Hopp til hovedinnhold

I denne digitale årsrapporten vil du få et innblikk i noe av det som har skjedd på Kompetansebroen i løpet av 2019. Du vil finne informasjon om nytt fagstoff og læringsressurser som er delt, trafikk og statistikk på siden samt noen smakebiter på film og annet innhold vi har produsert selv.  Den største begivenheten i 2019 er at Kompetansebroen ble utvidet til Vestfold- og Innlandet-områdene som nå er etablert med egne lokale løsninger.

Aktuelt og kommunikasjon

På Kompetansebroen deles informasjon og nyheter fra eget helseforetaksområde. De lokale redaksjonene sørger for innholdet og er i jevnlig kontakt med fagmiljø og samhandlingsnettverk for tips og innspill til relevante saker. Aktuelt-spalten er opprettholdt med 1-2 nyhetssaker per uke med påfølgende nyhetsbrev på epost. Saker vi har skrevet om har variert fra nyheter om kommende arrangementer, nytt innhold, temasaker  og generelle samhandlingsnyheter.

Det er blitt opprettet et fast redaksjonsmøte mellom de lokale redaksjonene (Ahus, Innlandet og Vestfold) der vi har diskutert og delt saker og relevante ideer med hverandre. Noen nyhetssaker har hvert enkelt område publisert for seg selv og noen har blitt publisert felles for alle områdene.

Vestfold har blant annet skrevet om:

Horten kommune er pilot for nytt KOLS pasientforløp
Skal gi ungdom en stemme
PKO – et viktig bindeledd mellom sykehus og kommune

Innlandet har blant annet skrevet om:

Hva påvirker livskvaliteten for pasienter med demens i sykehjem?
Samarbeid om kompetanseutvikling
Samarbeid om regional kreftkoordinator i Valdres

Ahus har blant annet skrevet om:

– Vi har alle et ansvar for at de som er rundt oss har det bra
Et viktig tiltak for familieplanlegging hos innvandrerkvinner
Brobyggerprosjektet: samspill mellom praksis og forskning

Videoreportasjer

Kompetansebroen har i 2019 videreført bruk av videoreportasjer som aktueltsaker. Vi ser igjen at dette er en fin og engasjerende måte å fortelle historier på og populariteten på disse sakene er gjennomsnittlig mye høyere enn skriftlige saker. Derfor vil vi også i 2020 fortsette med jevnlige videoreportasjer. Ta gjerne kontakt med oss om du har forslag til saker vi kunne utforsket med dette formatet.

Her er to eksempler på reportasjer laget i 2019:

Arrangement

I 2019 ble det publisert 150 arrangementer på Kompetansebroen, fordelt på de tre områdene. I arrangementskalenderen finner brukerne en samlet oversikt over aktiviteter og påmelding til arrangementene, og de kan abonnere på nyhetsbrev for å se nye kurs som legges ut.

Arrangement-modulen på Kompetansebroen bidrar til mer deling av kurs og andre arrangementer mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner. For arrangørene gjør den både utlysning, påmelding og fakturering mye enklere.

Innlandet ser en økende deltakelse på kortere kurs som gjennomføres via videokonferanse, og vil satse videre på dette.

Nye funksjonaliteter i 2019

 • Gruppepåmelding – en leder kan nå melde på flere ansatte samtidig og det sendes samlet faktura til arbeidsgiver. Gruppepåmelder kan enkelt endre eller slette deltagere fra listen
 • Enkel avmelding på Min side med automatisk refusjon av kursavgift
 • Kursarrangører får nå løpende oppdaterte deltagerlister på Min side

E-læring

Kompetansebroen har over 70 e-læringskurs i sin portefølje og alle ligger fritt og gratis tilgjengelig for alle interesserte. Her finner brukerne blant annet kurs fra porteføljen til Helse Sør-Øst, fra Helsedirektoratet og fra nasjonale kompetansetjenester og interesseorganisasjoner. Vi velger ut de mest interessante kursene for vår målgruppe basert på relevans og faglig, pedagogisk og teknisk kvalitet.

