Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Barn som pårørende – ressursside

Her finner du nyttig informasjon og materiell om barn som pårørende

Illustrasjon av tre barn og en mor som har ett barn i armene sine

Helsepersonelloven § 10a og § 10b gir helsepersonell plikt til å sørge for tilstrekkelig informasjon og nødvendig oppfølging når barn er pårørende av alvorlig somatisk syk/skadet mor, far, søster, bror og/eller ved psykisk lidelse og rus. Informasjon og oppfølging gjelder også når barn blir etterlatte. Her finner du nyttig materiell til foresatte/ foreldre:

BUP- barn og unge som pårørende på flere språk

of

DPS – barn og unge som pårørende på flere språk

of

Last ned plakat med QR kode for rask tilgang til nettsiden og brosjyrer dokumenter DPS og BUP.

Sykehuset skal systematisk oversende informasjon etter samtykke fra foresatte til saksbehandlingstjenesten i kommunene/bydelene. ( For sykehuset se Dips- “Barn som pårørende EDI” ).

Kortfattet forklaring av flyten i samhandlingsskjema for barn som pårørende finner du her.

Fagdag Sammen om barn som pårørende

Neste fagdag er 12.11.24.Presentasjoner blir lagt ut i etterkant.

Ressursnettverket Ahus, bydel Stovner, Grorud, Alna og Nittedal kommune
  • Mål:
    • Å utvikle og følge opp praktisk samhandling knyttet til barn som pårørende; herunder rutiner og avtaler og digital samhandling
    • Å bidra til felles kompetanseheving
  • Hensikt
    • Å komme tidlig inn i familiene, og samhandle med familiene før barna begynner å utvise egne symptomer/uhensiktsmessig endring i adferd.
  • Mandat
Samhandlingsinformasjon om barn som pårørende – Ahus

Sluttrapport prosjekt: Sammen om barn som pårørende når en i familien sliter med psykisk helse, og foresatte/foreldre har manglende norskkunnskaper

Kontaktinformasjon til ressursnettverket

Kontaktinformasjon for ressursnettverk for barn som pårørende

Tjenestetilbud til barn som pårørende i Stovner bydel

Stovner bydel

Tjenestetilbud til barn som pårørende i Alna bydel

Alna bydel
Informasjon om søskengrupper

Tjenestetilbud til barn som pårørende i Grorud bydel

Grorud bydel

Tjenestetilbud til barn som pårørende i kommunene på Romerike

Nittedal kommune

Tjenestetilbud til barn som pårørende i øvrige kommuner

Mer info kommer

Alle fagartikler