Om Kompetansebroen

Kompetansebroen er en nettportal rettet mot medarbeidere og studenter innen helsesektoren og skal styrke gjensidig informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner, bydeler, utdanningsintitusjoner i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus.

Nettsiden gir tilgang til både kurs, opplæringstiltak, nyheter og temabaserte fagområder. Nettsidens innhold er tilgjengelig for alle interesserte.

Leder

Kjersti Sirevåg

Utdannet sykepleier og videre utdanning innen coaching, relasjonsledelse og prosjektledelse. Glad i både kreativitet og struktur. Erfaring med ulike utviklingsprosjekter, sist som prosjektleder for Kompetansebroen i 2017. Daglig ledelse og teamledelse, oppfølging av oppdrag, nettverk og utvikling av Kompetansebroen.

Fag- og kvalitetssikring

Kristin Steigedal Wendelbo

Drift- og brukerstøtte

Jonas Valand

Studerer medisin, og har utdanningsbakgrunn fra ernæring. Har tidligere arbeidet med læringsteknologi i Innovasjon Norge og Khan Academy, og vært faglærer i grunnskolen. I Kompetansebroen arbeider jeg med løpende drift og brukerstøtte.

Kommunikasjon og utvikling

Sigbjørn Kristiansen

Utdanning innenfor journalistikk, medieproduksjon og kommunikasjon. Særdeles glad i foto/video- og tekstproduksjon. Erfaring som journalist og fotograf i NRK og jobber ved siden av Kompetansebroen som digital læringsutvikler i avdeling for kompetanse og utdanning på Ahus. I Kompetansebroen jobber Sigbjørn med aktuelt/nyheter, innholdsproduksjon og utviklingsprosjekter.

En god helsetjeneste er avhengig av at vi deler kompetanse, og vi har mye å dele. Derfor har vi sammen etablert en kompetanseportal.

Kompetansebroen skal styrke gjensidig informasjons- og kompetansedeling mellom 21 kommuner og tre bydeler i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus, OsloMet – storbyuniversitetet, Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus.

Ansatte på sykehus trenger mer innsikt i breddekompetansen som fins i kommuner og bydeler. Medarbeidere i kommuner og bydeler vil ha glede av opplæringstiltak på sykehuset. Vi kan dele en rekke relevante e-læringskurs. Alle kan bli bedre kjent med etter- og videreutdanning ved utdannings­institu­sjo­nene. Det fins allerede gode hospiteringsordninger og ambulante tjenester.

Nettsiden gir tilgang til både kurs, opplæringstiltak, nyheter og temabaserte fagområder. Listen over områder for kompetansedeling er lang, og deling er støttet av både forskning og lovverk.

Et av de viktigste målene er at pasientene skal møte kompetente og informerte medarbeidere på tvers av helsetjenestene. For kommune/bydel og sykehuset er Kompetansebroen et bidrag til å styrke kompetanse, samhandling, pasientflyt og kapasitetsutnyttelse på beste effektive behandlingsnivå.

For den enkelte medarbeider er broen et bidrag til å styrke og utveksle fag- og samhandlingskompetanse, samt øke forståelsen av rollen som helsearbeider. For utdanningsinstitusjonene er broen et bidrag til å utveksle praksisnær informasjon, og samhandlings- og fagkompetanse med primær- og spesialisthelsetjenesten.

FOLLO | STYRELEDER: Kenneth Andre Johannessen
Kommunalsjef, Enebakk kommune

ØVRE ROMERIKE | STYREMEDLEM: Tom Sundar
Kommuneoverlege og virksomhetsleder, Nannestad kommune

NEDRE ROMERIKE | STYREMEDLEM: Gry Røste
Kommunaldirektør helse og omsorg, Lørenskog kommune

BYDELER OSLO | STYREMEDLEM: Jan-Henrik Karlsen
Avdelingsdirektør helse og mestring, Bydel Alna

AHUS | STYREMEDLEM: Pål Wiik
Direktør, Enhet for medisin og helsefag, Akershus universitetssykehus HF

OSLOMET | STYREMEDLEM: Ingrid Narum
Prodekan, OsloMet – storbyuniversitetet 

AHUS, DRIFTSANSVARLIG AVDELING | Vibeke Kristiansen
Avdelingsleder, avdeling kompetanse og utdanning, Akershus universitetssykehus HF

ANSATTES REPRESENTANT SYKEHUS | Torgeir Birkeland
Hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund, Akershus universitetssykehus HF

ANSATTES REPRESENTANT KOMMUNE | Macarena Gonzales
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Bydel Alna

Kontaktpersoner bistår med å sikre kommunikasjon mellom Kompetansebroen og sin enhet (kommune, bydel, divisjon, fakultet), være en pådriver for at enheten tar i bruk ressursene på Kompetansebroen og sikre påvirkningsmulighet for sin enhet.