I 2019 har vi publisert 21 nye e-læringskurs og her er noen smakebiter:

Temaseksjon

I temaseksjonen har vi i 2019 presentert et nytt tema Geriatri. Her finnes nå mange artikler, e-læringskurs, film, podkast-episoder og nyttige ressurser. Innholdet kan brukes av enkeltpersoner for egen læring, eller fagansvarlige kan velge ut deler av innholdet til ulike faglige arrangementer.

Innholdet som finnes på Kompetansebroen skal være kvalitetssikret og oppdatert, og her kan du lese om hvordan vi sørger for kvalitetssikringen (Om Kompetansebroen/ Kvalitetssikring).

I 2019 har vi fått på plass at alt innhold merkes med forfatter/ ansvarlig, publiserings- og oppdateringsdato, og innhold på Kompetansebroen oppdateres ved behov og senest hvert andre år. For større produksjoner skal også samarbeidspartnere og kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av innhold komme tydelig frem.

Film

I 2019 var det en sterk vekst i antall visninger per film, hvor hver ble sett i gjennomsnitt 55 ganger i fjerde kvartal 2019. Filmvisninger er en stor bidragsyter til Kompetansebroens vekst, hvor innholdet i stor grad verdsettes av brukerne. De to filmene “ABCD og NEWS” og “ISBAR kommunikasjon”er klart mest sett og står tilsammen for nesten 30% av alle visninger.

En fagsykepleier fra kommune uttaler følgende: “Vi bruker film på Kompetansebroen som erstatning for innleide kursholdere”. (Evaluering 2020, PA Consulting).

Vi har fortsatt å produsere gode faglige kvalitetssikrede filmer og under er et par eksempler på noe av det vi har produsert i 2019.

Klinisk observasjonskompetanse – Vitale parametere

I samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus og Simuleringssenteret ved Ahus har Kompetansebroen utarbeidet ni filmer i en digital læringsressurs som viser utførelse av grunnleggende ferdigheter innen klinisk observasjonskompetanse.

Læringsressursen er bygd opp etter ABCDE observasjonsmetodikk, og det presenteres tekst og filmer hvor hensikten er å vise korrekt utførelse av utvalgte vitale målinger og handlinger i akutte/subakutte situasjoner. Se eksempel av en av filmene til høyre.

Klikk her for å se læringsressursen

Webinar: “Hva er viktig for deg”

I samarbeid med Lungeavdelingen ved Ahus har Kompetansebroen laget et webinar om tiltakspakken “Hva er viktig for deg?”

Ved å implementere begrepet «Hva er viktig for deg?»  i praksis og få det til å bli en del av den daglige driften for helsepersonell, vil dette kunne ha flere positive innvirkninger på dagens helsevesen for pasienter/brukere, pårørende og helsepersonell.

Les hele saken her

Podkast

I 2019 lanserte Kompetansebroen sin egen podkast «Helhjerta», en podkast om menneskemøter og helse. Det er blitt produsert to sesonger med 10 episoder Helhjerta i 2019, og vi har hatt besøk av en rekke spennende gjester fra sykehus og kommuner. I tillegg har det også vært pårørende og pasienter som har gjestet podkasten. Helhjerta har fått mange lyttere og gode tilbakemeldinger, også fra et allment publikum. Evalueringen viser at podkasten har bidratt til økt trafikk på Kompetansebroen og er noe vi også satser på i det videre. Sesong 3 kommer våren 2020.

Helhjerta er en podkast om menneskemøter og helse

I denne podkasten møter du mennesker i helsetjenesten som forteller om jobben og historien sin, i en varm og helhjerta samtale med Heidi Skutlaberg Wiig.

Du får høre sterke og engasjerende historier fra både helsepersonell og pårørende med ulik bakgrunn og erfaring.

Heidi har jobbet på Akershus universitetssykehus i 27 år, de siste 13 årene som kreftsykepleier og veileder i Palliativt team. Hun er sentral i prosjektet «Klinisk kommunikasjon» og er mye brukt som foredragsholder.

Vi ønsker gjerne at alle lyttere klikker “abonner” i sin podkast-app og vi setter pris på alle tilbakemeldinger. Vi håper derfor du kan bruke et minutt på å svare på et par spørsmål knyttet til podkasten. Tusen takk!

