Om Kompetansebroen

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner i et helseforetaksområde.

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner i et helseforetaksområde. Nettsiden gir tilgang til digitale læringsressurser, temabaserte fagområder, arrangementskalender og nyheter. Målgruppen for Kompetansebroen er studenter og medarbeidere i helsetjenesten.

Formålet med Kompetansebroen er gjensidig og effektiv informasjons- og kompetansedeling mellom utdanningsinstitusjoner, kommuner/bydeler og sykehus:

  • For pasientene bidrar portalen til at de møter kompetente og informerte medarbeidere på tvers av helsetjenestene
  • For kommune/bydel og sykehuset er portalen et bidrag til å bedre kompetanse, samhandling pasientflyt og kapasitetsutnyttelse på beste effektive behandlingsnivå
  • For medarbeidere er portalen et bidrag til å styrke fag- og samhandlingskompetanse, og øke forståelsen av og trygghet i rollen som helsearbeider
  • For utdanningsinstitusjonenes studenter og ansatte er portalen et bidrag til å utveksle praksisnær informasjon, samhandlings

Kompetansebroen er et samarbeid mellom helseforetak, kommuner og utdanningsinstitusjoner i helseforetaksområdene Oslo/ Akershus (Ahus), Vestfold, Innlandet og Østfold. For partene som inngår i samarbeidet er Kompetansebroen et viktig tiltak for å styrke samhandling, standardisering av opplæring og tryggere overføringer av pasienter mellom sykehuset og kommunene.

Sentral redaksjon er organisert under Akershus universitetssykehus HF, Enhet for medisin og helsefag, avdeling kompetanse og utdanning. Lokale redaksjoner i hvert område samarbeider tett med sentral redaksjon. Kontaktinformasjon til ansatte finner du under fane Teamet.

Kompetansebroen startet som en idé fra designinnovasjonsprosjektet «Trygg i egen kommune» i 2014 for sykehuset, bydeler, kommunene og utdanningsinstitusjonene i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus HF.

Ønsker du å vite mer om hvem som kan bli med i samarbeidet? Ta kontakt med oss på [email protected].

Kompetansebroen skal være lett tilgjengelig og brukervennlig, og brukerne skal oppleve siden som nyttig i sin praksis. Innholdet på Kompetansebroen skal være kvalitetssikret og oppdatert, og Kompetansebroen skal tilby ulike typer digitale læringsressurser av god kvalitet.

Temaene som presenteres på Kompetansebroen er etablert etter innspill fra målgruppen, i arbeidsseminar og møter. Kom gjerne med innspill til tema og innhold i temaseksjonen!

For å sikre høy faglig kvalitet har Kompetansebroen opparbeidet god kontakt med allerede etablerte fagnettverk som bistår i kvalitetssikring og revidering av innhold. I samarbeid med Helsebiblioteket har vi en artikkel («Kunnskapsressurser om…») til hvert tema som gir leserne oversikt over relevant forskning, veiledere og retningslinjer.

Publisering av innhold

Ved tilsendelse av faginnhold som ønskes publisert på Kompetansebroen skal innholdet være kvalitetssikret hos avsender først. Deretter gjøres det en faglig og redaksjonell vurdering av innholdet før publisering av redaksjonen i Kompetansebroen.

Leseren skal enkelt finne informasjon om:

  • Forfatter
  • Publisering- og revideringsdato
  • Kilder
  • Kunnskapsgrunnlag

Selv om Kompetansebroen påser at vi har innhold av høy faglig kvalitet, må vi ta forbehold om at innhold fra andre nettsteder (artikler, filmer, e-læringskurs m.m.) kan ha feil og mangler Kompetansebroen ikke har ansvar for.

Ved større arbeid som f.eks. produksjon av filmer, læringsløp skal samarbeidspartnere og kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av innhold komme tydelig fram.

Artiklene revideres fortløpende ved behov og senest annethvert år.

Klikk her for å sende inn faginnhold

NEDRE ROMERIKE | STYRELEDER: Gry Røste
Kommunaldirektør helse og omsorg, Lørenskog kommune

FOLLO | STYREMEDLEM: Fritz Solhaug
Kommunalsjef, Frogn kommune

ØVRE ROMERIKE | STYREMEDLEM: Jan-Henrik Karlsen
Kommunalsjef helse og velferd, Nes kommune

BYDELER OSLO | STYREMEDLEM: Haakon S. Brænden
Avdelingssjef, Avdeling helse, aktivitet og mestring, Bydel Stovner

KONGSVINGER/ STYREMEDLEM: Toril Gundersen
Kommunalsjef, Sør-Odal kommune

AHUS | STYREMEDLEM: Pål Wiik
Direktør, Enhet for medisin og helsefag, Akershus universitetssykehus HF

OSLOMET | STYREMEDLEM: Ingrid Narum
Prodekan, OsloMet – Storbyuniversitetet 

AHUS, DRIFTSANSVARLIG AVDELING | Vibeke Kristiansen
Avdelingsleder, avdeling kompetanse og utdanning, Akershus universitetssykehus HF

 

Sentral redaksjon

Kjersti Sirevåg
Daglig leder
Send e-post

Boas Krøgh Nielsen
Utvikling og innovasjon
Send e-post

Ellen Eie
Fag- og kvalitetssikring
Send e-post 

Maiken Næss
Drift og brukerstøtte
Send e-post

Lokale redaksjoner

Anne Mari Næss Øyen
Faglig redaktør
(Vestfold)
Send e-post

Bente Kristin Langvik Olsen
Prosjektleder
(Innlandet)
Send e-post 

Lene Fossbråten
Fagleder
(Innlandet)
Send e-post 

Karen Kvale Saugestad
Faglig redaktør
(Østfold)
Send e-post 

Martine Hemstad Lyslid
Faglig redaktør
(Østfold)
Send e-post 

Elementet i logoen er en stilisert bru, plassert slik at navnetrekket strekker seg
fra den ene enden av broen til den andre. Dette skal være selve kjernen i Kompetansebroen, å dele kunnskap på tvers av instanser.

I tillegg illustrerer elementet viktigheten av broen, da det også kan dras assosiasjoner over til å merke noe med gul tusj, noe man gjør når man skal highlighte noe viktig.

Last ned logo her (Klikk lenken, deretter høyreklikk å large bilde):

Original Stor
Original K
Negativ Stor med grå bakgrunn
Negativ K med grå bakgrunn

Fargepalett

 

 

 

 

 

Typografi

Som skriftsnitt er det valgt Soleil, en rund og uformell typografi. Til elektroniske malverk i for eksempel Powerpoint eller word hvor Soleil ikke er tilgjengelig skal Arial benyttes som støttetypografi.