Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus
Innlandet
Oslo
Østfold
Vestfold

Årsrapport 2023

Her finner dere Kompetansebroen sin årsrapport for året 2023.

I denne årsrapporten vil du få et innblikk i noe av det som har skjedd på Kompetansebroen i løpet av 2023. Du vil i første del finne nytt innhold, kommunikasjonstiltak og virksomhetsutvikling fra sentral redaksjon. Lengst ned i rapporten vil du kunne gå videre til årsrapporter for de lokale redaksjonene for Ahus, Vestfold, Innlandet og Østfold.

Nytt innhold i 2023

Kompetansebroen skal tilby ulike typer digitale læringsressurser av god kvalitet og innholdsporteføljen er i stadig videreutvikling og oppdatering. I temaseksjonen er læringsressurser og relevant informasjon strukturert i det som nå teller 19 ulike fagtema. Det ble i 2023 utviklet et nytt tema på Kompetansebroen, Kroniske lidelser. Temaseksjonen inneholder ressurser innen film, e-læring, podkast og fagartikler. Det jobbes kontinuerlig med oppdatering faginnholdet.

Under vil du få noen smakebiter av innhold publisert i 2023.


Nye fagartikler

Det ble totalt laget og publisert 19 felles fagartikler i 2023, fordelt på de ulike temaene vi har.

 • Laboratoriefag

  Her finner du nyttig informasjon om prøvetaking, rekvisisjoner, analysemetoder og laboratorieteknikker for forskning, produksjon og diagnostikk.

 • Demens

  På Helsedirektoratet sine sider finner du: Demensplan 2025, Nasjonal faglig retningslinje om demens, Veiviser demens, m.m.

 • Demenskartet

  Aldring og helse har utviklet demenskartet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Demenskartet gir framskrivninger om personer med demens for hver kommune i landet.

 • Verktøykasse demens

  Hos Nasjonalt senter for Aldring og helse finner du en samlet oversikt over de mest relevante verktøyene for deg som jobber med demens innen helse- og omsorgstjenesten.


E-læring og opplæringsressurser

Det ble i 2023 publisert 22 nye e-læringskurs og digitale opplæringsressurser på Kompetansebroen. Ressursene er en blanding av e-læringskurs fra regionale læringsplattformer i spesialisthelsetjenesten, nasjonale kompetansetjenester, Helsedirektoratet og egenproduserte kurs/opplæringsressurser.

Sett, hørt og forstått – opplæringsprogram om pårørende

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, USHT Innlandet (Oppland) og Fagskolen Innlandet har i samarbeid med NTNU Gjøvik, Institutt for design og Kompetansebroen utarbeidet i 2022 opplæringsprogrammet Sett, hørt og forstått, et opplæringsprogram om ivaretakelse og hvordan få til et godt samarbeid om og med pårørende.

I 2023 ble modul 7 – Helhet og sammenheng publisert på Kompetansebroen. Temaet i modulen hvordan det er å være pårørende til og helsepersonell for personer med demens.

Under finner dere et utvalg ny digital læring i 2023:


Filmer

Det ble i 2023 publisert 14 filmer på Kompetansebroen. Film er et godt verktøy for opplæring og er populært innhold på Kompetansebroen. Ambulerende sykepleieteam Ahus laget 10 nye filmer som ble publisert på Kompetansebroen i oktober i 2023.

Her kan dere se et lite utvalg av filmer fra 2023:


Podkast

Sesong 9 og 10 av Helhjerta ble publisert i 2023, og hadde et bredt spekter av både kjente og ukjente gjester som alle deler av sine historier og erfaringer.

Podkasten har publisert over 100 episoder, som til sammen har hatt over 300 000 nedlastninger.

Under finner du de fire episodene med flest nedlastninger i 2023.

Målet for podkastvert Heidi Skutlaberg Wiig er å få til refleksjon over viktige tema innen helsefaget, og være en helhjerta samtale mellom to mennesker. Dette kan du lese mer om i denne nyhetssaken fra Ahus.no.

Heidi Skutlaberg Wiig – Helhjerta-podkasten. Foto: Morten Brøndmo

Fredrik Wennerstrøm

Jorun Johannessen Tandberg

Ellen Brodin og Lasse Johan Thue

John William Glad


Arrangementer

I 2023 ble det publisert 219 arrangementer på Kompetansebroen. Arrangementene i 2023 var en sammensetning av webinarer, hybrid-arrangementer, emnekurs, fysiske kurs og flere større konferanser.

