Hopp til hovedinnhold

Helhjerta er en podkast om menneskemøter og helse

Helhjerta har etablert seg som en populær podkast hvor du møter mennesker i helsetjenesten som forteller om jobben og historien sin, i en varm og helhjerta samtale med Heidi Skutlaberg Wiig. Du får høre sterke og engasjerende historier fra både helsepersonell, pasienter og pårørende med ulik bakgrunn og erfaring.

Heidi har jobbet på Akershus universitetssykehus i 30 år, de siste 15 årene som kreftsykepleier og veileder i Palliativt team. Hun har nå ansvar for klinisk kommunikasjon i avdeling for kompetanse og utdanning og er mye brukt som foredragsholder.

Vi ønsker gjerne at lyttere klikker “abonner” i sin podkast-app, og vi setter pris på alle tilbakemeldinger. Send dem til e-postadressen kontakt@kompetansebroen.no.


Personer som blir omtalt i pasienthistorier o.l. er enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.

Sesong 10

E8 – NKVTS – Vi må snakke om traumer!

Spørsmål som stilles ved NKVTS er blant andre i hvilken grad pasienten liker terapeuten sin og hvilken betydning denne relasjonen har for behandlingen? Dette kalles den terapeutiske alliansen, og Silje har jobbet med dette spesielt i forhold til barn som har opplevd vold og traumatisk stress. Silje er også opptatt av at vi må tørre å snakke om traumer, og som helsepersonell har vi et mandat til å snakke om dette. Ved å stille spørsmål viser man at man tåler å høre.  

Men hva er egentlig et traume, og når er en hendelse potensielt traumatiserende? Og hva gjør at noen er mer robuste til å tåle et traume enn andre? Hør om dette og få mange gode råd fra Silje Mørup Ormhaug i denne episoden av Helhjerta. 

E7 – Merete Korsmo – Har du et spiseproblem eller har du en spiseforstyrrelse?

Felles for alle spiseforstyrrelser er at det handler om en smerte og en sårbarhet i livet. Mat kan brukes for å regulere følelser på ulikt vis i et forsøk på å håndtere denne smerten. De aller fleste pasienter med en spiseforstyrrelser er normalvektige, og det er de færreste som passer inn i bildet av den syltynne jenta som ikke vil ta til seg mat.

Men hva er egentlig et spiseproblem eller en spiseforstyrrelse, og hvor mye må man spise for at man blir en overspiser? Dette, og mye mer, får du vite mer om i denne episoden av Helhjerta, hvor en av Norges første kliniske ernæringsfysiologer, Merete Korsmo, er gjest

E6 – Sykepleiere fra sengepost: Hvorfor bli ved din lest!

Som sykepleier får man brukt både hodet og kroppen. På sengepost kan man ofte følge pasienter over tid, og man blir godt kjent både med pasienten og pårørende. Man blir invitert inn i en annen persons liv, og får en mulighet til å komme andre mennesker veldig nær. Dette er et privilegium. Og kjedelig blir det ikke! Alle pasienter er ulike, og har ulike behov, selv om de i utgangspunktet kan ha samme diagnose. Ved å være på en sengepost over tid får man også muligheten til å bli “ekspert” på eget fagfelt, som gir en god mestringsfølelse. Og – noe av det viktigste på en sengepost er et godt arbeidsmiljø, noe alle de tre gjestene i Helhjerta er enige om at de har. 

E5 – Torbjørn Olsen – Flyplassprest og kretsmester i smalltalk

Du skal forberede deg på den store krisen imens du håndterer de små, forteller Torbjørn. Og – man må være god på google translate. Et godt råd han fikk fra den forrige flyplasspresten på Gardermoen var å gå sakte! Ikke se travel ut. Prester lever av synlighet og tilgjengelighet, og skal ikke være en hemmelig tjeneste. 

Torbjørn stortrives i jobben, og blir fortsatt imponert av å se hvilken ekstrem kraft og evne mennesker har til å komme seg videre, når livet gynger og knaker i sammenføyningene. Hør om flyplassprestens spennende arbeidshverdag, og om hans nye hjelper; flyplasshunden, i denne episoden av Helhjerta. 

E4 – Vi må styrke pasientene til å hjelpe seg selv

John William Glad er leder for Klinisk etikk-komité (KEK) ved Ahus og ønsker å være med på å stimulere til etisk refleksjon i klinikken. Som medlem av KEK må man påta seg rollen som djevelens advokat, altså være ekstra påpasselig og kritisk i prosessen, slik at vi er trygge på at hver stein er snudd. Derfor er det også viktig at komiteen er tverrfaglig sammensatt.

Som medlem av KEK må man være åpen for å endre mening, eller i det minste tenke en gang til igjennom hva man egentlig mener om denne problemstillingen. Det kan oppleves som et stort ansvar å sitte i KEK, men komiteen skal være en diskusjons- og drøftingspartner. Den endelige beslutningen må klinikeren ta. 

John William Glad er opptatt av at vi må styrke pasientens kapasitet til å kunne hjelpe seg selv. Pasientene kan oppleve at de blir mistet av syne, de sees ikke i en kontekst, og det subjektive blir borte. Vi må ikke alltid presentere en løsning for pasienten, men lytte til hva pasienten har på hjertet, sier John William. Og et godt råd vi kan ta med oss på veien er: Vær interessert i pasientens historie. Be dem fortelle. Vær nysgjerrig. 

E3 – Hvem skal gjøre hva i helsetjenesten?

Hematologi er et stort fag innen medisin, og det er det mange ulike prosedyrer som skal gjøres i den kliniske undersøkelsen av pasienten. Gjestene i denne episoden av Helhjerta er opptatt av å tenke annerledes om oppgavedeling med fokus på hva som er det beste for pasienten.

Lasse Johan Thue er avansert klinisk allmennsykepleier (AKS) som er en videreutdanning med fokus på bredden i sykepleiefaget. Han utfører mange oppgaver på Hematologisk avdeling som tradisjonelt har blitt utført av leger. Vi må legge bort hva som tradisjonelt tilhører hvilken yrkesgruppe, sier Lasse Johan. 

Overlege Ellen Brodin ved Hematologisk avdeling er veldig glad for å ha en avansert klinisk sykepleier i avdelingen. Profesjonskamp kan handle om usikkerhet. Får man god trening og god veiledning kan en sykepleier bli like god som en lege i spesifikke prosedyrer og konsultasjoner, sier hun.

E2 – Hvordan beskytte seg selv?

Hvordan kan man finne mental hvile? Og hvordan kan man sove godt? Tilstedeværelse er et nøkkelord, og hvordan kan man klare å være tilstede? Her er kropp og pust viktig. Sett ned farten, er et godt råd fra Jorun.

Hvordan kan man slappe av mentalt? Det kan hjelpe å sortere, å rydde rundt seg kan også hjelpe å rydde mentalt. Hvordan kan man oppdage sitt eget beste? Hvorfor er det så viktig å snakke pent til seg selv og om seg selv?

I møte med pasienter som sliter er et ofte de små tingene som kan få stor betydning. Da Jorun selv ble syk, kom de forløsende ordene fra en hjelpepleier hun møtte da hun ble innlagt; det kunne vært meg.

E1 – Staying alive i akuttmottaket

11% av Norges befolkning tilhører Ahus sitt opptaksområde. Dette gjenspeiles i det trykket man tidvis kan oppleve i sykehusets akuttmottak. Pasientene kommer fra legevakt, fastlege, med ambulanse eller rett “fra gata”. Felles for dem alle er at de ofte er veldig redde og mange av dem er også veldig syke. Her har Fredrik jobbet i mange år og han synes fortsatt at akuttmedisin er kjempegøy! 

Fredrik er opptatt av at uansett hvor travelt man har det, må man ta seg tid hilse på pasientene, ønske dem velkommen og formidle at de er ivaretatt. Dette er helt vesentlig for at pasienten skal føle seg trygge. 

Men i et akuttmottak er det også viktig at helsepersonell tar vare på seg selv.  

