Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Årsrapport 2021

2021 var året hvor vi gikk fra strenge restriksjoner, til tilnærmet helt vanlig hverdag, og så tilbake til strenge restriksjoner. Kompetansebroen har vært i full aktivitet og har vokst på flere vis.

Foto: Shutterstock

2021 var året hvor vi gikk fra strenge restriksjoner, til tilnærmet helt vanlig hverdag, og så tilbake til strenge restriksjoner. Kompetansebroen har vært i full aktivitet og har vokst på flere vis. Østfold er blitt med i samarbeidet, mye nytt innhold er lagt til og tross for en kjempevekst  på 300% foregående år har trafikken fortsatt økt.  Nettportalen hadde over 2,5 millioner sidevisninger i 2021.

I denne årsrapporten vil du få et innblikk i noe av det som har skjedd på Kompetansebroen i løpet av 2021. Du vil i første del finne nytt innhold, kommunikasjonstiltak og virksomhetsutvikling fra sentral redaksjon. Lengst ned i rapporten vil du kunne gå videre til årsrapporter for de lokale redaksjonene for Ahus, Vestfold, Innlandet og Østfold-områdene.

Nytt innhold i 2021

Kompetansebroen skal tilby ulike typer digitale læringsressurser av god kvalitet og innholdsporteføljen er i stadig utvikling. I temaseksjonen er læringsressurser og relevant informasjon strukturert i det som nå teller 18 ulike fagtema. Flere av temaene i temaseksjonen har blitt revidert og oppdatert med nytt innhold i løpet av 2021, og dette arbeidet fortsetter i 2022.

I det nedenstående presenteres et utvalg av nytt innhold – tema, fagartikler, e-læring, podkaster og film – som er publisert i året som gikk.

Nytt tema – Pasientforløp for eldre og presentasjon av forskningsresultater

Kompetansebroen har i av løpet av 2021 hatt gleden av et spennende samarbeid med HØKH; Avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus, hvor det ble etablert et nytt tema for å presentere resultatene av deres forskningsprosjekt “Pathways” som var finansiert av Norges forskningsråd. Det ble utviklet film og podkaster i tillegg til ulike artikler med lenke til de publiserte vitenskapelige artiklene.

Temaet ble en pilot på å presentere forskningsresultater på Kompetansebroen, og dette er blitt godt mottatt i flere miljøer. Kompetansebroen vil se på muligheter for å kunne utvikle dette videre.

Les mer om Pathways her

Med en populasjon som blir eldre, stadige økonomiske innstramninger og en utvikling mot at flere tjenester skal ytes i kommunal regi mens pasientene bor hjemme, er det nødvendig med ny kunnskap om gode pasientforløp for eldre pasienter med sammensatte og omfattende behov.

Forskningsprosjektet Pathways («Hvordan utvikle bedre, tryggere og mer kostnadseffektive forløp for eldre pasienter?») undersøkte fire ulike pasientforløp («pathways») for å svare på følgende spørsmål:

 • Hvordan fungerer Kommunale akutte døgnenheter (KAD)?
 • Hva kjennetegner overforbruk av sterke medisiner blant eldre?
 • Hvilken rolle har pårørende i samhandlingen med og mellom tjenestene til de som lever med demens?
 • Er helsetjenestene våre rustet til å ta vare på dem som er ved livets slutt nå når vi blir et mer mangfoldig samfunn?

Prosjektet ble avsluttet i 2021, og det nye tema ble lansert i mai 2021 på Kompetansebroen.


Nye fagartikler

Det ble totalt laget og publisert 98 artikler i 2021, fordelt på de ulike temaene vi har.


E-læring og opplæringsressurser

Det ble i 2021 publisert 32 nye e-læringskurs på Kompetansebroen og porteføljen omfatter nå over 100 digitale læringsressurser. Ressursene er en blanding av e-læringskurs fra Læringsportalen til Helse Sør-Øst RHF, kurs fra andre helseregioner og egenproduserte kurs. Kompetansebroen mottar også henvendelser om deling av ressurser fra nasjonale kompetansetjenester, Helsedirektoratet med flere.

Kompetansebroen ble i 2021 en del av Nettverk for digital læring i Helse Sør-Øst RHF. Deltagelse i nettverket bidrar til informasjonsutveksling og deling av relevante e-læringskurs og læringsressurser.

