+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Ambulerende sykepleieteam

Ambulerende sykepleieteam ved Akershus universitetssykehus består av to sykepleiere som reiser ut og bistår helsepersonell på sykehjem, i hjemmetjeneste og i omsorgsbolig. De tilbyr pasientrettet praktisk bistand og opplæring i sykepleiefaglige prosedyrer, som for eksempel sentrale venekatetre, PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi), suprabubisk kateter, intravenøs behandling, tracheostomi og medisinsk-teknisk utstyr. De tilbyr også veiledning over telefon, samt planlagt undervisning.

Tilbudet er gratis og kan benyttes av hele primærhelsetjenesten i opptaksområdet.

Last ned informasjonsplakat her og heng opp på din avdeling – kommune/bydel

Last ned informasjonsplakat her og heng opp på din avdeling – Ahus

 Veiledning

Veiledningen gjennomføres direkte der pasienten er; hjemme eller på institusjon. Det gis teoretisk gjennomgang i tillegg til praktisk gjennomføring av ønsket sykepleiefaglig prosedyre. Veiledningen gis i hovedsak i forbindelse med at pasienten blir skrevet ut fra sykehus, men også tilknyttet pasienten som allerede mottar hjelp i primærhelsetjenesten. Veiledning kan også gis via telefon eller digitalt

I løpet av 2020 har Ambulerende sykepleieteam hatt 388 pasientrelaterte oppdrag i Ahus sitt opptaksområde. Alle distriktene i opptaksområdet har benyttet seg av Ambulerende sykepleieteam i 2020, noen mer enn andre.

Undervisning

Det utarbeides en undervisningsplan hvert år som sendes til relevante kontaktpersoner i Ahus sitt opptaksområde. Kommunene/bydelene melder deretter sin interesse via e-post til Ambulerende sykepleieteam og avtaler tid for undervisning. Det er et minimumskrav på 10 deltakere per undervisninger med varighet opp til 1,5 time.

Ambulerende sykepleieteam tilbyr i 2021 undervisning i forskjellige sykepleieprosedyrer. Oppdatert oversikt over undervisningstilbud vil bli sendt ut til de relevante kontaktpersonene i opptaksområdet hver vår og høst.

Se her  for undervisningstilbud 2021. Se også opplæringsvideoene som er laget som et supplement til undervisningen

Hospitering

Ambulerende sykepleieteam er behjelpelig med å formidle kontakt for deg eller dine ansatte ved ønske om hospitering. Send oss e-post med informasjon om hvem du er, yrkesgruppe, foretrukne tidspunkt, og hva som er målet med hospiteringen.

Vi ønsker informasjon om det er en aktuell avdeling du ønsker å hospitere på, eller om det er ønskelig med trening i en spesifikk sykepleiefaglig prosedyre. Tilbudet gjelder ikke for studie- eller praksisplass.

Kontaktinformasjon

Ambulerende sykepleieteam er tilgjengelig mandag til fredag mellom kl. 08 og 16 (stengt på helligdager). For spørsmål eller ønske om bistand kan de kontaktes direkte per telefon eller e-post. Det er ikke behov for henvisning.

Utenfor åpningstiden til Ambulerende sykepleieteam tilbyr Ahus en veiledningstelefon. Den er betjent 24 timer i døgnet av erfarne sykepleiere i akuttmottaket. Helsepersonell i Ahus sitt opptaksområde kan ringe veiledningstelefonen og få kollegaveiledning og råd over telefon når Ambulerende sykepleieteam ikke er tilgjengelig.

  • Telefonnummer til Ambulerende sykepleieteam: 95 78 17 89 (telefontid mandag til fredag kl. 09.00-15.00).
  • E-post til Ambulerende sykepleieteam: [email protected]
  • Veiledningstelefon ved Ahus (utenfor åpningstiden): 94 85 05 41