Sesong 9

E13 – Vold og trusler mot helsepersonell 2

Noen ganger kan helsepersonell oppleve at pasienter blir aggressive og voldelige. Helhjerta publiserer denne uken to spennende og lærerike samtaler med innsatsteamet i HSØ og med en leder på en sikkerhetsavdeling som jobber med tematikken om vold og trusler mot helsepersonell. I den første episoden vil du få et overordnet perspektiv på denne problematikken, og i episode to hører vi mer om håndteringen av vold og trusler i en praktisk hverdag.

Her vil du høre om forebygging og risikovurdering av vold og trusler, og om hvordan ledere kan hjelpe sine ansatte med å håndtere dette på en god måte både for seg selv og for pasienten.  

Vold er makt, sier Mathias van Der Harst, fra Oslo universitetssykehus HF, som er med i innsatsteamet fra HSØ. Det er en primitiv uttrykksform for å balansere en avmaktsfølelse, hvor helsevesenet har makt og myndighet, og sårbare pasienter kan ty til maktkommunikasjon for å balansere dette. 

Helsepersonell kan ofte vegre seg for å si i fra om at dette skjer. Det kan handle om manglende kompetanse og det kan handle om at man ønsker å beskytte pasienten. Her trenger vi mer kunnskap, og Helhjerta ønsker med disse episodene å bidra til dette. 

E12 – Vold og trusler mot helsepersonell 1

Noen ganger kan helsepersonell oppleve at pasienter blir aggressive og voldelige. Helhjerta publiserer denne uken to spennende og lærerike samtaler med innsatsteamet i HSØ og med en leder på en sikkerhetsavdeling som jobber med tematikken om vold og trusler mot helsepersonell. I den første episoden vil du få et overordnet perspektiv på denne problematikken, og i episode to hører vi mer om håndteringen av vold og trusler i en praktisk hverdag.

Her vil du høre om forebygging og risikovurdering av vold og trusler, og om hvordan ledere kan hjelpe sine ansatte med å håndtere dette på en god måte både for seg selv og for pasienten.  

Vold er makt, sier Mathias van Der Harst, fra Oslo universitetssykehus HF, som er med i innsatsteamet fra HSØ. Det er en primitiv uttrykksform for å balansere en avmaktsfølelse, hvor helsevesenet har makt og myndighet, og sårbare pasienter kan ty til maktkommunikasjon for å balansere dette. 

Helsepersonell kan ofte vegre seg for å si i fra om at dette skjer. Det kan handle om manglende kompetanse og det kan handle om at man ønsker å beskytte pasienten. Her trenger vi mer kunnskap, og Helhjerta ønsker med disse episodene å bidra til dette. 

E11 – Om kompetansevurdering og den nye LIS-ordningen

I denne episoden av Helhjerta får du innsikt i den nye utdanningsplanen til leger i spesialisering (LIS). Den nye ordningen har større fokus på at legene er under utdanning og at kompetansen skal vurderes underveis. Dette innebærer en endring også for overlegene som skal ta imot LIS-legene og som nå må sette av mer tid til å formelt vurdere kompetansen til den enkelte.

Et viktig moment i utdanningen er å vise at usikkerhet er en del av lege-livet. LIS-legene rustes til dette gjennom god veiledning, supervisjon og kollegastøtte.

Lill Anettes gode råd til nye LIS-leger er å finne kollegaer som kan gi ærlige og gode tilbakemeldinger, slik at man blir tryggere når man blir usikker neste gang. Kanskje skal man ikke forvente at læring skal være behagelig? sier Lill Anette.

E10 – Aldring, helse og psykiske lidelser – Eivind Aakhus

Det er håpløst å tilby psykoterapi til en person over 50 år, sa Freud i sin tid, og ifølge alderspsykiater Eivind Aakhus har denne myten fått leve lenge.  Det ironiske er, sier han, at selv om den eldre pasienten er storforbrukere av helsehjelp, er denne pasientgruppen underrepresentert innen psykiatrien.

Hvorfor er det slik? Psykiske lidelser kan fort bli sett på som en forventet del av det å bli eldre. Dette er alderisme eller aldersdiskriminering, sier Eivind. Og resultatet er at de eldre ikke får den hjelpen de trenger. 

E9 – Vi trenger flere blodgivere! – Antje og Dorthe fra blodbanken

Vil du spandere en halvliter på blodbanken?  
På 12 minutter kan du være med på å redde tre liv! Men kan du bare stikke innom å gi blod når det passer og du har tid? “Alle er velkomne til å sjekke om de kan være blodgivere”, sier Dorthe.

Men – på tross av stort behov og tidvis mangel på blod, er det mange kriterier som må være oppfylt. Disse kriteriene er der for å sikre at pasienter som får blodet skal være trygge i forhold til overføring av sykdom, og de er der også for å sikre at blodgiver ivaretas. “Det må være full kontroll fra blodgiver kommer inn og til blodet er overført til mottakende pasient. Pasientsikkerheten kommer alltid først”, sier Antje.  

Så – sjekk kriteriene på Giblod.no og meld deg som blodgiver! Du gir en gave til pasientene og – du får en liten gave med deg når du går.  

NB! Fra juni 2023: Endringer i karanteneregler for menn som har sex med menn

I denne podkasten fremkommer det at homofile menn ikke kan gi blod. Det er kommet endringer i dette regelverket fra juni 2023, etter at denne podkastepisoden ble publisert. Her finner du mer informasjon om endringer i karanteneregler på Helsedirektoratet.

E8 – Den tyngste mila – da Erling og Inger-Lise Jevne mistet det mest dyrebare

Klikk her for lesbar versjon av episoden (pdf)

Inger-Lise Sæterbakken Jevne har opplevd marerittet. Hun og mannen Erling Jevne mistet sin sønn Erich Iver på fire og et halvt år. Han døde i en trafikkulykke rett nedenfor gården, og Inger-Lise kan fortsatt huske skriket fra veien. 

“Sorg gjør deg syk og svak, men også klok og sterk”, sier Inger-Lise og forteller i denne episoden av Helhjerta om den tunge veien tilbake til livet, om boken hun nå har skrevet og om hvordan livet kan – og må – leves videre etter at man har mistet det mest dyrebare av alt. Livet har vært et race. Det gjaldt å holde seg fast, og jeg holdt, skriver hun i boken sin “Den tyngste mila”.  

E7 – HR direktør med sans for ledelse

Klikk her for lesbar versjon av episoden (pdf)

Hva gjør egentlig en HR-avdeling på et sykehus? Og hvordan er det å lede en HR-avdeling i en bedrift med over 12000 ansatte? Jan Inge Pettersen vet mye om dette. Målet for HR-avdelingen er å legge til rette for at sykehuset skal kunne fungere så bra som mulig, og å være en god sparringspartner for ledere på sykehuset, sier han.  Vi er både en premissleverandør og en støttefunksjon. 

Jan Inges “baby” i arbeidslivet er lederskolen. Ledelse er den viktigste ikke-kliniske funksjonen i sykehuset, sier han. Utdannelse alene gjør deg ikke til en god leder. Ledelse er erfaringsbasert. Man må gjøre seg erfaringer og være villig til å utvikle seg selv. Ledelse handler om å få ting til å skje igjennom andre. I disse tider hvor man er opptatt av å få følgere, er et av hans mange gode tips at du som leder må ha en ansattgruppe som følger deg.  

E6 – Med dilla på delirium!

Klikk her for lesbar versjon av episoden (pdf)
Verdens deliriumdag markeres 15 mars, og Leiv Otto Wathne sier selv at han har dilla på delirium. Men hva er egentlig delirium, og hvordan kan man vite om pasienten har delirium eller bare er forvirret? Og hva er sammenhengen mellom delirium og demens? 

Delirium er alltid utløst av en annen tilstand, og delirium går over når denne tilstanden er behandlet. Det er et samspill mellom hvor sårbar man er og hvor syk man er. For pasienten kan dette være svært belastende og ubehagelig, også i etterkant av en innleggelse. Det er derfor viktig å øke allmennkunnskapen om delirium, for at pårørende kan være med på å snakke om dette i etterkant av en innleggelse. Delirium kan vare alt fra noen timer til flere dager og uker. Den gode nyheten er at opptil 50% av alle tilfeller av delirium kan forbygges, og en viktig faktor for å forebygge og behandle delirium er søvn, ro, god informasjon, trygghet og kontakt med pårørende.

