Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Kompetansebroen Ahus – Årsrapport 2021

Kompetansebroen er et viktig og nyttig verktøy for å støtte opp under samhandling, kompetanse og informasjonsutveksling mellom de ulike partene i samarbeidet. I årsrapporten under kan du lese mer om hva som har skjedd spesielt på Kompetansebroen Ahus. Innholdet du finner nedenfor er et utdrag av nyhetssaker, arrangementer, lokalt innhold, samt samhandling og nettverksinformasjon. I […]

Foto: Shutterstock

Kompetansebroen er et viktig og nyttig verktøy for å støtte opp under samhandling, kompetanse og informasjonsutveksling mellom de ulike partene i samarbeidet. I årsrapporten under kan du lese mer om hva som har skjedd spesielt på Kompetansebroen Ahus. Innholdet du finner nedenfor er et utdrag av nyhetssaker, arrangementer, lokalt innhold, samt samhandling og nettverksinformasjon.

I mars 2021 ble en ny dedikert medarbeider ansatt med ansvar for Kompetansebroen Ahus. Redaksjonskoordinatoren sitter samlokalisert med sentral redaksjon Kompetansebroen i avdeling kompetanse og utdanning på Ahus. Hovedoppdraget til redaksjonskoordinator er å bidra til innhold som understøtter helsefellesskapet.

Anne Bull Enger Wiel,
Redaksjonskoordinator

Nyhetssaker, arrangementer og faginnhold

Oppgaven som redaksjonskoordinator innebærer å sørge for innhold spesielt for Ahus området, som ukentlige nyhetssaker, samhandlingsinformasjon, arrangementer og lokalt fagstoff. Under finner du et utdrag nyhetssaker og faginnhold som er publisert i 2021.

Nyhetssaker

Kompetansebroen Ahus publiserer ukentlige nyhetssaker og har publisert 62 nyhetssaker i 2021. Noen saker er publisert for Ahus området lokalt og noen har blitt publisert felles for alle områdene. Sakene har i hovedsak handlet om kommende arrangementer, studier på OsloMet, nytt innhold, temasaker og generelle samhandlingsnyheter. Hver fredag går det ut nyhetsbrev til Kompetansebroen Ahus sine 2087 abonnenter med ukens nyhetssaker.

Arrangementer

Det publiseres også lokale arrangementer og i 2021 ble det publisert 26 lokale arrangementer. 2021 har vært et år preget av pandemi og mange arrangementer har derfor vært meldt inn som webinarer, men det har også vært flere arrangementer fysisk dette året enn ifjor. Hver tirsdag blir det sendt ut nyhetsbrev med nye arrangementer til Kompetansebroen Ahus sine 2257 abonnenter.

Undervisningswebinarer – En stor suksess!
Høsten 2021 startet Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam (AST) et samarbeid om undervisningswebinarer. Fagpersoner fra sykehuset underviser i et tema og Kompetansebroen Ahus veileder i bruk av ressursene på Kompetansebroen til videre fagutvikling. Det ble gjennomført fire webinarer innen ulike temaer høsten 2021. Det var mellom 100 og 300 deltagere på webinarene. Dette har blitt en ny arena for kompetansedeling mellom sykehus og kommune og den digitale formen gjør at svært mange kan delta.

Faginnhold

Kompetansebroen Ahus publiserer lokale fagartikler om blant annet ressursnettverk, ulike fagtema og filmer. I 2021 ble det publisert 20 artikler, noen ligger felles for alle områdene og noen ligger lokalt for Ahus området.

Her ser du noe av det nye faginnholdet fra 2021:

Kompetansebroen har lenge hatt et godt samarbeid med Ambulerende sykepleieteam (AST), blant annet gjennom produksjon av opplæringsfilmer om etterspurte prosedyrer i kommunene og på sykehuset. Det ble høsten 2021 spilt inn ytterligere åtte nye opplæringsfilmer. For filmene produsert i 2021 har teamet samarbeidet med Urologisk poliklinikk, Blodbanken og kommunene Aurskog-Høland og Lillestrøm, samt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus).

Filmen om blodtransfusjon utenfor sykehus viser denne prosedyren og hvordan denne ordningen legger til rette for at pasienter kan få behandling på en helseinstitusjon i sin kommune. Dette er i tråd med Nasjonal Helse- og sykehusplan, der tettere samarbeid mellom kommunen og sykehuset og det å yte helsehjelp der pasienten bor, er fremhevet spesielt.

