+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Om Kompetansebroen

Kompetansebroen er rettet mot helsepersonell og studenter og skal styrke informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner. Nettsiden gir tilgang til digitale læringsressurser, temabaserte fagområder, arrangementskalender og nyheter.

Nettsidens innhold er tilgjengelig for alle interesserte. For partene som inngår i samarbeidet er Kompetansebroen et viktig tiltak for å styrke samhandling, standardisering av opplæring og tryggere overføringer av pasienter mellom sykehuset og kommunene.

Kompetansebroen startet som en idé fra designinnovasjonsprosjektet «Trygg i egen kommune» i 2014 for sykehuset, bydeler, kommunene og utdanningsinstitusjonene i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus HF, og har siden etablert drift i 2018. Fra juni 2019 er også Vestfold og Innlandet med i samarbeidet med egne lokale forsider.

En god helsetjeneste er avhengig av at vi deler kompetanse, og vi har mye å dele. Derfor har vi sammen etablert et sted for deling.

Ansatte på sykehus trenger mer innsikt i breddekompetansen som fins i kommuner og bydeler. Medarbeidere i kommuner og bydeler vil ha glede av opplæringstiltak på sykehuset. Vi kan dele en rekke relevante e-læringskurs. Alle kan bli bedre kjent med etter- og videreutdanning ved utdannings­institu­sjo­nene. Det fins allerede gode hospiteringsordninger og ambulante tjenester.

Nettsiden gir tilgang til både kurs, opplæringstiltak, nyheter og temabaserte fagområder. Listen over områder for kompetansedeling er lang, og deling er støttet av både forskning og lovverk.

Et av de viktigste målene er at pasientene skal møte kompetente og informerte medarbeidere på tvers av helsetjenestene. For kommuner og sykehus er Kompetansebroen et bidrag til å styrke kompetanse, samhandling, pasientflyt og kapasitetsutnyttelse på beste effektive behandlingsnivå.

For den enkelte medarbeider er broen et bidrag til å styrke og utveksle fag- og samhandlingskompetanse, samt øke forståelsen av rollen som helsearbeider. For utdanningsinstitusjonene er broen et bidrag til å utveksle praksisnær informasjon, og samhandlings- og fagkompetanse med primær- og spesialisthelsetjenesten.

Kvalitetssikring

Kompetansebroen skal være lett tilgjengelig og brukervennlig, og brukerne skal oppleve siden som nyttig i sin praksis. Innholdet på Kompetansebroen skal være kvalitetssikret og oppdatert, og Kompetansebroen skal tilby ulike typer digitale læringsressurser av god kvalitet.

Temaene som presenteres på Kompetansebroen er etablert etter innspill fra målgruppen, i arbeidsseminar og møter. Kom gjerne med innspill til tema og innhold i temaseksjonen!

For å sikre høy faglig kvalitet har Kompetansebroen opparbeidet god kontakt med allerede etablerte fagnettverk som bistår i kvalitetssikring og revidering av innhold. I samarbeid med Helsebiblioteket har vi en artikkel («Kunnskapsressurser om…») til hvert tema som gir leserne oversikt over relevant forskning, veiledere og retningslinjer.

Publisering av innhold

Ved tilsendelse av faginnhold som ønskes publisert på Kompetansebroen skal innholdet være kvalitetssikret hos avsender først. Deretter gjøres det en faglig og redaksjonell vurdering av innholdet før publisering av redaksjonen i Kompetansebroen.

Leseren skal enkelt finne informasjon om:

  • Forfatter
  • Publisering- og revideringsdato
  • Kilder
  • Kunnskapsgrunnlag

Selv om Kompetansebroen påser at vi har innhold av høy faglig kvalitet, må vi ta forbehold om at innhold fra andre nettsteder (artikler, filmer, e-læringskurs m.m.) kan ha feil og mangler Kompetansebroen ikke har ansvar for.

Ved større arbeid som f.eks. produksjon av filmer, læringsløp skal samarbeidspartnere og kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av innhold komme tydelig fram.

Artiklene revideres fortløpende ved behov og senest annethvert år.