E5 – Spesialist i akutt- og mottaksmedisin

Klikk her for lesbar versjon av episoden (pdf)

May-Liss Hatleskog gleder seg til å gå på jobb hver dag. I Akuttmottaket må man kunne litt om alt, og man må være gode på å jobbe tverrfaglig. Her vet vi aldri hva som kommer og det er veldig spennende, sier hun.

Stikkordene er kompetanse i front og tverrfaglig samarbeid. Jeg har alltid likt å jobbe i team og teamet er helt essensielt i et akuttmottak, sier May Liss. Hun brenner for kollegastøtte, som er like viktig om hendelsen er stor eller liten. Det er viktig å se kollegaene man har rundt seg, og det er viktig å ta seg tid til hverandre! Vi er gode sammen! 

E4 – Går det an å være født i feil kropp?

Kjønnsinkongruens hos unge og voksne er en tilstand hvor du opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn. Ronny og Lene har møtt mange mennesker som opplever at kroppen de har ikke stemmer overens med det kjønnet de opplever at de har. 

Ronny er psykologspesialist i kjønnsinkongruensteamet på BUP Kongsvinger, Ahus, og Lene jobber på Avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne (AKV). Hun har mange års erfaring med gruppen, men presiserer at hun i denne podkasten kun representerer seg selv og ikke avdelingen eller sykehuset hun jobber ved.  

Lenes viktigste råd er: Gjør det som er nødvendig for at du skal kunne være deg. Ronny mener at noe av det viktigste med samtalene er å gi følelsen av tilhørighet og opplevelsen av at de ikke står alene. Mantraet er: Identifiser – aksepter og mestre!  Elsk deg selv og lev livet, sier Ronny, du er elskbar uansett hvordan du er! 

E3 – Trenger vi å snakke om det?

Flere mennesker med utviklingshemming eller funksjonsnedsettelse utsettes for seksuelle overgrep. Ann Synnøve og Frøydis er opptatt av at man må være varsomme i menneskemøter fordi man ikke vet hva den enkelte har av opplevelser i bagasjen. Mennesker kan bli retraumatisert av et enkelt stell. De tror at flere ønsker å bli tatt inn i samtaler om seksuell helse, for å redusere skammen som ofte er knyttet til dette tema, og for at vi alle skal bli mer bevisst egen seksualitet og øke kunnskapen i forhold til spesielt utsatte grupper. 

I denne podkastepisoden får du nyttig kunnskap om hva seksuell helse er og hva som er viktig å spørre om når man skal snakke om dette tema – som kan være vanskelig for noen. Vi har fortsatt (minst) tre tabuer det kan være vanskelig å snakke om sier Ann Synnøve: Død, religion og sex! 

E2 – Sykepleier, fryktet og snill

Cathrine Krøger er norsk litteraturkritiker, idehistoriker og sykepleier. Hun ble kåret til Årets litteraturkritiker av Kritikerlaget i 2019. Med både sykepleiermor- og mormor lå nok sykepleieren og ulmet lenge i Cathrine før hun i all hemmelighet startet på sykepleieskolen i en alder av femti år. Der opplevde hun et overraskende stort fokus på akademiseringen av et praktisk yrke. Selv om hun hadde lovet seg selv å ikke ta frem kritikeren i seg under utdanningen ble dette vanskelig å følge.  

“Det er bare et tidsspørsmål før vi får i oppgave å reflektere over tarmtottenes opplevelse av å være tarmtotter” skrev hun i en kronikk om utdanningen kort tid etter at hun hadde startet. “Jeg kan være litt røff i kantene” innrømmer Cathrine, men sier også at “man blir så snill av å være snill”. Hør Cathrine fortelle om hvordan hun opplever hverdagen som sykepleier og litteraturkritiker, og hvordan det har vært å kritisere “sine egne” da det sto på som verst under pandemien.  

E1 – Retten til å puste

David er født med Cystisk fibrose. Han har i 23 år kjempet for retten til å puste. Sykdommen fører til at å puste for David, er som å puste igjennom et sugerør. David kan egentlig ikke si så mye om hvordan dette føles, fordi han har aldri kjent på hvordan det er å puste uten cystisk fibrose. Hans råd til seg selv og andre er å komme seg opp om morgenen, dagen blir alltid bedre enn du tror. Og David har virkelig kommet seg opp om morgenen!

Hør han fortelle om et liv som fulltidsstudent med kronisk sykdom, om engasjementet i foreningen for cystisk fibrose, og om den nye vidundermedisinen Kaftrio.  Og – om hans rørende omsorg for sin bror, som har samme diagnose, og for sine foreldre som har kjempet for at de to barna skal ha en normal oppvekst på tross av sykdommen.

Sesong 8

E10 – Om Da Vinci og robotkirurgi

Leonardo Da Vinci opererte aldri en pasient, men roboten som nå brukes på Ahus er oppkalt etter den berømte maleren, vitenskapsmannen og multikunstneren. Men kan en robot egentlig overta jobben til kirurgen, og hva skjer når en robot skal operere pasienten? Henrik Aamodt er en av tre robotkirurger på Kar-thoraxkirurgisk avdeling ved Ahus, og forteller at det alltid er en kirurg i enden av en robot – en robot opererer ikke alene. Med roboten får du følelsen av å sitte inni pasienten når du opererer, og det er en følelse det tar litt tid å venne seg til, sier Henrik Aamodt i denne episoden av Helhjerta. 

E9 – En støttepilar til fosterhjem – Vi er sammen om oppgaven!

Hun har selv vært fosterbarn og mener at denne realkompetansen kommer godt med i arbeidshverdagen som leder for Støttepilar, et veiledningsteam som skal hjelpe fosterfamilier og forhindre at barn og unge må flytte. Hun mener at den aller viktigste egenskapen for et fosterhjem er tålmodighet, og den viktigste egenskapen fra alle oss andre er forståelse.  Og for alle barn og ungdom er trygghet noe av det aller viktigste.

Hør Grete snakke om hvordan man kan åpne hjertet sitt og gi kjærlighet til barn som man ikke vet om blir værende og om hvordan Støttepilar jobber for nettopp å støtte familier som opplever oppgaven som forsterfamilie som utfordrende. 

E8 – Live podkast med Rigmor Galtung fra Kreftkongressen

Hun er norsk skuespiller og komiker og er kanskje mest kjent for sine imitasjoner blant andre av Gro Harlem Brundtland. Hun har en bipolar lidelse og har vært innlagt flere ganger på grunn av depresjon. Hun har nylig gjennomgått kreftbehandling og med helseangst på toppen av det hele kan man forstå at livet tidvis har vært krevende. 

Hvordan er det å være pasient og hva er forskjellen på å være pasient på en psykiatrisk avdeling og en somatisk avdeling?  

Jeg er ikke bipolar, og jeg er heller ikke kreft, sier Rigmor.  

E7 – Fra psykisk uhelse til sjaman i eget liv – Ann-Peggy Hjerte Nordberg

For Ann-Peggy er psykisk uhelse en hjertesak. Psykisk uhelse beskriver hun som at livet blir for krevende, og at man mister balansen. Ann-Peggy er opptatt av at vår viktigste fremtidsressurs er de unge. Vi må snakke om det viktige, vi må lytte og vi må våge å møte alle ungdommene på ulikt vis ut ifra hvem de er. Hvordan kan man gjenvinne balansen og hvordan møter man ungdom i krise? 

Hun forteller også om hvordan det er å være mor til fem barn, hvor et av barna tok livet av seg når han var i begynnelsen av tyveårene. Hun snakker om omgivelsessykdommer og om hvordan man plukker opp bitene etter å ha opplevd den store katastrofen.