Nedre Romerike
Aurskog-Høland kommune Siw Heggevik Lund siw.lund@ahk.no  
Fet kommune Tove Karlsen tove.karlsen@fet.kommune.no  
Lørenskog kommune May Hilde Garden maygar@lorenskog.kommune.no  
Nittedal kommune Hilde Marit Mobråthen hilde.marit.mobrathen@nittedal.kommune.no 
Rælingen kommune Hanne Solvang hanne.solvang@ralingen.kommune.no  
Rømskog kommune  
Skedsmo kommune Kari Anne Grani KariAnne@skedsmo.kommune.no  
Sørum kommune Trine Lise Trobe trine.lise.trobe@sorum.kommune.no  
 
Øvre Romerike  
Eidsvoll kommune Siri Grønland Siri.K.Gronland@eidsvoll.kommune.no   
Gjerdrum kommune  
Hurdal kommune  
Nannestad kommune Cathrine Stenbrenden Cathrine.Stenbrenden@nannestad.kommune.no 
Nes kommune Jorunn Fjetland Lyster jorunn.fjetland.lyster@nes-ak.kommune.no 
Ullensaker kommune Agnete Olsen Agnete.Olsen@ullensaker.kommune.no  
 
Follo  
Enebakk kommune Hege Elisabeth Steen Scott hege.steen.scott@enebakk.kommune.no   
Frogn kommune Ida N. Finnebotten ida.finnebotten@frogn.kommune.no 
Nesodden kommune Helle Skaun Helle.Skaun@Nesodden.Kommune.No   
Oppegård kommune Stine Janitz Stine.Janitz@oppegard.kommune.no   
Ski kommune Rannveig Renolen Rannveig.Renolen@ski.kommune.no   
Ås kommune Agnieszka Kuczminska Agnieszka.Kuczminska@as.kommune.no  
   
Bydelene    
Bydel Alna Hanne Isaksen hanne.isaksen@bal.oslo.kommune.no   
Bydel Grorud Kari Fjeldmann kari.fjeldmann@bgr.oslo.kommune.no  
Bydel Stovner Inghild Schulstad inghild.schulstad@bsr.oslo.kommune.no   
 
 OsloMet  
 Fakultet for helsefag Nina Bjerketveit Ødegaard Nina.BjerketveitOdegaard@hioa.no   
 Fakultet for helsefag Kari Gerhardsen Vikestad Kari-Gerhardsen.Vikestad@hioa.no  
 
 
 
Akershus universitetssykehus  
Avdeling samhandling og helsefremmende Bjørn Hjalmar Nielsen Bjorn.Hjalmar.Nielsen@ahus.no  
Avdeling kompetanse og utdanning Liv Signe Davidsen Liv.Signe.Davidsen@ahus.no   
Medisinsk Divisjon Anita Kristin Bjørnstad Anita.Kristin.Bjornstad@ahus.no   
Divisjon psykisk helsevern Harald Støvind Harald.Stovind@ahus.no   
Kirurgisk divisjon  
Kvinneklinikken Nina Schmidt Nina.Schmidt@ahus.no   
Barne – og
ungdomsklinikken
Kristin Klokkervold Kristin.Klokkervold@ahus.no   
Ortopedisk klinikk  
Divisjon Diagnostikk og Teknologi Jeanette Borthen Jeanette.Borthen@ahus.no   

Elementet i logoen er en stilisert bru, plassert slik at navnetrekket strekker seg
fra den ene enden av broen til den andre. Dette skal være selve kjernen i Kompetansebroen, å dele kunnskap på tvers av instanser.

I tillegg illustrerer elementet viktigheten av broen, da det også kan dras assosiasjoner over til å merke noe med gul tusj, noe man gjør når man skal highlighte noe viktig.

Last ned logo her (Klikk lenken, deretter høyreklikk å large bilde):

Original Stor
Original K
Negativ Stor med grå bakgrunn
Negativ K med grå bakgrunn

Fargepalett

 

 

 

 

 

Typografi

Som skriftsnitt er det valgt Soleil, en rund og uformell typografi. Til elektroniske malverk i for eksempel Powerpoint eller word hvor Soleil ikke er tilgjengelig skal Arial benyttes som støttetypografi.