+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Om Kompetansebroen

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner i et helseforetaksområde.

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner i et helseforetaksområde. Nettsiden gir tilgang til digitale læringsressurser, temabaserte fagområder, arrangementskalender og nyheter. Målgruppen for Kompetansebroen er studenter og medarbeidere i helsetjenesten.

Formålet med Kompetansebroen er gjensidig og effektiv informasjons- og kompetansedeling mellom utdanningsinstitusjoner, kommuner/bydeler og sykehus:

  • For pasientene bidrar portalen til at de møter kompetente og informerte medarbeidere på tvers av helsetjenestene
  • For kommune/bydel og sykehuset er portalen et bidrag til å bedre kompetanse, samhandling pasientflyt og kapasitetsutnyttelse på beste effektive behandlingsnivå
  • For medarbeidere er portalen et bidrag til å styrke fag- og samhandlingskompetanse, og øke forståelsen av og trygghet i rollen som helsearbeider
  • For utdanningsinstitusjonenes studenter og ansatte er portalen et bidrag til å utveksle praksisnær informasjon, samhandlings

Kompetansebroen er et samarbeid mellom helseforetak, kommuner og utdanningsinstitusjoner i helseforetaksområdene Oslo/ Akershus (Ahus), Vestfold og Innlandet. For partene som inngår i samarbeidet er Kompetansebroen et viktig tiltak for å styrke samhandling, standardisering av opplæring og tryggere overføringer av pasienter mellom sykehuset og kommunene.

Sentral redaksjon er organisert under Akershus universitetssykehus HF, Enhet for medisin og helsefag, avdeling kompetanse og utdanning. Lokale redaksjoner i hvert område samarbeider tett med sentral redaksjon. Kontaktinformasjon til ansatte finner du under fane Teamet.

Kompetansebroen startet som en idé fra designinnovasjonsprosjektet «Trygg i egen kommune» i 2014 for sykehuset, bydeler, kommunene og utdanningsinstitusjonene i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus HF.

Ønsker du å vite mer om hvem som kan bli med i samarbeidet? Ta kontakt med oss på [email protected].

Kvalitetssikring

Kompetansebroen skal være lett tilgjengelig og brukervennlig, og brukerne skal oppleve siden som nyttig i sin praksis. Innholdet på Kompetansebroen skal være kvalitetssikret og oppdatert, og Kompetansebroen skal tilby ulike typer digitale læringsressurser av god kvalitet.

Temaene som presenteres på Kompetansebroen er etablert etter innspill fra målgruppen, i arbeidsseminar og møter. Kom gjerne med innspill til tema og innhold i temaseksjonen!

For å sikre høy faglig kvalitet har Kompetansebroen opparbeidet god kontakt med allerede etablerte fagnettverk som bistår i kvalitetssikring og revidering av innhold. I samarbeid med Helsebiblioteket har vi en artikkel («Kunnskapsressurser om…») til hvert tema som gir leserne oversikt over relevant forskning, veiledere og retningslinjer.

Publisering av innhold

Ved tilsendelse av faginnhold som ønskes publisert på Kompetansebroen skal innholdet være kvalitetssikret hos avsender først. Deretter gjøres det en faglig og redaksjonell vurdering av innholdet før publisering av redaksjonen i Kompetansebroen.

Leseren skal enkelt finne informasjon om:

  • Forfatter
  • Publisering- og revideringsdato
  • Kilder
  • Kunnskapsgrunnlag

Selv om Kompetansebroen påser at vi har innhold av høy faglig kvalitet, må vi ta forbehold om at innhold fra andre nettsteder (artikler, filmer, e-læringskurs m.m.) kan ha feil og mangler Kompetansebroen ikke har ansvar for.

Ved større arbeid som f.eks. produksjon av filmer, læringsløp skal samarbeidspartnere og kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av innhold komme tydelig fram.

Artiklene revideres fortløpende ved behov og senest annethvert år.

NEDRE ROMERIKE | STYRELEDER: Gry Røste
Kommunaldirektør helse og omsorg, Lørenskog kommune

FOLLO | STYREMEDLEM: Fritz Solhaug
Kommunalsjef, Frogn kommune

ØVRE ROMERIKE | STYREMEDLEM: Tom Sundar
Kommuneoverlege og virksomhetsleder, Nannestad kommune

BYDELER OSLO | STYREMEDLEM: Haakon S. Brænden
Avdelingssjef, Avdeling helse, aktivitet og mestring, Bydel Stovner

KONGSVINGER/ STYREMEDLEM: Toril Gundersen
Kommunalsjef, Sør-Odal kommune

AHUS | STYREMEDLEM: Pål Wiik
Direktør, Enhet for medisin og helsefag, Akershus universitetssykehus HF