Samhandling

Kompetansebroen skal være en felles arena for å informere og dele innhold som er relevant for samarbeidet mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner. Det er viktig å kunne være tett på ulike nettverk og fagmiljø for å fange opp hva som rører seg, og videre kunne bidra til å dele informasjon gjennom Kompetansebroen. Redaksjonskoordinator har brukt 2021, og den første tiden i stillingen til å orientere seg og bli kjent med dette.

Kompetansebroen Ahus har egen samhandlingsside hvor det er publisert informasjon om samhandlingsorganene og strukturen for samarbeidet, pågående prosjekter, informasjon om samhandlingsmidler og annen relevant informasjon for samhandlingen.

Her ser du noen av artiklene på samhandlingssiden:

Legesiden

Kompetansebroen Ahus har en egen legeside med god trafikk årlig. I 2021 hadde de 24 385 sidevisninger og 6614 unike brukere. Denne er det Praksiskonsulent Lene G. Dalbak og Samhandlingoverlege Morten Glasø som har ansvaret for. De kommuniserer med fastleger og kommuneoverleger gjennom legesiden. Under fanen Praksiskonsulentnytt publiserer de ukentlige nyhetssaker og i 2021 ble det publisert 39 saker. Ved publisering av nye artikler blir det utsendt nyhetsbrev til Legesiden Ahus sine 353 abonnenter. Den mest besøkte artikkelen i 2021 var Prehospital beslutningsstøtte ved luftveisinfeksjoner hos barn . Artikkelen om Fastlegers deltagelse i helsefellesskap var også populær.

Vi mener det er viktig med lett tilgjengelig info om anbefalinger om samhandling mellom leger i og utenfor sykehus.

Lene G. Dalbak
Praksiskonsulent Lene G. Dalbak og samhandlingoverlege Morten Glasø. Foto: Akershus universitetssykehus HF

Samarbeid med fagmiljø i sykehus, kommune og utdanning

Den lokale redaksjonen sørger for innholdet på den lokale siden og er i jevnlig kontakt med fagmiljø og samhandlingsnettverk for tips og innspill til relevante saker og for å kunne fange opp hva som rører seg og videre kunne bidra til å dele informasjon gjennom Kompetansebroen.

Redaksjonskoordinator sitter blant annet i fagråd Kompetanse, innovasjon, forskning og digital samhandling som har jevnlige møter. Her sitter representanter fra sykehuset og kommunene i helsefellesskapet Ahus.

Kompetansebroen Ahus samarbeider også med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus) (USHT). De har en egen artikkel på samhandlingssiden og deler informasjon om blant annet ressursnettverk og arrangementer. Redaksjonskoordinator sitter i samarbeidsrådet til USHT.

  OsloMet er også med i samarbeidet og Kompetansebroen Ahus har vært i møte med fakultetslederne for å presentere Kompetansebroen og vise hvordan de kan bruke Kompetansebroen systematisk i sin undervisning. Kompetansebroen har også skrevet om ulike emner og studier på OsloMet.

  Rapportering og nettverksarbeid

  Kompetansebroen Ahus rapporterer til Kompetansebroens styre. Det rapporteres på trafikk og statistikk, lokalt nettverks- og implementeringsarbeid og på videre planer for det lokale arbeidet. Styret kommer også med innspill til videre arbeid.

  Redaksjonskoordinator sender månedlig oversikt over trafikk og statistikk og nettverks- og implementeringsarbeid til samhandlingskoordinatorene for de fire regionene i området. Redaksjonskoordinator har i løpet av 2021 presentert Kompetansebroen Ahus i helseledernettverk/kommunalsjefsnettverk i Gardermoregionen, og ser frem til å kunne presentere seg og Kompetansebroen Ahus i de andre regionene.

  Kompetansebroen Ahus avholdt i oktober digitalt møte med kontaktpersonene fra kommuner og sykehus, og det skal videre avholdes møter hvert kvartal. Redaksjonskoordinator har sendt ut nyhetsbrev til kontaktpersonene hvert kvartal. Her vises det til nytt innhold og kommende planer og arrangementer.

  Bildet under viser innspill til nytt innhold fra kontaktpersonene for Kompetansebroen Ahus.

  Trafikk og statistikk Kompetansebroen Ahus

  Sidevisninger totalt

  707 419

  Antall unike besøkende

  143 260

  Graf av trafikk fra opptaksområdet til Ahus i 2021

  Topp 10 kommuner:

  1. Oslo
  2. Lørenskog
  3. Ullensaker
  4. Nannestad
  5. Aurskog-Høland
  6. Rælingen
  7. Nesodden
  8. Nittedal
  9. Ås
  10. Eidsvoll
  Alle fagartikler