Her er våre fire mest populære podkastepisoder gjennom 2019:

Jørgen Dahlberg

Hva gjør helsepersonell når pårørende ikke ønsker smertelindring? Hva hvis noen har reservert seg mot å motta blod og plutselig trenger det akutt? Hvordan tar vi kloke beslutninger under stort press? Medisinen er full av etiske dilemma, og i denne podkasten kan du høre den engasjerende anestesilegen og advokaten, Jørgen Dahlberg, diskutere interessante eksempler.

Kari Kogstad

Alle har en fastlege, men ikke alle vet hvordan det oppleves å sitte på den andre siden og ta imot mange ulike pasienter hver dag. «Jeg syns jo det er knakende artig med folk», sier Kari som har vært fastlege i Gjerdrum kommune i 21 år. Hun deler i denne episoden raust av seg selv og bringer oss på innsiden av fastlegejobben.

Hege Sandanger

Hvordan opptre profesjonelt i møte med folk i sorg og krise? Hva trenger de og hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi formidle håp? Hege Sandanger er sykepleier med videreutdanning og har mange års erfaring fra Enhet for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus der hun jobber med pasienter og pårørende. Hun er også opptatt av hvordan helsepersonell kan ta vare på seg selv.

Randi Gjessing

Sex og sykdom er et sårbart tema for mange. Hvordan kan vi snakke om seksualitet og nærhet på en naturlig måte? Randi jobber som sexolog og snakker i denne episoden om både ereksjon, onani, lyst, testosteron, livsstil og sammenhengen mellom stress og sex. Og du får selvfølgelig høre hva hun mener ligger «mellom null og knull».

Samhandling

På Kompetansebroen har samhandling fått et eget sted å samle informasjon for eget helseforetaksområde. Her tilpasser hvert område informasjon og moduler lokale forhold.

For Oslo/ Akershus er det i 2019 kommet flere nye tilskudd i samhandlingsmodulen. Den største nykommeren er at det er etablert en egen side for leger i primærhelsetjenesten. Legesiden har en egen nyhetsspalte og utvalgte lenker og læringsressurser for leger. Praksiskonsulentene ved Ahus har ledet prosjektet og drifter siden i samarbeid med Kompetansebroens redaksjon. Det er i 2019 også utviklet elektronisk søknadsskjema for årlige samhandlingsmidler og et elektronisk innmeldingsskjema for melding av samhandlingsavvik (avvik på helhetlig pasientforløpsavtale).

For Vestfold har det i 2019 vært viktig å starte jobben med å utforme samhandlingsmodulen, for å vise hvordan helsesamarbeidet er organisert i Vestfold. Blant annet beskrives Samhandlingsforløpet og hvordan elektronisk meldingsutveksling skal utføres mellom kommuner og sykehus. Videre vil det jobbes med å beskrive Samhandlingsutvalget og deres mandat, ulike fagutvalg og samarbeidsavtaler.

For Innlandet er det publisert informasjon om organisering av samarbeidsutvalg, samarbeidsavtaler og styringsdata for samhandling. Skjema for uønskede hendelser er lagt ut her, slik at partene kan melde uønskede hendelser i forbindelse med samhandlingavvik.
Vi jobber også med oppstarten av en legeside som Ahus og samarbeider med praksiskonsulentene om dette prosjektet. Vi jobber videre med å utvikle samhandlingssiden.

Statistikk og trafikk

Antall unike brukere av tjenesten har økt fra 6 000 i første kvartal 2017 til over 34 000 i fjerde kvartal 2019. Dette utgjør en gjennomsnittlig kvartalsvis vekstrate på 21 %.

Det har vært en stabil økning i antall brukere i Ahus, hvor antallet har mer enn tredoblet seg på tre år. Veksten i øvrige regioner har også vært god, og ved utgangen av 2019 befinner over 50 % av  brukerne seg utenfor nedslagsfeltet til Ahus.

Veksten i Innlandet og Vestfold isolert sett har vært markant etter at Kompetansebroen ble lansert i 2019. Antall brukere i disse regionene har mer en doblet seg fra første til andre halvdel av 2019. Tilsvarende vekst ligger på 150 % for øvrige deler av landet.

Det er klare indikasjoner på at den sterke veksten i antall brukere det siste året kan forklares av blant annet en veldig populær podkast med mange nedlastninger og flere visninger av film.

