredaksjon oppdaterer kontaktinformasjon for ulike fagnettverk eksempelvis Ressurssykepleienettverket i palliasjon og kreftomsorg i Innlandet.

Samarbeid med fagmiljø i sykehus, kommune og utdanning

Den lokale redaksjonen er i jevnlig kontakt med utdanningsaktører og samhandlingsnettverk for tips og innspill til aktuelle saker. Det er et mål å fange opp hva som rører seg og videre bidra til å dele informasjon gjennom plattformen.

Lokalredaksjonen har i tillegg presentert Kompetansebroen for blant annet Lokalt Administrativt Samarbeidsutvalg, Valdres, Avdeling Prehospitale tjenester, Styringsgruppe for Strategisk samarbeid SI, HINN og NTNU og for Sentralt Helsefaglig Råd.

Nettverksarbeid

Redaksjonene Vestfold, Østfold, Ahus og Innlandet har tett kontakt og samarbeider godt med sentral redaksjon, og det er stor grad av gjenbruk og gjensidig inspirasjon for utvikling av nytt lokalt eller felles innhold. Det er kort vei for bistand rundt det tekniske og redaksjonene deler tips og råd for implementering og nettverksarbeid.

Kompetansebroen Innlandet har i 2022; 937 abonnenter på Aktueltsaker og 907 abonnenter på Arrangementer

Trafikk og statistikk Kompetansebroen Innlandet 2022

Antall unike besøkende av området til Innlandet på Kompetansebroen var i 2022 på over 23 000. Ser vi på tallet i antall sidevisninger fra Innlandet på Kompetansebroen var dette på nesten 460 000 sidevisninger.

Totalt sidevisninger

457 550

Totalt unike besøkende

23 454

Graf over statistikk i antall sidevisninger Innlandet 2022

Graf av trafikk fra opptaksområdet til Innlandet i 2022

Topp 10 kommuner:

 1. Hamar
 2. Gjøvik
 3. Østre-Toten
 4. Vestre-Toten
 5. Stange
 6. Lillehammer
 7. Ringsaker
 8. Elverum
 9. Nord-Aurdal
 10. Gran

Velkommen til å tipse oss om nye saker i 2022.

Årsrapport Kompetansebroen- sentral redaksjon 2022

Klikk på bildet under for å komme til årsrapporten fra sentral redaksjon:

Alle fagartikler