E6 – Sykepleier på London pub under skytingen – Dag Werner Larsen

På tross av noen år med litt avstand til en praktisk hverdag, slo sykepleierinstinktet inn da han plutselig befant seg midt i dramaet under terroren på London pub. En mann falt om rett ved siden av han etter å ha blitt skutt i hodet. Han handlet raskt og instinktivt. Nettopp det at han kunne handle som sykepleier, reddet han fra større posttraumatiske traumer, mener han selv. 

Han jobber i dag som nestleder i NSF Viken og er svært engasjert i sykepleierens rolle og arbeidsvilkår. Han er også opptatt av at vi som samfunn må fokusere mer på forebyggende helse. Hva betyr det for vår psykiske helse å oppleve utenforskap og ekskludering? Selv kom han ut av skapet som 14 åring, og det viktigste av alt sier han, er at vi må tåle oss selv slik at vi kan tåle andre! 

E5 – Hvordan ta vare på seg selv når man tar vare på andre? – Terje Lund-Sandal

For å ta vare på seg selv som helsearbeider må man holde foten på bremsen, og behandle jobben som en jobb. Det handler om å sette grenser og av og til rett og slett gi litt mer faen, sier Terje Lund-Sandal. Han mener at for å klare å stå i yrket over tid, kan det være lurt å holde litt avstand og å ikke gjøre seg selv for viktig.

Terje er en engasjert psykiatrisk sykepleier, driver med amatørteater og har et eget band, og drivkraften er hele tiden å få til endring og forbedring. 

E4 – Det finnes viktigere ting i livet enn å unngå døden – Marte Mellingsæter

Marte Mellingsæter var i oppveksten mer glad i bøker enn i mennesker, men opplevde en tillitt og kontakt med pasientene som hadde stor innvirkning på henne. Hun er spesialist på den eldre pasienten, og hun synes at vi altfor ofte snakker alder ned.  

Med økt alder kan det være vanskelig å gjøre det samme som før. Dette kan gi en opplevelse av sorg, men skal ikke gi en opplevelse av skam. Hun mener man må se mennesket bak alderen, og ha fokus på livskvalitet snarere enn livslengde.

E3 – Ingen leder alene – Sylvi Vullum

Sylvi Vullum ledet Intensivavdelingen under pandemien og fikk prisen som årets sykepleierleder i NSF Viken for måten hun gjorde dette på. Hennes evne til å gå foran og til å motivere og å se de ansatte, ble trukket frem i begrunnelsen for at hun fikk den gjeve prisen. Selv er Sylvi opptatt av at ingen leder alene. Ledelse er et teamarbeid og teamet på intensiv gjorde en heidundrende innsats i denne perioden, sier hun. 

E2 – Vi er med fra fødsel til død – Portørtjenesten

På Ahus er han kjent som Elvis med det fargerike skjegget. Lederen hans Håvard har ikke skjegg i det hele tatt, men sammen med resten av portørtjenesten spiller de en like vesentlig rolle for sykehusets drift; de er involvert i pasientforløpene fra fødsel til død, og er helt uunværlige! 

Portørtjenesten er kjent for å ha et veldig godt arbeidsmiljø, hvor portører fra 20 til 70 år trives ekstremt godt i jobben sin. Det er så mange hyggelige menneskemøter, sier Elvis, og det er mye latter og varme. Og er det en ting Håvard og Elvis er enige om er det at noe av forklaringen nok er at det ikke er noe som heter “bare” en portør.

E1 – Fra kreft til kraft! – Kreftsykepleieren som ble kreftsyk – Veronica Lindholm

Veronica var kreftsykepleieren som ble kreftsyk, og som forventet av seg selv at hun skulle takle dette bedre enn de fleste. I stedet kjente hun på skam over at det tok tid før hun skjønte at hun hadde symptomer som kunne være kreft, og over at hun ble så dårlig av cellegiften. “Jeg burde jo være rustet til å tåle dette jeg som kan så mye om både kreftsykdom og cellegift!” 

I etterkant av sykdommen har hun slitt med senvirkninger og har jobbet hardt for å finne mot til å leve, men livsgnisten er tilbake og hun har både livslyst og håp for fremtiden.   

“Som kreftsykepleier og kreftsyk kan man både alt for mye og alt for lite på en gang!” sier Veronica.  

Sesong 7

E13 – Den deprimerte konserndirektøren – Lars Erik Lund

Hvordan er det å våkne med en følelse av nedstemthet og håpløshet, og så skulle gå på jobb som konserndirektør i Veidekke? Og hvordan er det å møte kollegaer og ansatte etter at man har fortalt åpent om at det faktisk er sånn man har det?

Som konserndirektør i Veidekke representerer Lars Erik Lund en gruppe menn man ofte assosierer med helt andre beskrivelser enn bedrøvet og deprimert, og hvor psykiske lidelser gjerne er noe man ikke snakker om. Lars Erik Lund klarte ikke å holde det hemmelig lenger, og han valgte å skrive en kronikk om hvordan han hadde det. Responsen har vært overveldende! På Verdensdagen for psykisk helse 2021 ble han tildelt Åpenhetsprisen av Mental helse. Noe av begrunnelsen for tildelingen av prisen var blant annet at når en toppleder i et stort mannsdominert konsern som Veidekke velger å dele sine tanker om egne psykiske helseutfordringer, vil dette kunne gjøre det lettere for andre menn å snakke om det de strever med og å oppsøke hjelp. Dette vil kunne redde liv.

Det var på en måte ikke et valg om å være åpen, sier Lars Erik Lund, det ble til slutt uunngåelig.  Og jobben er for han den beste medisinen!

E12 – Mormor Molly – Et langsomt farvel – Sindre Nordengen

Sindres mormor var Sindres aller nærmeste. Da hun fikk demens var det Sindre som tok seg av henne, først hjemme, senere på sykehjemmene hvor hun bodde.  

Hva er viktig for pårørende til en sykehjemspasient som har demens, og hvordan kan det legges til rette for at beboerne blir sett som mennesker med egne historier og ikke bare nok en beboer med demens? 

Sindre hadde alltid vært stolt av sin mormor. Hun var en fargerik og sosial dame, og Sindre ville være med på å gi liv til Molly, også på sykehjemmet! Et tiltak var å henge klar hele antrekk på kleshengere, slik at Molly fikk kle seg i pene og fargerike klær, gjerne med et silketørkle rundt halsen. Hun var en stilig dame før hun fikk demens og jeg ville at hun skulle få være en stilig dame også etter at hun hadde fått sykdommen, sier Sindre. Mormor og Sindre hadde alltid vært enige om en ting: Det fineste er å skille seg ut! 

E11 – Dette er en historie om håp – Gerd Kvale

Time Magazine kåret henne til en av de 50 mest innflytelsesrike kvinnene i verden innen helse. Det er ikke hver dag at norsk psykiatri blir eksportvare, sier bergenseren om kåringen.  

I denne podkastepisoden får du høre professor og klinisk psykolog Gerd Kvale fortelle om behandlingen av tvangslidelser (OCD) som store deler av verden nå ønsker å ta i bruk.  I løpet av fire sammenhengende dager skal pasientene bli fri fra sin tvangslidelse og mer eller mindre få livet sitt tilbake.  

Kan tanker og handlinger som har styrt livet ditt i flere år, virkelig bli borte på under en uke? Ja – dette er en historie om håp, sier Gerd Kvale, og hun føler seg heldig som har fått være med på denne reisen

E10 – Når hodet halter – Jan Schwenke

Jan var reklame-tegner og hobbymusiker og levde det gode liv i en familie med to voksne og tre barn, da han ble rammet av slag. Plutselig ble vi en voksen og fire barn i familien forteller Jan om tiden etter slaget. Hvordan samler man sammen bitene, og hvordan takler man at bitene ikke lenger blir til den samme personen som man var før slaget rammet? 

Jan Schwenke fant mye terapi i egen musikk, og har oppdaget at musikken også gir terapi til andre som har opplevd liknende utfordringer. Alle har instrumenter de kan bruke, sier Jan, man må bare finne det som fungerer best for en selv.  