OSLOMET | STYREMEDLEM: Ingrid Narum
Prodekan, OsloMet – storbyuniversitetet 

AHUS, DRIFTSANSVARLIG AVDELING | Vibeke Kristiansen
Avdelingsleder, avdeling kompetanse og utdanning, Akershus universitetssykehus HF

ANSATTES REPRESENTANT SYKEHUS | Berit Langset (foreløpig)
Hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund, Akershus universitetssykehus HF

ANSATTES REPRESENTANT KOMMUNE | Macarena Gonzales
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Bydel Alna

Leder

Kjersti Sirevåg

E-post: [email protected]

Utdannet sykepleier og videre utdanning innen coaching, relasjonsledelse og prosjektledelse. Glad i både kreativitet og struktur. Erfaring med ulike utviklingsprosjekter, sist som prosjektleder for Kompetansebroen i 2017. Daglig ledelse og teamledelse, oppfølging av oppdrag, nettverk og utvikling av Kompetansebroen.

Fag- og kvalitetssikring

Ellen Eie

E-post: [email protected]

M.Phil i International Community Health fra Universitetet i Oslo. Utdannet intensivsykepleier med mange års erfaring både fra klinikk og avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet ved Ahus. Jobber med fag og kvalitetssikring i Kompetansebroen.

Utvikling og innovasjon

Boas Krøgh Nielsen

E-post: [email protected]

Cand.philol. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i medievitenskap. Mange års erfaring med kompetanseutvikling og digital læring fra både privat sektor og fra helsetjenesten. Jobber med utviklingsprosjekter, innovasjon og bruk av digital læring på Kompetansebroen. Spesielt glad i smarte løsninger som har stor effekt.

Kommunikasjon og innholdsproduksjon

Sigbjørn Kristiansen

E-post: [email protected]

Utdanning innenfor journalistikk, medieproduksjon og kommunikasjon. Særdeles glad i foto/video- og tekstproduksjon. Erfaring som journalist og fotograf i NRK og jobber ved siden av Kompetansebroen som digital læringsutvikler i avdeling for kompetanse og utdanning på Ahus. Jobber med aktuelt/nyheter, innholdsproduksjon og utviklingsprosjekter.

Drift og brukerstøtte

Maiken Næss

E-post: [email protected]

Har en mastergrad i Strategic Marketing Management fra BI. Ansvarlig for drift og brukerstøtte i sentral redaksjon. Dette innebærer blant annet oppfølging av henvendelser fra brukere, lokale redaksjoner, trafikk og statistikk, teknisk utvikling/support, faktureringer og arrangementer. Er særlig interressert og opptatt av digitalisering og markedsføring.

Prosjektleder - Kompetansebroen Vestfold

Pia Wangen Flesche

E-post: [email protected]

Utdannet sykepleier med videreutdanning i geriatrisk vurderingskompetanse. Erfaring hovedsakelig fra kommunehelsetjenesten som sykepleier og fagsykepleier. Brenner veldig for kompetanseheving og fagutvikling. Jeg har troen på at informasjonsutveksling og samhandling på tvers av nivåene vil bidra til et enda mer kvalitetssikkert og faglig godt pasientforløp.

Prosjektleder - Kompetansebroen Innlandet

Bente Kristin Langvik Olsen

E-post: [email protected]

Bachelor i informasjon fra Universitet i Oslo og Høgskolen i Innlandet. Mange års erfaring som kommunikasjonsrådgiver og web-redaktør fra privat og offentlig sektor. Har jobbet med etter- og videreutdanning i høgskole, og som ansvarlig for digital læring i Sykehuset Innlandet siden 2011.

Fagleder - Kompetansebroen Innlandet

Lene Fossbråten

E-post: [email protected]

Utdannet sykepleier og jordmor. Mange års erfaring innen helsefaglig opplæring i videregående skole. Siden 2013 ansatt i USHT Innlandet (Oppland) som fagkonsulent og prosjektleder. Studerer master i Folkehelse ved NTNU. Er kontaktperson for kommunnene i Innlandet, i tillegg til å jobbe med faglig innhold og videreutvikling av  Kompetansebroen Innlandet.

Elementet i logoen er en stilisert bru, plassert slik at navnetrekket strekker seg
fra den ene enden av broen til den andre. Dette skal være selve kjernen i Kompetansebroen, å dele kunnskap på tvers av instanser.

I tillegg illustrerer elementet viktigheten av broen, da det også kan dras assosiasjoner over til å merke noe med gul tusj, noe man gjør når man skal highlighte noe viktig.

Last ned logo her (Klikk lenken, deretter høyreklikk å large bilde):

Original Stor
Original K
Negativ Stor med grå bakgrunn
Negativ K med grå bakgrunn

Fargepalett

 

 

 

 

 

Typografi

Som skriftsnitt er det valgt Soleil, en rund og uformell typografi. Til elektroniske malverk i for eksempel Powerpoint eller word hvor Soleil ikke er tilgjengelig skal Arial benyttes som støttetypografi.