Samarbeid med Helsedirektoratet om opplæringsressurser

Kompetansebroen fortsatte det gode samarbeidet med Helsedirektoratet i 2021. I februar ble Nasjonal opplæring i Koronavaksinering lansert. Kurset bygger på tilgjengelig materiale hos Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets nettsider, og har utviklet filmer, plakater, øvingsoppgaver og annet som skal bidra til godt læringsutbytte. Siste kvartal av 2021 samarbeidet Helsedirektoratet og Kompetansebroen om en ny opplæringsressurs som omhandler spesialiseringsordningen for LIS-leger. Første del av ressursen vil bli lansert før påske.

 

Under finner dere et utvalg ny digital læring i 2021:


Filmer

Det ble i 2021 publisert 33 filmer på Kompetansebroen. Film er et godt verktøy for opplæring og er populært innhold på Kompetansebroen.

Her kan dere se et lite utvalg av fire filmer fra 2021:


Podkast

 Podkasten “Helhjerta” ble startet i første kvartal av 2019, og siden er det publisert 6 sesonger med 61 episoder, som til sammen har hatt over 170 000 avspillinger.

Sesong 5 og 6 ble publisert i 2021, og hadde et bredt spekter av både kjente og ukjente gjester som alle deler av sine historier og erfaringer.

Innspilling av sesong 7 ble satt i gang høsten 2021, med mange spennende gjester og tema å se frem til.

Under finner du de fire episodene med høyest lyttertall i 2021.

Heidi Skutlaberg Wiig – Helhjerta-podkasten. Foto: Morten Brøndmo

Kerstin Søderstrøm

Fødsel og foreldreskap kan være ekstra utfordrende, f.eks. på grunn av rusmisbruk. Hvordan kan vi hjelpe spedbarn som er utsatt og hvordan hjelpe foreldrene til å bli gode omsorgspersoner? Dette er Kerstin Søderstrøm opptatt av. Hun er barnepsykolog ved Sykehuset Innlandet og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Kerstin er genuint opptatt av menneskerettigheter for alle.

Karl Johan Seim-Wikse

Hvordan har korona-krisen påvirket helsepersonell, og hvordan kan vi fortsatt stå i den? I denne episoden snakker Heidi med Karl Johan Seim-Wikse som er psykologspesialist og leder for Bedriftshelsetjenesten ved Ahus. De snakker om forventninger, forebygging, støtte, motivasjon, motstandskraft, felles ansvar, lederens rolle og mye annet.

Bjørg Elisabeth Oserud

Bjørg Elisabeth Oserud kom så vidt ut og så huset forsvinne i raset i Gjerdrum. Senere var hun med på å begrave sin nabo. Dette er en åpen og jordnær samtale om både liv og død. Hva er viktig når krisen rammer? Hvordan kom hun seg videre? Bjørg Elisabeth er tidligere sykehusprest på Ahus og var også prest i Utøya-området da den krisen inntraff.

Finn Schjøll

Finn Schjøll, eller Blomster-Finn som han gjerne kalles, er en fargerik og folkekjær personlighet som gir ved dørene og syns livet er spesielt. I denne episoden kan du høre om oppvekst, familie, fattigdom, venner og kreftbehandling. Om å være homofil på 80-tallet. Om etikk, moral og mye annen folkelig visdom. Visste du forresten at Finn er en av de som elsker NAV?


Arrangementer

 I 2021 ble det publisert 132 arrangementer på Kompetansebroen. Dette var 42 flere arrangementer enn året før. Flere kurs kunne i 2021 gjennomføres som planlagt, og arrangører og deltagere hadde i år både bedre kjennskap og bedre kunnskap til digitale løsninger.

Arrangement-modulen på Kompetansebroen bidrar til mer deling av kurs og andre arrangementer mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner, både innad i ett helseforetaksområde og mellom områdene.

For arrangørene gjør den både utlysning, påmelding og fakturering mye enklere. Arrangementene blir også markedsført ut til målgruppen med eget nyhetsbrev som sendes ukentlig.

Skjermdump: Arrangementskalender fra august/september 2021

Kommunikasjon og markedsføring

 

Aktueltsaker

Kompetansebroen legger ukentlig ut nye aktueltsaker, både fra sentral redaksjon og de lokale redaksjonene. Slik holder vi forsiden levende og dynamisk. Eksempler på aktueltsaker kan være nytt innhold på Kompetansebroen, fokus på lokale prosjekter, nasjonale merkedager og arrangementer.

Redaksjonene i Kompetansebroen samarbeider om sakene og bruker et digitalt årshjul som planlegginsgverktøy. Årshjulet inneholder blant annet regionale, nasjonale og internasjonale merkedager som er relevant for helsepersonell. På denne måten kan vi være med på å holde fokus på viktige dager gjennom året, og lage aktueltsaker og opplæringsressurser rettet mot de ulike fokusområdene.