E9 – Anne-Lise Kristensen

For mange er ikke Anne-Lise Kristensen Pasient- og brukerombud, hun er Pasient- og brukerombudet! Etter mer enn 12 år i tjenesten som pasientens talerør er hun fortsatt like engasjert. 

Hvor henter hun engasjementet fra og hvordan kan hun være så uredd i møte med helseministere og helsebyråkrater, og ikke minst i møte med det enkelte behandlingssted?  Hvordan blir det å ikke lenger være Pasient- og brukerombudet? Og hva er hun mest bekymret for i fremtidens helsevesen? Vi er egentlig mest bekymret for de som IKKE kontakter oss, forteller hun. Hva hun skal gjøre videre er foreløpig en hemmelighet. Først må hun bli ferdig med det hun holder på med nå. 

E8 – Hilde Rønningen

Hilde Rønningen har i mange år jobbet med slagpasienter og slutter aldri å bli imponert over hvilke krefter som finnes i mennesker som opplever alvorlig sykdom. I de senere årene har hun også lært mye om bekymringsmestring, og deler gladelig av sin kunnskap om hvordan vi alle kan håndtere våre store og små bekymringer på en bedre måte. Hva er forskjellen på frykt og bekymring? Hvorfor bekymrer vi oss og hvordan kan jeg bekymre meg mindre? I denne episoden av Helhjerta får du nyttige tips til hverdagsbruk, og du får høre mer om hvorfor det er så viktig å være vennlige med hverandre.

E7 – Lisa Johanne Fosshaug

Hva skjer når jeg dør? Og hva skjer etterpå? Barn og unge tør å stille de store spørsmålene! Og de setter dype spor! «Når de ikke lenger setter spor hos oss som jobber med dette, så må vi finne oss en annen jobb!»  Det mener Lisa Johanne Fosshaug som hele sin yrkeskarriere har jobbet med denne pasientgruppen og som fortsatt synes det kan være skummelt når hun skal møte en av sine unge pasienter for første gang.  

E6 – Hege Linnestad og Kristil Haraldstad

I frykt for å tråkke feil kan vi lett la være å spørre. Vi antar ofte hvordan andre mennesker er ut i fra det vi ser. I denne episoden av Helhjerta møter du Hege Linnestad og Kristil Haraldstad som er opptatt av og jobber med migrasjon og likeverd. De oppfordrer oss til å tørre å være nysgjerrige og å tørre å stille spørsmål når vi møter nye mennesker. Dette kan gi oss mange overraskelser og mye ny kunnskap, og ikke minst, gjøre livet vårt mye mer spennende!

E5 – Jørn Hoel

Er livsstilsendring mulig? Hvorfor er det vanskelig, og hva skal til for å få varige endringer? Kan det være problematisk å bli kåret til Norges mest sexy mann? Og kan en lett gjenkjennelig hes stemme også være til besvær? For de fleste av oss kan det se ut som han har levd drømmen, men var det dette han drømte om?

På velkjent nordnorsk vis bedyrer han at han skal redusere bannskapen, men forteller videre med stort engasjement om hvor jævlig vanskelig det er å ha et fornuftig kosthold på turne, og at legen som mente at han burde endre livsstil var en helvetes idiot, men – han fulgte rådene og har lagt om livet. «Jeg har ikke lyst til å gå rundt som en tikkende bombe og vente på hjerneslaget» sier Jørn Hoel.

E4 – Esben Esther Pirelli

«I naturens endeløse kompleksitet er det uvanlige akkurat like selvfølgelig som det vanlige.» Men hva er vanlig og hva er uvanlig? Hva betyr trans og hvordan kan språket vårt gjøre noe med vår følelse av eksistens?

Hør Esben Ester fortelle om sine erfaringer med å bane vei for de som kommer etter og for mennesker som lengter etter å uttrykke seg på en annen måte, hvordan hen gikk fra å være en «master of diguise» til å bli Norges fremste representant for transpersoner og hvorfor akkurat hen ble den personen som skulle gjøre dette. «Gud skapte meg i et humoristisk øyeblikk» sier Esben Ester.

E3 – Kent Are Johansen

Kent Are Johansen var en forsiktig og sjenert ung mann. Hjelpeløs og neddopet ble han offer for et overgrep.

«Kenta» reiste seg igjen, tok utdannelse og er snart ferdig som psykiatrisk sykepleier. Han hjelper også andre som har opplevd liknende traumer. Hør den dramatiske fortellingen om da han ble voldtatt og ranet – og hvordan han har taklet tiden etterpå. Nå kan han av og til tenke at han ikke ville vært opplevelsen foruten.

E2 – Kari Annette Os

Ingen ønsker å fremstå som inkompetente og udugelige! Samtidig vet vi at alle kan gjøre feil, og vi gjør feil, alle sammen! Psykologisk trygghet er en forutsetning for god pasientsikkerhet mener Kari Annette Os, som etter mange år i spesialist- og kommunehelsetjenesten nå jobber i Helsedirektoratet for å spre kunnskap om kvalitetsforbedring og hvordan vi alle kan bidra til økt pasientsikkerhet.

E1 – May Granly

May Granly var leder for et sykehjem i Gjerdrum da hun fikk en telefon midt på natten. Det hadde skjedd et ras i nærheten av sykehjemmet og beboerne måtte evakueres så snart som mulig. Hva går igjennom hodet etter å ha mottatt en slik telefon? Og hvor gjør man av beboere på et sykehjem midt på natten midt i jula? Hør May Granli fortelle om sine opplevelser og hvordan de fikk reddet ut alle beboerne og hvordan de i de kommende dagene drev sykehjem på et hotell.


Sesong 6

Episode 1 – Finn Schjøll

Finn Schjøll, eller Blomster-Finn som han gjerne kalles, er en fargerik og folkekjær personlighet som gir ved dørene og syns livet er spesielt. I denne episoden kan du høre om oppvekst, familie, fattigdom, venner og kreftbehandling. Om å være homofil på 80-tallet. Om etikk, moral og mye annen folkelig visdom. Visste du forresten at Finn er en av de som elsker NAV?

Episode 2 – Cathrine Aas Moen og Bente Heggedal Gerner

«Hva er viktig for deg?»-dagen markeres 9. juni. Det har blitt en internasjonal bevegelse for å lytte til pasientene og skape bedre kommunikasjon. I denne episoden møter du Cathrine Aas Moen, leder av Brukerutvalget ved Ahus, og Bente Heggedal Gerner, avdelingsleder for Avdeling samhandling og helsefremmede på Ahus.

Episode 3 – Jan Torkild Haukvik

Å håndtere alvorlig skadde pasienter krever rask innsats og spesiell kompetanse. Hør hvordan et sykehus organiserer og jobber med traumeteam. Hvordan tas pasienter imot og behandles? Hvordan trener traumeteam? Du får også høre en del om forskjellen mellom medisinere og kirurger. Jan Torkild Haukvik er karkirurg og leder av traumegruppen ved Ahus.

Episode 4 – Monika Overå

Musikk kan være et sterkt virkemiddel. Det kan inspirere, engasjere og vekke til live ressurser i mennesker. Hva er musikkterapi og hvorfor brukes det i helsetjenesten? Hvordan jobber en musikkterapeut? Hør hva musikkterapeut Monika Overå mener og har erfart. Hun er lektor og stipendiat ved Norges musikkhøgskole og har i mange år jobbet ved Ahus.

Episode 5 – Liv Rudjord Norum

Liv Rydjord Norum er geriatrisk sykepleier og mor til fire barn. Da hennes datter, Synnøve, var fire år fikk hun kreft og døde etter hvert. Liv forteller om hele prosessen fra sykdommen ble oppdaget til det ikke var mer å gjøre. Hvordan var behandlingen? Hvordan ble de møtt i helsevesenet? Hvilke behov hadde de som pårørende? Hvordan er det å leve videre uten Synnøve?

Episode 6 – Tanja Bårdsen

Tanja Bårdsen er jordmor ved Kvinneklikken på Ahus, hvor hun jobber i et team som gir råd og støtter gravide kvinner med spesielle utfordringer. Hør hvordan de jobber med rusproblematikk, spiseforstyrrelser, overvekt m.m. Tanja er i tillegg utdannet som personlig trener og mental coach, så du får også med deg gode råd om kosthold og trening.