I 2023 ble det gjennomført et anbud på ny arrangementsløsning. Dette anbudet ble tildelt Checkin, og vil gi arrangører og deltagere en enklere og bedre løsning for arrangementer og påmelding. Den nye løsningen har flere funksjoner som har vært etterspurt av brukerne til Kompetansebroen de siste årene. Eksempler på dette er venteliste, direkte oppkobling til Teams/Zoom og betalingsmulighet med faktura, kort og vipps.

Skjermdump: Arrangementskalender fra februar 2024

Kommunikasjon og markedsføring

 

Aktueltsaker

Kompetansebroen legger ut nye aktueltsaker, både fra sentral redaksjon og de lokale redaksjonene. Eksempler på aktueltsaker kan være nytt innhold på Kompetansebroen, fokus på lokale prosjekter, nasjonale merkedager og arrangementer.

Redaksjonene i Kompetansebroen samarbeider om sakene og bruker et digitalt årshjul som planleggingsverktøy. Årshjulet inneholder blant annet regionale, nasjonale og internasjonale merkedager som er relevant for helsepersonell. På denne måten kan vi lage aktueltsaker og opplæringsressurser rettet mot de ulike fokusområdene. Aktueltsakene bidrar også til å fokusere på viktige hendelser, fagområder og temaer i de lokale områdene.

Nyhetsbrev

Kompetansebroen sender ukentlig ut faste nyhetsbrev på tirsdager og fredager. Det ble i 2023 sendt ut over 350 000 nyhetsbrev til de over 4000 som abonnerer på nyhetsbrevene. Disse er fordelt på Ahus, Innlandet, Vestfold og Østfold. Her får abonnentene informasjon om nye arrangementer, samt lokale og sentrale nyhetssaker.

Klikk på knappen om du ønsker å melde deg på våre nyhetsbrev:

Kompetansebroen på Facebook

Per 2023 er Facebook den prioriterte kanalen til Kompetansebroen på sosiale medier. På vår facebook-side kan vi enkelt dele både sentralt og lokalt innhold med våre følgere, og oppfordrer også til deling videre.

Delt innhold som har nådd flest på Facebook gjennom 2023:

 

Trafikk og statistikk

Totalt sidevisninger

2 712 313

Totalt unike besøkende

381 396

Topp 10 kommuner:

 1. Oslo
 2. Bergen
 3. Ullensaker
 4. Lørenskog
 5. Trondheim
 6. Stavanger
 7. Tønsberg
 8. Hamar
 9. Sarpsborg
 10. Drammen

Topp 5 – Filmer:

 1. Ambulerende sykepleieteam – Stell av PICC-line
 2. Ambulerende sykepleieteam – Blærekylling ved permanent kateter
 3. Ambulerende sykepleieteam – Stell av nefrostomikateter
 4. Ambulerende sykepleieteam – VAP nål
 5. Ambulerende sykepleieteam – Drenasje via pleurx

Topp 5 – Mest besøkte artikler:

 1. Klinisk observasjonskompetanse
 2. Grunnkurs i legemiddelhåndtering
 3. Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere
 4. NEWS og ISBAR skjema
 5. Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for sykepleiere

Topp 5 e-læringskurs:

 1. Forkortet kunnskapstest i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere
 2. Digital eksamen i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere
 3. Videokurs – Sår og sårbehandling
 4. Basale smittevernsrutiner
 5. Infusjonspumpe CADD-Solis


Organisering og styring

Redaksjonene

Kompetansebroen har i 2023 hatt fem lokale redaksjoner, hvor Oslo er ny inn i 2023. Den sentrale redaksjonen har ansvar for teknisk drift og brukerstøtte, og forvalter ansvarlig redaktørrolle på vegne av Ahus. Lokale redaksjoner har rolle som lokal redaktør og publiserer lokalt innhold på vegne av partnerne i helsefellesskapet.

Det avholdes digitale redaksjonsmøter annenhver uke, og to ganger i året møtes medarbeiderne på redaksjonssamling. Disse arenaene tilrettelegger for deling av innhold mellom områdene, samarbeid om felles satsinger og generelt utveksling av tips og inspirasjon for det lokale arbeidet.

I 2023 har det i redaksjonsarbeidet blant annet vært fokus på:

 • Implementering av nye krav til universell utforming og redaksjonelle retningslinjer slik at alt innhold møter de gitte kvalitetsstandarder.
 • Øke bruken av legemiddelhåndteringskurs i kommunene.
 • Samarbeid rundt redesign av løsningen og å fylle de nye sidemalene for helsefellesskap og leger med lokalt innhold.
 • Utvikling av et onboardingsprogram med opplæringsressurser for nye redaksjoner.
 • Opplæring og oppfølging av lokal redaksjon Kompetansebroen Oslo med forberedelser til lansering.
 • Videreutvikling av medvirkningsmodellen, herunder deltok alle redaksjonene i en felles strategisamling med styret 1.september, som ble besluttet at vil bli en årlig aktivitet for å bygge nettverk og samarbeid internt i Kompetansebroen.
Interimsstyret

Interimsstyret 2022-2023 har fungert som et kollegium med et helhetlig ansvar for drift og utvikling av Kompetansebroen videre i 2023.