Kompetansebroen var blant annet på den årlige Pasientsikkerhetskonferansen, og fikk snakke med mange spennende mennesker innen helse, om hva det siste året har lært dem og hva de lærte på konferansen.

Nyhetsbrev

Kompetansebroen sender ukentlig ut faste nyhetsbrev på tirsdager og fredager. Hver uke sendes det ut 7750 nyhetsbrev fordelt på Ahus, Innlandet, Vestfold og Østfold. Her får abonnentene informasjon om nye arrangementer, samt lokale og sentrale nyhetssaker.

Klikk på knappen om du ønsker å melde deg på våre nyhetsbrev:

Kompetansebroen på Facebook

I 2020 laget Kompetansebroen sin Facebook-side, og 2021 ble året hvor fokuset ble lagt på å dele av vårt innhold på denne plattformen. På vår Facebook-side deles det både sentralt og lokalt innhold.

Nyhetssaker som har nådd flest på Facebook gjennom 2021:

 

Statistikk og drift

Trafikken på Kompetansebroen gjennom 2021 har fortsatt å vise behovet for innhold og læring på digitale flater. Antall unike besøkende av tjenesten har hatt en økning på 8,43%, som tilsvarte over 280 000 unike besøkende inne på Kompetansebroen gjennom året. Økningen i antall sidevisninger var på 15,74%, som tilsvarte over 2 500 000 sidevisninger.

Totalt sidevisninger

2 584 061

Totalt unike besøkende

281 575

Vekst i trafikk fra 2020 til 2021

15,74%

Graf over sidevisninger på Kompetansebroen 2021

Topp 10 kommuner:

 1. Oslo
 2. Stavanger
 3. Trondheim
 4. Lørenskog
 5. Bergen
 6. Fredrikstad
 7. Tønsberg
 8. Bærum
 9. Drammen
 10. Sarpsborg

Topp 5 tema:

 1. Legemiddelhåndtering
 2. Smittevern
 3. Observasjonskompetanse
 4. Geriatri
 5. Psykisk helse og rus
Antall sidevisninger 2017-2021

Graf over sidevisninger på Kompetansebroen fra 2017 -2021

Topp 5 – Mest besøkte sider i 2021:

 1. Nasjonal opplæring koronavaksinering
 2. Klinisk observasjonskompetanse
 3. Nasjonal opplæring koronavaksinering e-læringskurs
 4. Nasjonal opplæring smittesporing
 5. Basale smittevernsrutiner – e-læringskurs

Topp 5 e-læringskurs:

 1. Picc-line kateter – Stell og håndtering
 2. Basale smittevernsrutiner
 3. Digital eksamen i legemiddelhåndtering
 4. Nasjonal opplæring koronavaksinering
 5. Håndhygiene

Teknisk utvikling og brukervennlighet

Et av de store tekniske stegene Kompetansebroen tok i 2021 var å implementere et nytt redigeringsverktøy for innhold på vår WordPress plattform, Gutenberg. Dette vil med tiden være med å bidra til lavere innlastningstid på Kompetansebroen, samt at plattformen vår vil bli bedre i henhold til universell utforming. Dette gjør det enklere for oss å planlegge og produsere innhold som er mer brukervennlig for alle mennesker. For våre brukere vil dette være synlig ved at noe av layouten endrer seg etter hvert som arbeidet pågår. Omleggingen av innholdet på Kompetansebroen vil fortsette utover våren 2022.

Brukervennlighet og brukerstøtte er noe Kompetansebroen alltid jobber med å forbedre. I 2021 tok vi det steget at vi fikk på plass et ikon på sidene våre for kontaktskjema. Dette har gjort det enklere for våre brukere å nå oss, og har effektivisert brukerstøtten. Ikonet som vist på bildet finner dere nede i høyre hjørne på våre sider.

Organisasjon og virksomhetsutvikling

Kompetansebroen omfatter i dag fem redaksjoner, hvorav fire er lokale redaksjoner for Ahus, Innlandet, Vestfold og Østfold områdene. De lokale redaksjonene publiserer lokalt innhold i samarbeid med partnerne i området og sentral redaksjon forvalter fellesløsningen.