Episode 7 – Geir Ebbestad og Gunn Eva Bekken

Rus og avhengighet er mange ting, pasientgruppen er bred og behandlingen varierer. Nytter det? Hvordan blir disse pasientene tatt imot? Hva med skam og verdighet, og drikker vi for mye i Norge? Bli med på en spennende samtale med avdelingsleder og psykiater Geir Ebbestad og klinisk sosionom Gunn Eva Bekken fra Avdeling rus og avhengighet på Ahus.

Episode 8 – Simone Kienlin og Pål Gulbrandsen

Samvalg handler om å involvere pasienter aktivt i avgjørelser om undersøkelse og behandling. Men det er ikke bare enkelt. Bli med i en spennende diskusjon med to som kan mye om emnet. Simone Kienlin er sykepleier, stipendiat og spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF. Pål Gulbrandsen er professor i helsetjenesteforskning og jobber med klinisk kommunikasjon ved Ahus og Universitetet i Oslo.

Episode 9 – Grete Lillian Moen

Hvordan er det for barn å vokse opp med en psykisk syk forelder? Og hvordan kan vi møte dem? Det vet Grete noe om, for moren hennes var alvorlig psykisk syk. Etter hvert ble dagens gjest selv en fagperson på feltet. Grete Lillian Moen er klinisk barnevernspedagog, familieterapeut og spesialrådgiver ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør).


Sesong 5

Episode 1 – Edyta Rhodes og Fredrik Skarderud

Psykologspesialist Edyta Rhodes og barnepsykiater Fredrik Skarderud jobber ved Intensiv Poliklinisk Oppfølgingsteam (IPO) – et ambulant team på Øvre Romerike. Hør hvordan de hjelper barn og ungdom som ikke passer inn i det ordinære helsetilbudet. Hva er suksessfaktorer? Hva med metoder og medisiner, og hvordan jobber de med familien?

Episode 2 – Morten Glasø og Magnus Jonsbu

Hvordan samarbeider sykehus, kommuner og fastleger? Hva har hendt etter Samhandlingsreformen? Har helsetjenesten blitt bedre for pasientene? I episoden møter du Morten Glasø som er samhandlingsoverlege ved Ahus, og Magnus Jonsbu som er kommuneoverlege i Rælingen kommune.

Episode 3 – Bruno Nightingale

Mange er nysgjerrige på det psykiatriske fagfeltet. Her kan du høre om mange psykiske lidelser, som psykose, schizofreni, bipolar lidelse og personlighetsforstyrrelse. Kan vi forutsi om noen vil begå selvmord? Hva med medisinering? Og hvordan tar de ansatte vare på seg selv og hverandre? I denne episoden av Helhjerta møter du psykiater Bruno Nightingale som har erfaring fra akuttpsykiatrien på Ahus.

Episode 4 – Berit Langset og Ståle Clementsen

Berit Langset og Ståle Clementsen er foretakstillitsvalgte for henholdsvis Norsk sykepleierforbund og Overlegeforeningen på Ahus. De representerer til sammen flere tusen medlemmer. Hva jobber de med? Hva syns de er mest spennende? Hvordan håndterer de konflikter? Hva er god ledelse? Og hva er fordelene med å organisere seg?

Episode 5 – Karl Johan Seim-Wikse

Hvordan har korona-krisen påvirket helsepersonell, og hvordan kan vi fortsatt stå i den? Ett år etter at krisen startet snakker Heidi med Karl Johan Seim-Wikse som er psykologspesialist og leder for Bedriftshelsetjenesten ved Ahus. De snakker om forventninger, forebygging, støtte, motivasjon, motstandskraft, felles ansvar, lederens rolle og mye annet.

Episode 6 – Jan Erik Berdal

Jan Erik Berdal har stått sentralt i arbeidet med korona-krisen ved Ahus. Han er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer og avdelingsleder for infeksjonsavdelingen. Hør hvordan pandemien har sett ut fra hans ståsted, og hvilke viktige beslutninger som ble tatt på sykehuset. Hvordan oppstår pandemier og kan vi få nye pandemier snart? Hvorfor reagerer vi forskjellig på korona-virus og hva med mutasjoner? Du får også forklaring på de ulike vaksinene og svar på mange spørsmål om dem.

Episode 7 – Bjørg Elisabeth Oserud

Bjørg Elisabeth Oserud kom så vidt ut og så huset forsvinne i raset i Gjerdrum. Senere var hun med på å begrave sin nabo. Dette er en åpen og jordnær samtale om både liv og død. Hva er viktig når krisen rammer? Hvordan kom hun seg videre? Bjørg Elisabeth er tidligere sykehusprest på Ahus og var også prest i Utøya-området da den krisen inntraff.

Episode 8 – Siv Ødegård og Berit Liland

En krig har generaler og strateger, men de fleste er vanlige krigere. I denne episoden møter du to av dem, intensivsykepleier Berit Liland fra Intensivavdelingen på Ahus og kreftsykepleier Siv Ødegård fra Lindrende enhet, Skedsmotun i Lillestrøm kommune. Hva har de opplevd? Hvordan jobber de? Hva er vanskelig? Og hvordan tar de vare på seg selv?

Episode 9 – Beret Bråten

Hvordan forholder helsetjenesten og helsepersonell seg til en flerkulturell befolkning? Hvilke utfordringer gir det? Hvordan er det for pasientene? Hva slags omsorg får de i siste fase av livet? Beret Bråten er forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun har i mange år vært opptatt av forskjeller, likheter og utfordringer i et flerkulturelt samfunn.

Episode 10 – Kristin Häikiö

I Norge lever over 100 000 personer med demens og trenden er økende. Hvordan er det å være pårørende? Hva er pårørendes ansvar, hva er helsetjenestens ansvar og hva er en fornuftig arbeidsdeling? Hør om fysiske og emosjonelle belastninger og få historier fra noen av intervjuene. Kristin Häikiö er sykepleier og førsteamanuensis ved OsloMet.


Sesong 4

Episode 1 – Harald Hrubos-Strøm

Alle trenger søvn og mange er opptatt av å sove bedre. Harald Hrubos-Strøm er søvnforsker, akkreditert søvnspesialist og lege ved Øre-nese-hals-avdelingen på Ahus. Her får du svar på mange relevante spørsmål om søvn, blant annet om A- og B-mennesker, søvnapné, lys, skiftarbeid, kaffe, mat, vekt, demens og alkohol. Vet du hva en «power nap» gjør med hjernen din?

Episode 2 – Sidsel Tveiten

Sidsel Tveiten er professor ved OsloMet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, og kjent av mange i helsetjenesten. Hun hjelper deg med å rydde opp i begreper som læring, veiledning, empowerment, helsepedagogikk og helsekompetanse. Sidsel snakker også om refleksjon, kommunikasjon og arbeidsmiljø, og samtalen er preget av mange relevante og spennende eksempler. Sidsel har blant annet skrevet boken “Den vet best hvor skoen trykker…” om veiledning i empowermentprosessen.

Episode 3 – Arne Kallekleiv

Hvorfor lykkes noen parforhold mens andre ikke lykkes? I denne episoden snakker Arne Kallekleiv om samspill og sammenhenger og røde og grønne familier. Du får også høre om lyst, glede og onani. Og hva med å snakke om sex? Arne er barnevernspedagog, familieterapeut og sexolog og har firmaet Megisamspill.

Episode 4 – Trond Viggo Torgersen

Trond Viggo Torgersen har hatt en rekke ulike roller og oppgaver gjennom mange år. Lege, barneombud, komiker, NRK-leder, kommunikasjonslærer m.m. I denne episoden blir du med innom mange deler av livet hans. Du får store linjer, små detaljer og mange gullkorn med på veien. Trond Viggo er blant annet opptatt av maktbalansen mellom helsepersonell og pasienter, og du får vite litt om bakgrunnen for sangen «Tenke sjæl».