NEDRE ROMERIKE | STYRELEDER: Gry Røste
Kommunaldirektør helse og omsorg, Lørenskog kommune

FOLLO | STYREMEDLEM: Fritz Solhaug
Kommunalsjef, Frogn kommune

ØVRE ROMERIKE | STYREMEDLEM: Tom Sundar
Kommuneoverlege og virksomhetsleder, Nannestad kommune

BYDELER OSLO | STYREMEDLEM: Stine Fritz Hals
Avdelingssjef Helse, aktivitet og mestring, Bydel Stovner

KONGSVINGER/ STYREMEDLEM: Toril Gundersen
Kommunalsjef, Sør-Odal kommune

AHUS | STYREMEDLEM: Pål Wiik
Direktør, Enhet for medisin og helsefag, Akershus universitetssykehus HF

OSLOMET | STYREMEDLEM: Ingrid Narum
Prodekan, OsloMet – storbyuniversitetet 

AHUS, DRIFTSANSVARLIG AVDELING | Vibeke Kristiansen
Avdelingsleder, avdeling kompetanse og utdanning, Akershus universitetssykehus HF

ANSATTES REPRESENTANT SYKEHUS | Torgeir Birkeland
Hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund, Akershus universitetssykehus HF

ANSATTES REPRESENTANT KOMMUNE | Macarena Gonzales
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Bydel Alna

Leder

Kjersti Sirevåg

E-post: kjersti.sirevag@ahus.no

Utdannet sykepleier og videre utdanning innen coaching, relasjonsledelse og prosjektledelse. Glad i både kreativitet og struktur. Erfaring med ulike utviklingsprosjekter, sist som prosjektleder for Kompetansebroen i 2017. Daglig ledelse og teamledelse, oppfølging av oppdrag, nettverk og utvikling av Kompetansebroen.

Fag- og kvalitetssikring

Kristin Steigedal Wendelbo

E-post: kristin.steigedal.wendelbo@ahus.no

Utdannet sykepleier og har en mastergrad i Folkehelsevitenskap. Erfaring både fra sykehus og kommune, som sykepleier og fagansvarlig. Liker å tenke helhetlig og gjennom god samhandling har jeg troen på at vi kan utnytte hverandres ressurser og gjøre hverandre gode.  Jobber med fag og kvalitetssikring i Kompetansebroen.

Utvikling og innovasjon

Boas Krøgh Nielsen

E-post: boas.krogh.nielsen@ahus.no

Cand.philol. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i medievitenskap. Mange års erfaring med kompetanseutvikling og digital læring fra både privat sektor og fra helsetjenesten. Jobber med utviklingsprosjekter, innovasjon og bruk av digital læring på Kompetansebroen. Spesielt glad i smarte løsninger som har stor effekt.

Drift og marked

Solveig Soleng

E-post: solveig.soleng@ahus.no

Utdanning i psykologi, snart master i helseøkonomi, -politikk og -ledelse. Erfaring med administrasjon og kvalitetsarbeid fra sykehus og oljebransjen. Gjennomtenkte prosesser og raushet gir bedre resultater – for oss og pasientene. Glad i tung teori og lettstelt praksis, med omsorg for brukeropplevelsen. Jobber med kundeoppfølging, markedsføring og økonomi.

Kommunikasjon og innholdsproduksjon

Sigbjørn Kristiansen

E-post: sigbjorn.kristiansen@ahus.no

Utdanning innenfor journalistikk, medieproduksjon og kommunikasjon. Særdeles glad i foto/video- og tekstproduksjon. Erfaring som journalist og fotograf i NRK og jobber ved siden av Kompetansebroen som digital læringsutvikler i avdeling for kompetanse og utdanning på Ahus. Jobber med aktuelt/nyheter, innholdsproduksjon og utviklingsprosjekter.

Prosjektleder - Kompetansebroen Vestfold

Pia Wangen Flesche

E-post: kompetansebroen@siv.no

Utdannet sykepleier med videreutdanning i geriatrisk vurderingskompetanse. Erfaring hovedsakelig fra kommunehelsetjenesten som sykepleier og fagsykepleier. Brenner veldig for kompetanseheving og fagutvikling. Jeg har troen på at informasjonsutveksling og samhandling på tvers av nivåene vil bidra til et enda mer kvalitetssikkert og faglig godt pasientforløp.

Elementet i logoen er en stilisert bru, plassert slik at navnetrekket strekker seg
fra den ene enden av broen til den andre. Dette skal være selve kjernen i Kompetansebroen, å dele kunnskap på tvers av instanser.

I tillegg illustrerer elementet viktigheten av broen, da det også kan dras assosiasjoner over til å merke noe med gul tusj, noe man gjør når man skal highlighte noe viktig.

Last ned logo her (Klikk lenken, deretter høyreklikk å large bilde):

Original Stor
Original K
Negativ Stor med grå bakgrunn
Negativ K med grå bakgrunn

Fargepalett

 

 

 

 

 

Typografi

Som skriftsnitt er det valgt Soleil, en rund og uformell typografi. Til elektroniske malverk i for eksempel Powerpoint eller word hvor Soleil ikke er tilgjengelig skal Arial benyttes som støttetypografi.