På bakgrunn av anbefalinger fra utredning nasjonal modell i 2022, har interimsstyret i 2023 arbeidet med organisering og mandat for det nye styret. Fra 1. januar 2024 implementeres ny styringsform med et ordinært styre.

I 2023 har styret ellers vedtatt blant annet:

 • Standardisert avtaleverk for både sentralt og lokalt nivå, som implementeres samtidig med overgang til den vedtatte styringsmodellen 1.januar 2024.
 • Strategi for 2023-2026, med tilhørende handlingsplan for 2023 og 2024.
 • Redaksjonelle retningslinjer for Kompetansebroen.
 • Budsjett og kostnadsfordeling mellom samarbeidspartnerne.

Styrerepresentanter i 2023:

AHUS | STYRELEDER: Jørn Limi
Viseadministrerende direktør, Akershus universitetssykehus HF

AHUS KOMMUNE| NESTLEDER: Andreas Halvorsen
Kommunedirektør, Enebakk kommune

AHUS | STYREMEDLEM: Bente Heggedal Gerner
Avdelingsleder samhandling og helsefremmende, Akershus universitetssykehus HF

AHUS KOMMUNE | STYREMEDLEM: Gunhild Grimstad-Kirkeby
Kommunaldirektør Helsevern og sosial omsorg, Ullensaker kommune

VESTFOLD | STYREMEDLEM: Anita Elmer
Seksjonsleder HR Kompetanse og utdanning, Sykehuset i Vestfold HF

VESTFOLD | VARA: Rannveig Velken
Kvalitetsrådgiver Færder kommune

INNLANDET | STYREMEDLEM: Målfrid Schiager
Virksomhetsleder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet

INNLANDET | VARA: Bente Langvik Olsen
Seniorrådgiver og fagleder digital læring, Sykehuset Innlandet HF

ØSTFOLD | STYREMEDLEM: Guro Steine Letting
Kommuneoverlege Fredrikstad kommune og samhandlingssjef for kommunene i Østfold

ØSTFOLD | VARA: Mette Bøhn Meisingseth
Kompetansesjef, Sykehuset Østfold HF

OSLOMET | STYREMEDLEM: Kåre Rønn Richardsen
Prodekan, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet – Storbyuniversitetet 

Strategi 2023-2026

1. Kompetansebroen er det foretrukne verktøyet for kompetansedeling og samhandling på tvers av helseforetak, kommuner og utdanningsinstitusjoner

 • En praksisnær fagressursbank for helsepersonell og studenter
 • Være helsefellesskapets digitale plattform
 • Kompetansebroen sitt innhold fremstår helhetlig, ivaretar en god sammenheng mellom felles og lokalt nivå og møter kriterier for kvalitet

2. Kompetansebroen sin teknologi er robust, tilrettelegger for informasjonsdeling og gir en god brukeropplevelse

 • Stabil drift og enkelt vedlikehold som ivaretar krav til skalering, tilgjengelighet og sikkerhet, og har god brukskvalitet for redaktørene
 • Teknologien gjør det enkelt å dele innhold på tvers av aktører
 • Design og innholds-arkitektur støtter opp om oppgavene til brukerne

3. Kompetansebroen bidrar til økt kvalitet og mer og bedre samhandling i helsetjenesten

 • Utvikler innhold som bidrar til en god delingskultur, redusert ressursbruk til å forberede og utvikle kompetanseheving, redusere uønsket variasjon og sikre riktig kompetanse for å møte fremtidige behov
 • Etablering av samstyringsmodell som skaper likeverdighet, medvirkning og gevinstrealisering for aktørene
 • Finansieringsmodell som gir forutsigbarhet, fremmer utvikling, innovasjon og samhandling mellom aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå

Sentrale satsinger og utviklingsprosjekter

Vi presenterer kort utdrag av de viktigste tiltak fra handlingsplan 2023 utover nytt faginnhold som er beskrevet tidligere i årsrapporten:

Redaksjonelle retningslinjer for Kompetansebroen

Ett av delmålene i strategien er at Kompetansebroen sitt innhold skal fremstår helhetlig, ivareta en god sammenheng mellom felles og lokalt nivå og møte kriterier for kvalitet. Sentral redaksjon har derfor arbeidet med å tydeliggjøre og kvalitetssikre det redaksjonelle arbeidet i Kompetansebroen, og utarbeidet primo 2023 redaksjonelle retningslinjer for Kompetansebroen som skal legge til grunn for alt innhold på nettstedet.