Sentral redaksjon

Sentral redaksjon har ansvar for teknisk løsning, support og brukerstøtte, porteføljeinnhold, felles utvikling, fag og kvalitetssikring, opplæring og oppfølging av lokale redaksjoner. Sentral redaksjon har i 2021 hatt 3,5 årsverk fordelt på fire personer med kompetanse innen helsefag, digital læring, markedsføring og ledelse. Ahus har driftsansvar og arbeidsgiveransvar. Fellesløsningen og sentral redaksjon finansieres gjennom et spleiselag mellom partnere

Kjersti Sirevåg
Leder

Boas Krogh Nielsen
Utvikling og innovasjon

Ellen Eie
Fag- og kvalitetssikring

Maiken Næss
Drift og brukerstøtte

Samarbeid mellom redaksjonene

Redaksjonene har tett kontakt og samarbeider godt, og det er stor grad av gjenbruk og gjensidig inspirasjon for utvikling av nytt lokalt eller felles innhold. Det er kort vei for bistand rundt det tekniske og redaksjonene deler tips og råd for implementering og nettverksarbeid.

Det avholdes digitale redaksjonsmøter annenhver uke og i september lyktes vi å møtes fysisk på to dagers redaksjonssamling. Det ble også avholdt et fellesmøte i desember med ledere fra samhandlingsavdelinger og kompetanseavdelinger.

Styret

Styret ble videreført fra 2020 i påvente av avklaring rundt ny styringsform. Styret har behandlet saker både for sentral redaksjon og lokale saker for Kompetansebroen Ahus. Det har vært avholdt seks styremøter.

Styrerepresentanter 2021:

NEDRE ROMERIKE | STYRELEDER: Gry Røste
Kommunaldirektør helse og omsorg, Lørenskog kommune

FOLLO | STYREMEDLEM: Fritz Solhaug
Kommunalsjef, Frogn kommune

ØVRE ROMERIKE | STYREMEDLEM: Jan-Henrik Karlsen
Kommunalsjef helse og velferd, Nes kommune

BYDELER OSLO | STYREMEDLEM: Haakon S. Brænden
Avdelingssjef, Avdeling helse, aktivitet og mestring, Bydel Stovner

KONGSVINGER/ STYREMEDLEMToril Gundersen
Kommunalsjef, Sør-Odal kommune

AHUS | STYREMEDLEM: Pål Wiik
Direktør, Enhet for medisin og helsefag, Akershus universitetssykehus HF

OSLOMET | STYREMEDLEM: Kåre Rønn Richardsen
Prodekan, OsloMet – Storbyuniversitetet 

AHUS, DRIFTSANSVARLIG AVDELING | Vibeke Kristiansen
Avdelingsleder, avdeling kompetanse og utdanning, Akershus universitetssykehus HF

Arbeid med ny styringsform

På bakgrunn av stor vekst og økende interesse fra nye områder har det over flere år pågått utredning for en ny styringsform for Kompetansebroen. Kompetansebroens styre har bestått av representanter fra opprinnelsesområdet (Ahus), med overordnede organ i samhandlingsstrukturen til Ahus. Med flere områder inn i samarbeidet ble det en tungvint beslutningsstruktur og styringsformen gav de nye partnerne liten påvirkning på felles beslutninger. Potensialet om å kunne bli en regional eller nasjonal løsning satte for alvor fart i utredningsarbeidet og Helse Sør-Øst RHF ble koblet inn for å utrede muligheten for å bli en regional plattform for samhandling og kompetansedeling.

«Helse Sør-Øst RHF konkluderer med at Kompetansebroen er en innovasjon som anbefales videreutviklet og driftet etter dagens eksisterende modell» (Helse Sør-Øst RHF, 2021)

Høsten 2021 vedtok Helse Sør-Øst RHF et stimuleringstilskudd til sentral redaksjon på 5 millioner kroner i perioden 2021-2023. Hensikten med driftstøtten fra Helse Sør-Øst RHF er stimulering til vekst og tilrettelegging for inkludering av andre helsefelleskap og aktører i videreutvikling av tjenesten. En klar føring for midlene er at videre styringsform sikrer medvirkning for alle tilknyttede helsefellesskap og at det etableres en eskaleringsplan for hvordan Kompetansebroen skal knytte flere helseforetak i regionen til seg.

Et nytt interimsstyre med representanter fra alle områder etableres primo 2022 og oppgavene vil være å styre sentral redaksjon, etablere en strategiprosess som sikrer medvirkning og igangsette utredning av en nasjonal modell i samarbeid med Helse Sør-Øst og relevante nasjonale aktører.

Under finner du årsrapportene for de lokale redaksjonene:

Alle fagartikler