Episode 5 – Faridah S. Nabaggala

Alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli verdsatt, sett og hørt! Det er det store målet i livet til Faridah S. Nabaggala, filmskaper, entreprenør og grunnlegger av organisasjonen Abloom. Faridah fikk en gutt med nedsatt funksjonsevne og livet ble snudd opp-ned. Hør historien om en dramatisk fødsel, mange møter med fordommer og en tålmodig kamp om å hjelpe og få hjelp. Faridahs sønn var ingen guddommelig straff. «Han ble en velsignelse i livet!»

Episode 6 – Rigmor Galtung

Det sier Rigmor Galtung, Norges første kvinnelige, profesjonelle stand up komiker. Og «rar» er en hedersbetegnelse for henne. Alle har to poler i sitt følelsesregister, men noen svinger lenger ut. Rigmor er en av dem, og det kalles ofte bipolar lidelse. Hør hennes mange fascinerende, ærlige historier, og henger du med vil du oppleve at både «Gro Harlem Brundtland» og «Lilli Bendriss» dukker opp.

Episode 7 – Kirsti Reiten Myre

«Nå har jeg fått livet mitt tilbake!» Dette utsagnet kom fra en av deltakerne på Hjerteskolen ved Ahus. Her får de undervisning om sykdomslære, kosthold, trening, livsstil, sex og samliv. Og så møter de andre deltakere og trener sammen. I denne episoden møter du lederen av Hjerteskolen, spesialfysioterapeut Kirsti Reiten Myre, som har holdt på med hjertetrening i 20 år.

Bonusepisode – Faridah S. Nabaggala og Anita Sjøstrøm

Faridah S. Nabaggala og Anita Sjøstrøm gjester denne ukens live-podkastepisode av Helhjerta fra Abloom filmfestival. Filmfestivalen fokuserer på å gi et kulturtilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres pårørende. Temaet for årets festival og denne episoden er død og sorg, et bortgjemt tema. -Kanskje vi i helsevesenet ikke spør nok, spør Heidi Skutlaberg Wiig.

Episode 8 – Aina Sørum og Jana Scwering Sørum

Hva er yoga, og hva er koblingen mellom yoga og helse? Hør Aina og Jana fortelle om hva yoga betyr for dem og hvordan de jobber med det. Midt i episoden kan du også bli med på en liten pusteøvelse. Aina Sørum er kreftsykepleier i Palliativt team ved Sykehuset Innlandet. Sammen med sin svigerinne, Jana Schwering Sørum, driver hun også et yogastudio i Brumunddal.

Episode 9 – Torgrim Sørnes

Torgrim Sørnes er gynekolog med en 36 år lang karriere bak seg. Han er den nysgjerrige typen som forsker med et historisk falkeblikk, så du får høre om fødsler og aborter helt tilbake til 1700-tallet. Torgrim har også gitt ut seks bøker om henrettelser i Norge. Han forteller om skarprettere og halshugginger, og samtalen ender med de helt store spørsmålene: Hvorfor er vi her? Og er det en skaper?

Episode 10 – Kerstin Søderstrøm

Fødsel og foreldreskap kan være ekstra utfordrende, f.eks. på grunn av rusmisbruk. Hvordan kan vi hjelpe spedbarn som er utsatt og hvordan hjelpe foreldrene til å bli gode omsorgspersoner? Dette er Kerstin Søderstrøm opptatt av. Hun er barnepsykolog ved Sykehuset Innlandet og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Kerstin er genuint opptatt av menneskerettigheter for alle.


Sesong 3

Episode 1 – Siri Steine

Siri Steine er seksjonsoverlege ved Palliativt senter på Ahus. I denne episoden gir hun gode råd og informasjon om hva som er viktig å være oppmerksom på ved palliativ behandling av pasienter med Covid-19. Du får konkret informasjon om både medikamenter og doser og svar på etiske spørsmål.

Episode 2 – Torstein Lerhol

Legene sa han ville leve i to år, men nå er han 33! Torstein Lerhol er politiker, foredragsholder, forfatter, leder og han reiser verden rundt på spennende turer. Han veier 23 kg, ligger i rullestol, kan bare bevege en hånd, men har god helse og lever et normalt liv. Livet er mer enn en diagnose, sier han, og en av hans superevner er å være løsningsorientert.

Episode 3 – Jørgen Skavlan

Jørgen Skavlan har som fastlege møtt mellom 200 000 og 300 000 pasienter og har fulgt de samme pasientene gjennom mange år. Hva har han lært? Hvilke småting vil han helst ikke høre om? Hva mener han om barn og ernæring, og hva er «frisk nok for livet»? Skavlan er lege, foredragsholder, forfatter og debattant og kjent for å si sin ærlige mening om ting.

Episode 4 – Ingeborg Tangen

Ingeborg Tangen er leder ved Medisinsk overvåkning på Ahus. I tillegg til å gi pasientene best mulig behandling, er hun veldig opptatt av pårørende. Jeg elsker mennesker, sier hun. I denne episoden får du høre mange av hennes erfaringer, både som helsearbeider og som pårørende. Ingeborg er blant de som hver dag gleder seg til å gå på jobb.

Episode 5 – Jan Oldenburg

Han er en fremragende onkolog, professor med to doktorgrader og fire ganger nasjonal mester i roing. Så varslet han for noen år siden om en viktig svikt på jobben og møtte veggen. Jan Oldenburg jobber nå med urologisk kreft på Ahus og deler her sine opplevelser på en ærlig måte. Du får i tillegg nyttig informasjon om ulike kreftformer og kommunikasjon med pasienter.

Episode 6 – Erik Mathisen

Erik Mathisen er sykehusprest på Ahus. Han snakker om hva en sykehusprest gjør, og noen vil kanskje bli overrasket over hvor variert arbeidet er. I denne episoden får du høre om både liv og død og relasjoner og andre ting. Erik spiller på mange strenger, både musikalsk og på andre måter, og til slutt i samtalen trekker han fram et av Grethe Roedes slankeråd!

Episode 7 – Magne Rygg

Magne Rygg er vernepleier og familieterapeut i Ullensaker kommune hvor han jobber i Forebyggende avdeling for barn og unge. Hans tilnærming er preget av kreativitet og lek, og han setter seg gjerne i sandkassen sammen med familien som trenger hjelp. Hvordan viser vi respekt og tar barn på alvor? Hvordan lager vi trygge rammer så folk kan snakke om det de er opptatt av?

Episode 8 – Heidi Svendsen Tessand

Hva gjør vi med barn som faller mellom alle stolene i helsetjenesten? Hva gjør vi med at 76 prosent av barn i fosterhjem og barnehjem har psykiske problemer? Det er Heidi Svendsen Tessand opptatt av. Hun leder Stillasbyggerne, en gjeng med psykologer og barneverneksperter som har et brennende engasjement for at «statens barn» fortjener de aller beste, varmeste og klokeste hjelperne.

Episode 9 – Esperanza Diaz

Esperanza Diaz er fastlege, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og ekspert på migrasjonshelse. I denne episoden får du svar på spørsmål som f.eks.: Hva er migrasjonshelse? Hva er likeverdige helsetjenester? Hva er rådene om bruk av tolk? Norge har flere tusen papirløse. Hvem er de? Ingen tvil om at Esperanza brenner for menneskene og fagfeltet!

Episode 10 – Geir Arne Larsen

I denne episoden får du et innblikk i en kirurgisk avdeling og hverdagen til en kirurg. Geir Arne Larsen er avdelingsleder for 150 medarbeidere ved Gastrokirurgisk avdeling på Ahus. Han er opptatt av hvordan vi kan utvikle helsetjenesten og hele tiden forbedre oss. Du får høre om pasientmøter og klagesaker, men også om nye tiltak som prehabilitering og operasjonsroboter.


Sesong 2

Episode 1 – Kristian Furuseth

Kristian Furuseth er fastlege på Jessheim, men er også kjent som pappaen til Else Kåss Furuseth og Cecilie Ramona Kåss Furuseth. Som fastlege har han i nesten 40 år lyttet til pasienter som forteller om alt fra små bagateller til virkelig store problemer og han har jobbet mye med diabetes. Personlig har han opplevd flere store livskriser som han snakker åpent om. Hør hva han forteller om selvmord, om tap og om å leve videre.

