Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Østfold

Kompetansebroen Østfold – Årsrapport 2022

I årsrapporten kan du lese mer om hva som har skjedd i Kompetansebroen Østfold i 2022.

Tallet 2022 på klosser på turkis bakgrunnBilde: Shutterstock

Kompetansebroen er et viktig og nyttig verktøy for å støtte opp under samhandling, kompetanse og informasjonsutveksling mellom de ulike partene i samarbeidet. I årsrapporten under kan du lese mer om hva som har skjedd spesielt på Kompetansebroen Østfold i 2022.

Redaksjonen til Kompetansebroen Østfold består av Karen Kvale Saugestad og Martine Hemstad Lyslid, i samarbeid helsefellesskapet Østfold, USHT Viken (Østfold) og utdanningsinstitusjonene i regionen. Redaksjonen har ansvar for å publisere lokalt innhold på Østfoldsiden. I 2022 har vi rettet fokus mot samhandling og informasjonsdeling, og har blant annet videreutviklet samhandlingssiden og legesiden.

Samhandling

Kompetansebroen skal være en felles arena for å informere og dele innhold som er relevant for samarbeidet mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner. Det er viktig å være tett på ulike nettverk og fagmiljø for å fange opp hva som røer seg, og videre kunne bidra til å dele informasjon og kompetanse gjennom Kompetansebroen. Kompetansebroen Østfold har en egen samhandlingsside som er unik for vårt område.

I 2022 har vi videreutviklet samhandlingssiden, med fokus på kompetanse- og informasjonsdeling mellom sykehuset, kommunene og utdanningsinstitusjonene. Det er publisert mye nytt innhold, og annet er videreutviklet. Her er et utdrag av temaer fra samhandlingssiden:

Legesiden – ny ressursside for leger i Østfold

I forbindelse med at Fastlegeportalen/Samnet ble lagt ned 1. desember 2022, ble legesiden på Kompetansebroen Østfold tatt i bruk. Her har vi samlet ressursene som fastlegene tidligere fant på Fastlegeportalen/Samnet. Tanken er at siden skal være en informasjonskanal og ressursside for legene i helsefellesskapet.

Ved å melde deg på nyhetsbrevet på legesiden vil du automatisk få tilsendt nyhetsbrev når ny informasjon er publisert.

Her er et utdrag av innholdet på legesiden:

Forum for sykehjemsmedisin – en suksess!

Våren 2022 tok Sykehuset Østfold initiativ til et forum for sykehjemsmedisin. Målet med opprettelsen av forumet er å etablere et nettverk for erfaringsutveksling og undervisning i faglige tema mellom sykehusets leger, sykehjemsleger, KAD-leger og fastleger. Forumet arrangeres seks ganger årlig, og er godkjent av legeforeningen på kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin og allmennmedisin.

Les mer om forumet og meld deg på samlingene her:

 • Forum for sykehjemsmedisin

  Sykehuset Østfold inviterer til forum for sykehjemsmedisin. Målet med forumet er å etablere et nettverk for erfaringsutveksling og undervisning i faglige tema mellom sykehusets leger, sykehjemsleger, KAD-leger og fastleger.

Arrangementer

Det publiseres også lokale arrangementer og i 2022 ble det publisert 49 arrangementer på Østfold-siden. Det er en god blanding av fysiske, heldigitale og hybride arrangementer. Hver tirsdag blir det sendt ut nyhetsbrev med nye arrangementer til Kompetansebroen Østfold sine abonnenter.

Samarbeid med fagmiljø i sykehus, kommune og utdanningsinstitusjoner

Den lokale redaksjonen er i jevnlig kontakt med fagmiljø og samhandlingsnettverk for tips og innspill til relevante saker og for å kunne fange opp hva som rører seg og videre kunne bidra til å dele informasjon gjennom Kompetansebroen.

Lokal redaksjon har presentert Kompetansebroen på en rekke nettverksmøter og konferanser i 2022. Vi har også vært til stede i strategisk samarbeidsutvalg (SSU) og faglig samarbeidsutvalg (FSU) i helsefellesskapet.

Vi har et godt samarbeid med USHT Viken (Østfold), samt utdanningsinstitusjonene i Østfold, Høgskolen i Østfold og Fagskolen i Viken (studiested Fredrikstad).

Trafikk og statistikk Kompetansebroen Østfold – en økning på 43,75%!

Antall unike besøkende av området til Østfold på Kompetansebroen har hatt en økning på hele 43,75% i 2022, noe som tilsvarer over 10 500 unike besøkende gjennom året. Antall sidevisninger på Kompetansebroen Østfold var på over 160 000 sidevisninger i 2022.

Totalt sidevisninger

163 521

Totalt unike besøkende

10 721

Vekst i unike besøkende

43,75%

Graf av trafikk fra opptaksområdet til Østfold i 2022

Topp 10 kommuner:

 1. Sarpsborg
 2. Fredrikstad
 3. Moss
 4. Halden
 5. Vestby
 6. Våler
 7. Rakkestad
 8. Marker
 9. Skiptvet
 10. Råde

Årsrapport Kompetansebroen- sentral redaksjon 2022

Klikk på bildet under for å komme til årsrapporten fra sentral redaksjon:

Alle fagartikler