Topp 10 kommuner

 1. Oslo
 2. Lørenskog
 3. Skedsmo
 4. Ullensaker
 5. Bærum
 6. Trondheim
 7. Bergen
 8. Ski
 9. Oppegård
 10. Fet

Topp 5 temaseksjon

 1. Ernæring
 2. Psykisk helse og rus
 3. Barn og unge
 4. Lindrende behandling
 5. Mestring og rehabilitering

Topp 5 filmer

ABCD og NEWS 3373visninger
ISBAR-kommunikasjon 1584visninger
Ambulerende sykepleieteam - Stell av picc-line 661visninger
Ambulerende sykepleieteam - Vap-nål 517visninger
Respekt og holdninger 517visninger

Topp 5 e-læringskurs

Picc-line kateter - Stell og håndtering 3560visninger
Smertepumpe CADD Legacy 1655visninger
Grunnkurs pakkeforløp psykisk helse og rus 729visninger
Koordinator og individuell plan 623visninger
Ernæringspumpe Flocare Infinity 396visninger

Organisasjon og drift

Kompetansebroen utvidet i 2019 til to nye helseforetaksområder. Kommuner, utdanningsinstitusjoner og utviklingssentre i opptaksområdet til henholdsvis Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Innlandet har gått sammen om å ta i bruk Kompetansebroen som plattform for samhandling og kompetansedeling.

Det er blitt etablert lokale redaksjoner på hvert sted som på ukentlig basis samarbeider med sentral redaksjon lokalisert på Ahus. Redaksjonene har møttes for flere workshops og heldagssamling gjennom året.

Kompetansebroen sentral redaksjon og lokal redaksjon Ahus

Lokale redaksjoner Vestfold og Innlandet

Kontakt oss

Generelle henvendelser og brukerstøtte
Kontakt oss via e-post: kontakt@kompetansebroen.no

Lokale henvendelser Ahus
Kontakt oss via e-post: kompetansebroen@ahus.no

Lokale henvendelser Vestfold
Kontakt oss via e-post: kompetansebroen@siv.no

Lokale henvendelser Innlandet
Kontakt oss via e-post: kompetansebroen@sykehuset-innlandet.no

Styret 2019

NEDRE ROMERIKE | STYRELEDER: Gry Røste
Kommunaldirektør helse og omsorg, Lørenskog kommune

FOLLO | STYREMEDLEM: Fritz Solhaug
Kommunalsjef, Frogn kommune

ØVRE ROMERIKE | STYREMEDLEM: Tom Sundar
Kommuneoverlege og virksomhetsleder, Nannestad kommune

BYDELER OSLO | STYREMEDLEM: Stine Fritz Hals
Avdelingssjef, Avdeling helse, aktivitet og mestring, Bydel Stovner

KONGSVINGER/ STYREMEDLEMToril Gundersen
Kommunalsjef, Sør-Odal kommune

AHUS | STYREMEDLEM: Pål Wiik
Direktør, Enhet for medisin og helsefag, Akershus universitetssykehus HF

OSLOMET | STYREMEDLEM: Ingrid Narum
Prodekan, OsloMet – storbyuniversitetet 

AHUS, DRIFTSANSVARLIG AVDELING | Vibeke Kristiansen
Avdelingsleder, avdeling kompetanse og utdanning, Akershus universitetssykehus HF

ANSATTES REPRESENTANT SYKEHUS | Torgeir Birkeland
Hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund, Akershus universitetssykehus HF

ANSATTES REPRESENTANT KOMMUNE | Macarena Gonzales
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Bydel Alna

Evaluering 2020

Kompetansebroen har nylig gjennomgått en ekstern evaluering ved PA Consulting. Evalueringen er basert følgende på Kompetansebroens fem styringsparametere:

 1. Økt formidling av faglige arrangementer, faginnhold og nyheter
 2. Økt formidling av praksisnært og relevant faginnhold
 3. Mer brukervennlige løsninger for læring
 4. Redusert ressursbruk til å forberede og utvikle kompetanseheving
 5. Mer innovative læringsformer i helse- og omsorgssektoren

Evalueringen viser at Kompetansebroen har oppnådd gode resultater på alle områder. Under kan du lese rapporten i sin helhet

of