Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Barn som pårørende – ressursside

Her finner du nyttig informasjon og materiell om barn som pårørende

Illustrasjon av tre barn og en mor som har ett barn i armene sine

Helsepersonelloven § 10a og § 10b gir helsepersonell plikt til å sørge for tilstrekkelig informasjon og nødvendig oppfølging når barn er pårørende av alvorlig somatisk syk/skadet mor, far, søster, bror og/eller ved psykisk lidelse og rus. Informasjon og oppfølging gjelder også når barn blir etterlatte. Her finner du nyttig materiell til foresatte/ foreldre:

Last ned plakat med QR kode for rask tilgang til nettsiden og brosjyrer dokumenter DPS og BUP.

Sykehuset skal systematisk oversende informasjon etter samtykke fra foresatte til saksbehandlingstjenesten i kommunene/bydelene. ( For sykehuset se Dips- “Barn som pårørende EDI” ).

Kortfattet forklaring av flyten i samhandlingsskjema for barn som pårørende finner du her.

Fagdag Sammen om barn som pårørende

Barn under radaren
Barn som pårørende: Et flerkulturelt perspektiv
Kompani Fønix
Bekymret for omsorgen

Ressursnettverket Ahus, bydel Stovner, Grorud, Alna og Nittedal kommune
  • Mål:
    • Å utvikle og følge opp praktisk samhandling knyttet til barn som pårørende; herunder rutiner og avtaler og digital samhandling
    • Å bidra til felles kompetanseheving
  • Hensikt
    • Å komme tidlig inn i familiene, og samhandle med familiene før barna begynner å utvise egne symptomer/uhensiktsmessig endring i adferd.
  • Mandat
Samhandlingsinformasjon om barn som pårørende – Ahus

BARN SOM PÅRØRENDE RESSURSNETTVERK AHUS- BYDELER – KOMMUNE

Kontaktinformasjon til ressursnettverket

Kontaktinformasjon for ressursnettverk for barn som pårørende

Tjenestetilbud til barn som pårørende i Stovner bydel

Stovner bydel

Tjenestetilbud til barn som pårørende i Alna bydel

Alna bydel

Tjenestetilbud til barn som pårørende i Grorud bydel

Grorud bydel

Tjenestetilbud til barn som pårørende i kommunene på Romerike

Nittedal kommune

Tjenestetilbud til barn som pårørende på Romerike

Tjenestetilbud til barn som pårørende i Follo

Nordre Follo kommune – Søsken som pårørende – vårens kurs

Alle fagartikler