De redaksjonelle retningslinjene fastsetter mål og målgrupper for innholdet, avgrensinger, lovverk og føringer, kvalitetskriterier, ansvar, roller og samarbeid mellom alle nivåene i Kompetansebroen.

Redaksjonelle-retningslinjer-for-Kompetansebroen-04.2023.docx-1.pdf

Forprosjekt Kompetansebroen kommune komplett

Med Nordre Follo som søkerkommune fikk vi tildelt skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken for å utrede «Hva skal til for å bli en komplett løsning for systematisk kompetanseheving for kommunene?». Oslo kommune og Fredrikstad kommune ble invitert med inn i prosjektet for å representere kommuner av ulik størrelse.

En viktig forutsetning var tydelig helt fra start; at for å lykkes med dette må en kunne tilby lederne et enkelt grensesnitt som gir oversikt over de ansattes kompetansebeholdning. I tillegg må Kompetansebroen kunne tilby et variert mangfold av læringsressurser hvor fagansvarlige og ledere i ulike tjenester innad i kommunen kan tilpasse og tildele til sine ansatte etter behov. Kompetansebroen ønsket også at forprosjektet utredet hvilken samfunnsnytte og kostnadsbesparelse for kommunene dette vil kunne gi.

Forprosjektet konkluderer med at Kompetansebroen har potensial til å være en helhetlig løsning for kompetanseutvikling og kompetansestyring i kommunene. På kort sikt vil den eksisterende teknologiske plattformen være tilstrekkelig for nåværende bruk, men det anbefales at det på mellomlang sikt anskaffes et nytt LMS for å imøtekomme fremtidige krav og støtte videre vekst. Dette vil sikre at plattformen ikke bare møter dagens behov, men også er robust nok til å takle fremtidens utfordringer. Her pekes på fire mulige alternativ, hvor alternativet med å etablere et eget domene i Læringsportalen til Helse Sør-Øst fremstår som den beste løsningen.

Forprosjektet viser videre at Kompetansebroens utvalg av læringsressurser møter etterspørselen fra kommunene i stor grad og at en skalérbar Kompetansebroen-løsning antas å gi økonomiske fordeler og fremme bedre forståelse på tvers av tjenester, noe som er grunnleggende for effektiv samhandling mellom de ulike nivåene i helsetjenesten. En enkel økonomisk beregning på en mellomstor kommune viser en potensiell besparelse på nærmere 75% av dagens kostnad for kommunene dersom de kan bytte fra dagens løsning med en kommersiell leverandør til en helhetlig løsning gjennom Kompetansebroen.

Styret anser prosjektet som et viktig steg på veien for å bli den foretrukne plattform og bidra til mer og bedre samhandling gjennom å støtte kommunene i systematisk kompetanseheving og gi dem mulighet til å kunne påvirke kursutvikling og ha et eierskap til innholdet.

Rapport – Kompetansebroen kommune komplett

Redesign av kompetansebroen.no og skreddersøm av lokale sider
Bilde av header og forsiden til Kompetansebroen.no

På bakgrunn av brukerinnsikt og kartleggingsarbeid i samarbeid med våre webutviklere er det i 2023 gjort en stor investering i plattformen med teknologiske og designmessige endringer for å økt brukervennlighet og møte strategiske mål.

Plattformen har blant annet fått ny forside og navigeringsløsning, hvor det praksisnære innholdet fremheves. Det er videre blitt skreddersydd nye sidemaler for «Samhandling og helsefellesskap» og «Legeside» i samarbeid med samhandlingsansvarlige og samhandlingsleger i alle tilknyttede helsefellesskap. Vi oppfatter at de nye sidene gir økt bruksverdi og eierskap for tilknyttede helsefellesskap, og vil øke gevinsten for nye helsefellesskap både i HSØ region og nasjonalt.

Det er også gjort flere tekniske forbedringer for å øke både hastighet og sikkerhet på nettsiden.

Det ble utviklet en egen illustrasjon for Kompetansebroen som skal visualisere konseptet og målgruppen. Pasienten er i sentrum, med helsearbeidere og studenter rundt seg, som er i aktiv læring og bruker digitale flater.

Årsrapport fra de lokale redaksjonene

Alle fagartikler