Episode 2 – Marianne Nergaard og Heidi Glint

Heidi og Marianne fikk begge brystkreft og de er i ulike faser. Hvordan var det å oppdage kulen i brystet, å få vite at det er spredning, å miste håret, og hvordan ønsker de at familie og venner møter dem. Hør om sykdommen har endret deres perspektiv på livet, og hvilke råd Marianne med sin erfaring gir til Heidi som er i begynnelsen av behandlingsforløpet.

Episode 3 – Øystein Mæland

Øystein Mæland er administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus og har en lang karriere innenfor medisin, politikk og ledelse. I denne episoden kommer lytterne litt på innsiden av hvem han er. Vi får vite mer om hans syn på ledelse og toppledelse, karrieren, hans fortid i politikken – og det blir også tid til å snakke om surrogati og 22. juli.

Episode 4 – Astrid Nylander Almaas

Astrid Nylander Almaas er overlege ved Barne- og ungdomsklinikken på Ahus, men mange kjenner henne nok fra TV-programmet «Hva feiler det deg?». I denne episoden får du hennes mening om sykdomsråd på nett og bruk av sosiale medier, og hun snakker om de vanskelige samtalene. Du får også høre om simulerings-trening, om modige barn, hvordan hun håndterer sinte fedre og hvorfor hun ble barnelege.

Episode 5 – Birte Dilling

Birte Dilling er avansert geriatrisk sykepleier, jobber som fagsykepleier i Tønsberg kommune og underviser ved Universitetet i Sørøst-Norge. Eldrebølgen betyr økt behov for helsepersonell innen geriatri. Hør mer om hva geriatri er, hva som kjennetegner eldre pasienter med lange levde liv, og hva Birte syns er det fineste med jobben.

Episode 6 – Sjur Seim

Når du hører på Sjur Seim må du henge med i svingene. Ikke bare kjører han motorsykkel, men han har mange tanker om både sjel og sinn og hva som kjennetegner gode relasjoner og et godt behandlingsmiljø. Sjur er opptatt av holdninger, lydhørhet og fellesskap for å få til gode menneske-møter. Han er psykiater og fagsjef med lang karriere i Divisjon for psykisk helsevern ved Ahus.

Episode 7 – Are Løken

«En kommuneoverlege gjør veldig mye rart,» sier kommuneoverlege Are Løken. Han skal for eksempel ta stilling til bruk av tvang for å sikre helsehjelp til personer som ikke kan dra omsorg for seg selv. Are har jobbet mye med demens, og han deler mange tips og erfaringer om demensomsorg og helsehjelp til demente. Og så diskuterer han om leger har mindre empati enn andre.

Episode 8 – Winnie Dragnes

Winnie Dragnes er fagutviklingsjordmor på Ahus og har gjennom 33 år som jordmor tatt imot flere tusen barn og veiledet mange jordmødre. Hun snakker i denne episoden om urkvinnen, om fødselsangst, keisersnitt, hjemmefødsler og om jobben som jordmor. Men også om de få tilfellene hvor noe går galt og hvordan vanskelige situasjoner håndteres

Episode 9 – Ina Holst Engen

Noen av dagens sykehjem omtales av og til som mini-sykehus. Ina Holst Engen er en engasjert spesialsykepleier ved et sykehjem i Nes kommune – engasjert i både fag og mennesker. Hun syns jobben er spennende og forteller om arbeidet, om store begivenheter og små gleder. Et av de beste menneskemøtene Ina har hatt var med en humoristisk, raus og takknemlig rusmisbruker.

Episode 10 – Thomas Green

Thomas Green er paramedisiner ved Oslo universitetssykehus, og gjennom 22 år har han hatt utallige menneskemøter med folk som trenger hjelp. Hør ham fortelle om en del av disse møtene og om hvorfor han valgte den jobben han har. Thomas er både faglig nysgjerrig, liker å skrive og undervise, og trigges fortsatt av det uforutsigbare ved arbeidet sitt.


Sesong 1

Episode 1 – Jørgen Dahlberg

Hva gjør helsepersonell når pårørende ikke ønsker smertelindring? Hva hvis noen har reservert seg mot å motta blod og plutselig trenger det akutt? Hvordan tar vi kloke beslutninger under stort press? Medisinen er full av etiske dilemma, og i denne podkasten kan du høre den engasjerende anestesilegen og advokaten, Jørgen Dahlberg, diskutere interessante eksempler.

Episode 2 – Thomas Usler

Thomas var anestesisykepleier på det norske skipet Siem Pilot som drev  grensekontroll og redningsarbeid i Middelhavet i 2015-2017. I en periode var hans navn nevnt i medier over hele verden. I denne episoden kan du høre ham selv fortelle om hvordan det var å være helsepersonell på åpen sjø med svært få ressurser og hundrevis av mennesker med behov for hjelp.

Episode 3 – Kari Kogstad

Alle har en fastlege, men ikke alle vet hvordan det oppleves å sitte på den andre siden og ta imot mange ulike pasienter hver dag. «Jeg syns jo det er knakende artig med folk», sier Kari som har vært fastlege i Gjerdrum kommune i 21 år. Hun deler i denne episoden raust av seg selv og bringer oss på innsiden av fastlegejobben.

Episode 4 – Randi Gjessing

Sex og sykdom er et sårbart tema for mange. Hvordan kan vi snakke om seksualitet og nærhet på en naturlig måte? Randi jobber som sexolog og snakker i denne episoden om både ereksjon, onani, lyst, testosteron, livsstil og sammenhengen mellom stress og sex. Og du får selvfølgelig høre hva hun mener ligger «mellom null og knull».

Episode 5 – Hege Sandanger

Hvordan opptre profesjonelt i møte med folk i sorg og krise? Hva trenger de og hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi formidle håp? Hege er sykepleier med videreutdanning og har mange års erfaring fra Enhet for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus. Hun er også opptatt av hvordan helsepersonell kan ta vare på seg selv.

Episode 6 – Pål Gulbrandsen

Hva vinner pasientbehandlingen på bedre kommunikasjon? Hvordan kan vi bli bedre på å kommunisere med pasienter og pårørende? Og kan det i det hele tatt læres? Pål er professor i helsetjenesteforskning og jobber med klinisk kommunikasjon både ved Akershus universitetssykehus og på Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Episode 7 – Anne Berit Davan

Anne Berit Davan mistet sin sønn for fire år siden og forteller i denne episoden om den lange prosessen med sykdom og sorg. Hva har hun lært? Hvordan klarer man å vente på døden? Hvordan beskytter man seg selv? Og kan det være livsglede oppi alt sammen? Hør Anne Berits ærlige og gripende fortelling i samtale med Heidi.

Episode 8 – Inge Skråmm

Inge Skråmm var i god form og i full fart som klinikkdirektør ved Ortopedisk klinikk på Akershus universitets-sykehus. Så oppstår det en akutt kritisk tilstand og han blir liggende alene i mange timer på hytta før noen finner ham. Hør om den dramatiske hendelsen og hans opplevelse av møtet med helsetjenesten som pasient.

Episode 9 – Bente Schi Nordvold

Bente Schi Nordvold er kreftkoordinator i Nes kommune og har vært en pioner innen kreftomsorgen. Når noen rammes av kreft, vil mange andre ofte bli påvirket i stor grad. Hva skjer med familien? Hvordan håndterer vi de utfordringene som oppstår? Hvordan kan vi opptre som fagpersoner? Hør Bente dele sine erfaringer fra mange møter med pasienter og pårørende.

Episode 10 – Betty Van Roy

Betty Van Roy er barne- og ungdomspsykiater og har lang erfaring i å møte barn, ungdom og deres familier i Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus. Hun er opptatt av å se hele mennesket og sammenhengen mellom somatisk sykdom og psykisk helse. Hun slår også et slag for å lytte til barn og ungdom fordi de selv er de beste til å uttrykke seg om problemene sine.